There are no translations available.

       

Časopis študentov Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského vychádza štyrikrát do roka

 

Redakčná rada

 

šéfredaktor Charlotte Teleki
zástupca šéfredaktora  Michal Magula
redaktori

Z. Rákayová, G. Ch. Teleki, L. Holčíková, M. Gecík, F. Žitný,

N. Beďač, T. Sedlák, A. Šabová, G. Mačkay

grafická úprava M. Magula, Ch. Teleki
fotograf T. Vyhnálik, J. Siget, N. Beďač
pedagogický dozor

Mgr. M. Krajčovič, Mgr. A. Hrešková, PhD.

Mgr. A. Teplanová, Mgr. V. Štefániková, 

web: http://kalazancio.pgjknr.sk

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200