There are no translations available.

Informácie o štúdiu 
 

Termíny prijímacích skúšok:

  1. termín:  14. máj 2018
  2. termín:  17. máj 2018


 BR2018-1

BR2018-2
 

 

Informácie o štúdiu na Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského
v školskom roku 2018/2019
pdf

 

Kritériá na prijatie žiakov do prvého ročníka osemročného štúdia

 

 pdf

 

Kritériá na prijatie žiakov do prvého ročníka štvorročného štúdia

 

pdf 
Podávanie prihlášok pdf
Učebný plán pre štvorročné štúdium pdf
Učebný plán pre osemročné štúdium pdf

 

 
 
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200