PDF Drucken E-Mail
There are no translations available.

Future Classroom Lab prinesie do tried budúcnosť vzdelávania

 

Marcelka2

 

V dňoch 26.-27. marca 2018 sa v Bruseli stretlo 27 aktívnych učiteľov platformy eTwinning. Stretnutie, ktorého sa zúčastnila aj naša pani profesorka Mgr. Marcela Jahnová, sa konalo v triede budúcnosti – Future Classroom Lab.

Trieda je zriadená s finačnou podporou European Schoolnet, 30 ministerstiev a partnerov a využíva moderné informačné a komunikačné technológie. Tu si učitelia môžu osvojiť nové trendy, simulácie, aplikácie a portály, a tak získať zručnosti používať tieto zdroje aj na hodinách. 

Vzdelávacie prostredie triedy je navrhnuté tak, aby žiaci aktívne pracovali na získaní vedomostí a zručností a boli aktívne zapojení do vzdelávania pomocou vzdelávacích zdrojov a aplikácií. Zdroje vzdelávania sú zvyčajne texty, videá, simulácie a ďalšie materiály, ktoré pomáhajú žiakom pochopiť základné znalosti učebného materiálu a pripraviť ich na riešenie alebo vykonanie experimentu alebo úlohy. Učitelia zvyčajne zriaďujú učebný priestor pre svojich žiakov. Dôraz sa kladie na nové formy učenia, pohyb, aktivitu a spoluprácu žiakov. 

Marcelka1

 

 

 

Seminár bol zameraný na inovatívne prístupy k učeniu, ale popri tom sa nedalo nenadviazať nové medzinárodné kontakty s učiteľmi z Fínska, Portugalska, Talianska, Rakúska, Belgicka, Slovinska, Španielska, Českej republiky a Poľska. V novej európskej platforme Erasmus +, do ktorého je zapojená aj naša škola, má program eTwinning jedinečné postavenie. Prostredníctvom eTwinning sa realizujú školské projekty v bezpečnom virtuálnom prostredí Twinspace.

M3

 

M4

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200