There are no translations available.

Výchovná poradkyňa: Mgr. Marcela Jahnová

 

Konzultačné hodiny: utorok 13.30 hod – 15.20 hod (kabinet VP)

 

- žiaci majú možnosť komunikovať kedykoľvek v priebehu prestávok či po vyučovaní

 

  kontakt:

     tel:  037 2300200

     mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.


Výchovná poradkyňa ponúka:
• kariérne poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie:

  • informácie a materiály o VŠ na Slovensku a o štúdiu v zahraničí
  • pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ

• špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiakov s ŠVVP a ich zákonných zástupcov
• sprostredkovanie:

  • odbornej pomoci v prípade výchovných, študijných alebo osobných problémov
  • profesijno-orientačného diagnostikovania

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200