There are no translations available.

ŠKOLSKÉ KOLO JUBILEJNÉHO

40. ROČNÍKA SOČ 2017/2018

Dňa 1.marca 2018 (štvrtok) sa na našej škole v čase od 8:50 do 13:00 v biologickej učebni uskutočnilo školské kolo jubilejného 40. ročníka SOČ.

DSC 0547

Do tohto ročníka sa zapojili 16 žiaci s 15 prácami. Postupujúcim prácam držíme palce 5. apríla 2018 v krajskom kole.

Fotogaléria

 

 DSC 0228

ČAS PREZENTÁCIE

NÁZOV PRÁCE

 

 ( ODBOR )

AUTOR, trieda

konzultant

8.50 – 09.05

Programovanie cyklistickej aplikácie

11 Informatika

Jakub Brázdil, 7.A

Mgr. Daniel Antalík

09.05 – 09.20

Program na testovanie schopností žiakov

11 Informatika

Juraj Zalabai, 7.A

Ing. Mgr. Peter Valachovič, SchP.

09.20 – 09.35

Využitie potenciálnej energie vzniknutej pri nadmerných zrážkach

05  Životné prostredie, geografia, geológia

Patrícia Tóthová, 7.A

Mgr. Marián Krajčovič

09.35-09.50

Programovanie mobilných aplikácií pre Android

11 Informatika

Matúš Toráč, 7.A

PaedDr. Milan Trnka

09.50-10.05

Vplyv drieňa obyčajného (Cornus mas) na vnútorné prostredie diabetických potkanov

04 Biológia

Viktória Olšanská, 7.A

RNDr. Monika Gregušová

10.05 – 10.20

Výskum druhov a ochrana netopierov na Slovensku

04 Biológia

Filip Pavlovič, Darina Sidorová 7.A

PaedDr. Monika Krnáčová

10.20 – 10.35

Matematika v športovej streľbe

02 Matematika, fyzika

Šimon Krajčír, 7.A

Mgr. Daniel Antalík

10.55 – 11. 10

Elektrický prúd v plynoch

02 Matematika, fyzika

Jakub Danáč, III.B

Mgr. Mariana Krčmáriková

11.10 – 11.25

Fyzioterapia a poruchy držania tela

06 Zdravotníctvo a farmakológia

Karolína Cocherová, III. B

Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

11.25 – 11.40

Súčasná politická situácia v Turecku a jej vývoj do budúcnosti

13 História, filozofia, právne vedy

Martin Dukát, III.A

Ing. Mgr. Jana Urbanová.

11.40 – 11.55

Chov koňa domáceho (Equus caballus) a jeho nároky na podmienky prostredia

01 Problematika voľného času

Hana Mišiaková, III. A

Mgr. Andrea Kotruszová

12:00 – 12:15

Využitie elektrickej energie v doprave

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

Martin Hajdúšek, III. B

Mgr. Mariana Krčmáriková

12.15 – 12.30

Faustino Miguez – život a dielo

13 História, filozofia, právne vedy

Zuzana Ďurfinová, III.A

Mgr. Oľga Kotorová

12.30 – 12.45

Integrácia detí s Downovým syndrómom vo voľnočasových aktivitách

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Radoslava Rondová, III.A

Mgr. Marcela Jahnová

12.45-13.00

Porovnanie hodnôt niektorých meteorologických prvkov s predpovedným modelom ALADIN

05  Životné prostredie, geografia, geológia

Andrea Antlová, III.A

PaedDr. Milan Trnka

 

ČAS PREZENTÁCIE

NÁZOV PRÁCE

 

 ( ODBOR )

AUTOR, trieda

konzultant

8.50 – 09.05

Programovanie cyklistickej aplikácie

11 Informatika

Jakub Brázdil, 7.A

Mgr. Daniel Antalík

09.05 – 09.20

Program na testovanie schopností žiakov

11 Informatika

Juraj Zalabai, 7.A

Ing. Mgr. Peter Valachovič, SchP.

09.20 – 09.35

Využitie potenciálnej energie vzniknutej pri nadmerných zrážkach

05  Životné prostredie, geografia, geológia

Patrícia Tóthová, 7.A

Mgr. Marián Krajčovič

09.35-09.50

Programovanie mobilných aplikácií pre Android

11 Informatika

Matúš Toráč, 7.A

PaedDr. Milan Trnka

09.50-10.05

Vplyv drieňa obyčajného (Cornus mas) na vnútorné prostredie diabetických potkanov

04 Biológia

Viktória Olšanská, 7.A

RNDr. Monika Gregušová

10.05 – 10.20

Výskum druhov a ochrana netopierov na Slovensku

04 Biológia

Filip Pavlovič, Darina Sidorová 7.A

PaedDr. Monika Krnáčová

10.20 – 10.35

Matematika v športovej streľbe

02 Matematika, fyzika

Šimon Krajčír, 7.A

Mgr. Daniel Antalík

10.55 – 11. 10

Elektrický prúd v plynoch

02 Matematika, fyzika

Jakub Danáč, III.B

Mgr. Mariana Krčmáriková

11.10 – 11.25

Fyzioterapia a poruchy držania tela

06 Zdravotníctvo a farmakológia

Karolína Cocherová, III. B

Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

11.25 – 11.40

Súčasná politická situácia v Turecku a jej vývoj do budúcnosti

13 História, filozofia, právne vedy

Martin Dukát, III.A

Ing. Mgr. Jana Urbanová.

11.40 – 11.55

Chov koňa domáceho (Equus caballus) a jeho nároky na podmienky prostredia

01 Problematika voľného času

Hana Mišiaková, III. A

Mgr. Andrea Kotruszová

12:00 – 12:15

Využitie elektrickej energie v doprave

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

Martin Hajdúšek, III. B

Mgr. Mariana Krčmáriková

12.15 – 12.30

Faustino Miguez – život a dielo

13 História, filozofia, právne vedy

Zuzana Ďurfinová, III.A

Mgr. Oľga Kotorová

12.30 – 12.45

Integrácia detí s Downovým syndrómom vo voľnočasových aktivitách

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Radoslava Rondová, III.A

Mgr. Marcela Jahnová

12.45-13.00

Porovnanie hodnôt niektorých meteorologických prvkov s predpovedným modelom ALADIN

05  Životné prostredie, geografia, geológia

Andrea Antlová, III.A

PaedDr. Milan Trnka

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200