Naše úspechy
There are no translations available.

Úspechy v KK matematickej olympiády 2017

 

Náši žiaci nás úspešne reprezentovali v karajských kolách Matematickej olympiády 2017. Vo svojej kategórii Z9 obsadil krásne 1. - 4. miesto Matej Štěpánek z kvarty A. V kategórii C stredné školy taktiež úspešne reprezentoval školu a opäť získal 1. - 6. miesto Matej Štěpánek.  Úspešným riešiteľom sa v kategórii C stal Michal Magula z kvinty A. Obom žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

KKMOSM2017m

 KKMO2017 1m  

 
There are no translations available.

Úspešní riešitelia súťaže ProFIIT 2017

 

Naši žiaci sa zapojili do súťaže STU v programovaní a sú úspešní riešitelia, blahoželáme.

 

 
There are no translations available.

Kalazancio opäť uspelo!

 

V dňoch 28. a 29. apríla 2017 sa v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutočnila najprestížnejšia súťaž stredoškolských a vysokoškolských novinárov a časopisov Štúrovo pero, na ktorej nechýbalo ani naše Kalazancio. Kalazancio opäť nesklamalo o odnieslo si niekoľko prestížnych ocenení. Za kvalitnú obsahovú i grafickú stránku si Kalazancio odnieslo Cenu Televízie Markíza 1. stupňa, ktorej súčasťou bola aj vecná cena fotoaparát pre redakciu. Za výborné fotoreportáže Späť časom v Kališti a Múzeum Holokaustu v Seredi získalo Kalazancio Cenu Vojenskej podpornej nadácie, ktorá sa udeľuje stredoškolským časopisom za to, že sa popri svojich hlavných študentských témach venujú aj problematike obrany a bezpečnosti. Ďalšou cenou v kategórii novinárske príspevky stredoškolákov bol ocenený náš šéfredaktor Pavel Kuna, ktorý získal 1. Cenu Literárneho fondu, podľa slov predsedu poroty Tomáša Bellu túto cenu získal za unikátnu reportáž z rómskych osád vrátane profesionálneho fotografického spracovania. Len tak ďalej naše Kalazancio!

 

Sturovopero2017m

Sturovopero2017TVMm

Sturovopero2017VPNm

Sturovopero2017EUm

 
There are no translations available.

Školské majstrovstvá okresu v orientačnom behu 2017

 

V utorok 25. apríla 2017 sa v areály Agrokomplexu konali Školské majstrovstvá okresu v orientačnom behu. Naši žiaci sa tejto súťaže už tradične zúčastnili  v hojnom počte a umiestnili sa na popredných miestach.


V súťaži družstiev v kategórií ZŠ – dievčatá sa umiestnili nasledovne:

 • na prvom mieste družstvo A v zložení: Zubková Ema sekunda A, Juríčková Nela sekunda A, Krajčírová Katarína kvarta A, Bodo Michaela kvarta A.

V kategórií družstiev ZŠ – chlapci sa umiestnili nasledovne:

 • na prvom mieste družstvo B v zložení:  Lidik Matej sekunda A, Zubko Nikolaj sekunda A, Sloboda Vladimír tercia A, Ardon Andrej kvarta A.

V kategórií družstiev SŠ – dievčatá sa umiestnili nasledovne:

 • na druhom mieste družstvo B v zložení: Víteková Paulína III.A, Greksová Sára kvinta A, Kaka Mirna I.B, Ivančíková Lucia septima A.

V kategórií družstiev SŠ –chlapci sa umiestnili nasledovne:

 • na prvom mieste družstvo A v zložení: Masár Filip septima A, Súkeník Sebastián septima A, Miček Andrej IV.C, Skladaný Daniel II.A.
 • na treťom mieste družstvo B v zložení: Čurilla Jakub sexta A, Tomek Marek II.A, Černák Radoslav kvinta A, Kuzma Jozef IV.C.

V kategórií jednotlivcov sa na medailových miestach umiestnili:

 • 1. miesto: Andrej Ardon kvarta A – ZŠ chlapci
 • 2. miesto: Jando Jakub tercia A – ZŠ chlapci
 • 2. miesto: Dulíková Ema kvinta A – SŠ dievčatá
 • 3. miesto: Greksová Sára kvinta A – SŠ dievčatá
 • 1. miesto: Masár Filip septima A – SŠ chlapci
 • 2. miesto: Miček Andrej IV.C – SŠ chlapci
 • 3. miesto: Čurilla Jakub sexta A – SŠ chlapci

Na majstrovstvá kraja, ktoré sa konajú 4. mája 2017,  postupujú všetky družstvá umiestnené na prvom a druhom mieste.
Všetkým zúčastneným a víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

MOOB4m

MOOBDm

 
There are no translations available.

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja  ZŠ a SŠ v šachu 2016

 

Dňa 22. novembra 2016 sa konali Majstrovstvá Nitrianskeho kraja  ZŠ a SŠ v šachu, kde nás reprezentovali naši dvaja žiaci Martin Kuna z  III.A a Juraj Zalabai zo Sexty A. Martin Kuna sa umiestnil na 3.  mieste v kategórii SŠ a zároveň postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať dňa 15. decembra 2016 v Topoľčanoch, čím mu zároveň gratulujeme k postupu.  Obidvom študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

KKSach2m

KKSach1m

KKSach3m

KKSachD3m

 

 
There are no translations available.

10. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor 2016

 

Ibobor2016

 

Na našej škole sa v dňoch 7.  - 11. novembra 2016 konal 10. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Z našej školy sa vo všetkých kategóriách zapojilo spolu 152 žiakov. Najväčší počet bodov v daných kategóriách získali:

 

kategória Bobrík:
Daniel Dukát, štvrtá ZŠ – 92,00 bodov, 99. percentil
Ondrej Spišák, štvrtá ZŠ – 88,00 bodov, 99. percentil

 

kategória Benjamín:

Samuel Hlavatý, príma A – 74,67 bodov, 99. percentil

 

kategória Kadet:
Andrej Ardon, kvarta A - 64,01 bodov, 90. percentil
Matúš Masár, kvarta A - 64,01 bodov, 90. percentil
Markéta Mezeiová, tercia A - 64,01 bodov, 90. percentil

 

kategória Junior:

Gabriela Teleki, kvinta A - 72,00 bodov, 99. percentil
Jakub Čurilla, sexta A - 69,34 bodov, 99. percentil

 

kategória Senior:
Filip Masár, septima A - 69,34 bodov, 98. percentil


Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

ibobor2016m

 
There are no translations available.

Majstrovstvá okresu v šachu 2016

 

Dňa 27. októbra 2016 sa v centre voľného času Domino konali majstrovstvá okresu v šachu pre základné a stredné školy. V kategórii SŠ sa na 1. mieste umiestnil Martin Kuna (III.A) a na 3. mieste Juraj Zalabai (Sexta A). Zároveň postupujú do krajského kola. Gratulujeme. 

OKSach1m

 

 
There are no translations available.

MO bedminton 2016

 

20. – 21. októbra 2016 sa konali školské majstrovstvá okresu v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl. V kategórii SŠ – chlapci školu reprezentovali a 3. miesto obsadili Filip Masár a Peter Massányi zo septimy A. V kategórii SŠ – dievčatá obsadilo družstvo v zložení Kristína Mandíková a Natália Martišková zo IV. C 4. miesto. Gratulujeme.

MOBedminton3m

MODbedminton3m

 
There are no translations available.

Úspech nášho žiaka v atletike 2016

 

V sobotu 24. septembra 2016 sa v Trnave konalo 5-stretnutie staršieho žiactva. Súpermi Slovenska boli Maďarsko, Česko, Slovinsko a Chorvátsko. V tíme Slovenska sa predstavil  Jaroslav Greguš, žiak I. A a člen družstva AC Stavbár Nitra.

 

Vynikajúco sa Jarovi Gregušovi darilo vo vrhačských súťažiach. Zverenec trénera Romana Oravca vyhral obe svoje disciplíny. Najprv vyhral súťaž vo vrhu guľou kde výkonom 17,77m si utvoril nový osobný rekord. Týmto výkonom sa zaradil na 4. miesto v historických tabuľkách staršieho žiactva.

Gregus2m Gregus1m

O 20 min neskôr sa začala aj súťaž v hode diskom. Jaro vyhral výkonom 58,11m.

Gregus3m

Gratulujeme k vynikajúcim výsledkom.

 
There are no translations available.

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu 2016

 

Dňa 3. októbra  2016 sa v mestskom parku na Sihoti uskutočnili školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. V kategórii dievčat – základné školy, našu školu reprezentovali Brázdilová Tereza z tercie A, Greksová Sára z  kvinty A a Tábiová Anna z kvinty A. Dievčatá obsadili v kategórii družstiev pekné druhé miesto. Gratulujeme!

MOCB2m 

 
There are no translations available.

Úspechy v predmete Matematika v šk. roku 2015/2016

 

Dňa 3. júna 2016 boli vyhodnotení najlepší riešitelia krajského kola Matematickej olymiády v kategóriách B, C. 

Úspešnými riešiteľmi kategórie B boli žiaci sexty A: Filip Masár, ktorý obsadil 15. miesto a Daniel Magula, ktorý sa umiestnil na 21. mieste. V Kategórii C bol úspešný riešiteľ žiak kvinty A Jakub Čurilla, ocenený za 16. miesto. Úspešným riešiteľom gratulujeme.

KKMOMasarm KKMOMagulam KKMOČutillam 

Úspech zaznamenali aj maturanti z matematiky v EČ MS, ktorí v Nitrianskom kraji obsadili prvú priečku s úspešnosťou 70,4% zo všetkých gymnázií s vyučovacím jazykom SJL.

 

Názov školy

Obec

N

N/ZZ

PZŠ

PÚŠ

Piaristická SŠ sv. J. Kalazanského - Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského

Nitra

15

0

2.5

70.4

Gymnázium

Želiezovce

6

0

2.0

68.9

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Komárno

22

1

1.8

67.9

Gymnázium

Nitra

46

1

1.8

65.5

Spojená katolícka škola - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

Nitra

12

0

2.5

65.0

Gymnázium

Nové         
   Zámky

35

0

2.2

63.5

Gymnázium Juraja Fándlyho

Šaľa

19

0

1.5

63.3

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul - Gymnázium sv. Vincenta de Paul

Levice

3

0

1.7

62.2

Gymnázium Andreja Vrábla

Levice

49

0

2.1

60.7

Gymnázium

Topoľčany

28

0

2.1

57.5

Gymnázium

Vráble

8

0

2.4

55.8

Gymnázium

Šurany

27

0

2.6

51.9

Gymnázium

Nitra

37

0

2.2

51.3

Gymnázium

Šahy

7

0

2.0

47.6

Spojená škola - Športové gymnázium Nitra

Nitra

17

1

2.5

47.1

Gymnázium Janka Kráľa

Zlaté
   Moravce

16

0

1.6

44.4

Gymnázium sv. Vincenta de Paul

Topoľčany

9

0

2.0

40.4

 

PÚŠ - priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (v %)

Zdroj:  Núcem

 
There are no translations available.

Stolnotenisový turnaj  cirkevných škôl 2016

 

V utorok 31. mája 2016 sa v Seredi na Cirkevnje ZŠ sv. Cyrila a Metoda konal turnaj v stolnom tenise cirkevných škôl pre diecézy Bratislava, Trnava a Nitra. Bol to už deviaty ročník súťaže.  Zvíťazila Spojená škola de La Salle Bratislava. Druhé miesto obsadila ZŠ sv. Marka v Nitre. Tretie mesto obsadilo družstvo našej školy v zložení Tomáš Kiss, Samuel Ivančík, Kristína Zrubcová a Patrik Siegl, získali pohár a medaile. Za úspešnú reprezentáciu patrí žiakom pochvala.

STSered2016m

 
There are no translations available.

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja SŠ v atletike 2016

 

Dňa 27. apríla 2016 sa konali Majstrovstvá Nitrianskeho kraja SŠ v atletike 2016. Naša študentka Katarína Mydlíková v disciplíne  beh na 1500 m obsadila 1. miesto. Gratulujeme.

 
There are no translations available.

Štúrovo pero 2016

 

Školský časopis Kalazancio sa 23. apríla 2106 zúčastnil najväčšej slovenskej súťaže školských časopisov Štúrovo pero. Vo Zvolene získal cenu Televízie Markíza 1. stupňa v kategórii Stredoškolské časopisy, ktorú z rúk Patrika Hermana prevzal šéfredaktor Pavel Kuna. Ocenená Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bola za dlhodobé úspešné vedenie nášho školského časopisu pani profesorka Andrea Teplanová.

 

SP2016CTVMm

Sturovo-pero-2016m

 
There are no translations available.

Čo vieš o hviezdach 2016

 

Dňa 17. marca 2016 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnilo okresné kolo 26. ročníka astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach pod záštitou Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo. Našu školu reprezentovali žiačky kvarty A Lenka Holčíková a Gabriela Teleki. Vo svojej kategórii získali vynikajúce umiestnenie v elitnej desiatke. Lenka Holčíková sa umiestnila na 2. mieste a postupuje do krajského kola, Gabriela Teleki sa umiestnila na 6. mieste. Ďakujeme im za krásnu reprezentáciu školy a v ďalších kolách prajeme veľa úspechov. 

Mgr. Marián Krajčovič

 

CVOHm 

 
There are no translations available.

Školské majstrovstvá okresu Nitra v stolnom tenise ZŠ 2015

 

V stredu 18. novembra 2015 sa žiaci nášho Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského zúčastnili okresného kola v stolnom tenise chlapcov.

V obvodnom kole porazili ZŠ Zbehy 4/3, ZŠ Hrnčiarovce 7/0, ZŠ sv. Marka 4/3 a Športové gymnázium 6/1. Postúpili do okresného finále, ktoré sa hralo 20. novembra 2015 na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda.

Vo finálovej skupine sme porazili ZŠ Cabaj 5/2 a prehrali sme s Vráblami 6/1 a obsadali sme 2. miesto. Školu reprezentovali:  Samuel Ivančík, Tomáš Kiss a Pavol Halvoň všetci z kvarty A a Patrik Siegl zo sekundy A. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

 

 
There are no translations available.

Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov ZŠ a SŠ

 

Dňa 5. novembra 2015 sa konali majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov pre základné a stredné školy 2015/2016  v Centre voľného času Domino v spolupráci so šachovým zväzom kde sa naši žiaci umiestnili nasledovne.

 
Kategória mladší žiaci (54 zúčastnených)
9. miesto Matej Štěpánek (Tercia A)
17. miesto Jozef Vöros (Kvinta A)
20. miesto Tomáš Kiss (Kvarta A)
27. miesto Andrej Gerhát (Tercia A)
 
 
Kategória starší žiaci (16 zúčastnených)
2. miesto Martin Kuna (II.A)
7. miesto Daniel Magula (Sexta A)
10. miesto Juraj Zalabai (Kvinta A)
15. miesto Zoltán Bihari (Sexta A)
 
Blahoželáme a ďakujeme žiakom za peknnú reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom kole.
 
There are no translations available.

Stolnotenisový turnaj cirkevných škôl 2015

 

Dňa 26. mája 2015 sa naši žiaci zúčastnili stolnotenisového turnaja cirkevných škôl v Seredi. Na turnaji súťažili školy z diecéz Bratislava, Trnava a Nitra.

Našu školu reprezentovali Martin Pupík, Filip Tóth, Samuel Ivančík a Tomáš Kiss. Cenu najúspešnejšieho hráča dostal Martin Pupík.

 

Reprezentovali nás úspešne, o čom svedčí celkové poradie škôl:

 1. miesto - Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 2. miesto - Základná škola sv. Marka, Nitra
 3. miesto - Spojená škola De La Salle, Bratislava

Vo finále naši reprezentanti zdolali ZŠ sv. Marka 4/1. Trénerom reprezentácie školy bol Dr. Jarolím Koprda.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

STSeredm

STCS1m

 
There are no translations available.

Vyhodnotenie a ocenenie najúspešnejších žiakov ZŠ a OG v okrese Nitra

 

Dňa 25. júna 2015 sa v ZŠ Topoľová Nitra uskutočnilo vyhodnotenie a ocenenie najúspešnejších žiakov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Nitra. Z našej školy boli ocenení títo žiaci:

 alt

Sekunda A

 • Samuel Fraňo - za 2.miesto v olympiáde v anglickom jazyku

alt

 • Igor Píš - za 1. miesto v olympiáde v nemeckom jazyku

alt

 • Matej Štepánek - 1. - 2. miesto v matematickej olympiáde

alt

 

tercia A

 • Lenka Holčíková - za 3. miesto v biologickej olympiáde

alt

 

kvarta A

 • Filip Pavlovič - za 2. miesto v chemickej olympiáde

alt

 

Za dosiahnuté výsledky im blahoželáme.

 
There are no translations available.

Vyhodnotenie predmetových olympiád SŠ

 

Dňa 10. júna 2015 sa naši žiaci, úspešní riešitelia krajských kôl predmetových olympiád SŠ, zúčastnili vyhodnotenia, ktoré bolo spojené s prednáškou doc. PaedDr. Čeretkovej PhD. na tému: "Matematické modely v školskej matematike".

Matematická olympiáda kategória C

 

Daniel Magula kvinta A 4. - 5. miesto - úspešný riešiteľ

Filip Masár kvinta A 21. - 24. miesto - úspešný riešiteľ

Fyzikálna olympiáda kategória D

 

Daniel Magula kvinta A 15. miesto - úspešný riešiteľ

Filip Masár kvinta A 20. miesto - úspešný riešiteľ

Obom úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 
There are no translations available.

Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov 2015

 

Dňa 2. júna 2015 prebehlo okresné kolo súťaže družstiev mladých zdravotníkov. V súťaži sme mali dve družstvá, Družstvo A v zložení Filip Pavlovič, Darina Sidorová, Tereza Brázdilová, Simona Skaličanová a Monika Pechočiaková obsadilo 3. miesto. Družstvo B s rozdielom jedného bodu obsadilo 5. miesto. V družstve B súťažili Juraj Zalabai, Barbora Arpášová, Tamara Ťažárová, Daniela Pastierová a Lenka Holčíková. Obom družstvám blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.

 

 
There are no translations available.

Okresná súťaž družstiev prvej pomoci 2015

 

Dňa 29. apríla 2015 sa uskutočnila okresná súťaž družstiev prvej pomoci pod záštitou Červeného kríža. Naše dve družstvá v zložení študentov Marek Lehotský, Žofia Molnárová, Viktor Grman, Nataália Švihoríková z I. B, Patrik Baráth a Peter Ferenczy z II. A, Ján Zábušek, Sabína Čampaiová, Andrej Miček, Adriana Plevková a Martin Rapavý z II. C a Barbora Paučeková z oktávy A obsadili pekné 2. a 3. miesto. Družstvám blahoželáme.

 

 
There are no translations available.

Okresné kolo chemickej olympiády 

 

Dňa 26. marca 2015 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiídy D-kategórie. Našu školu reprezentovali žiaci kvinty A Jakub Čurilla a Filip Pavlovič. Filip Pavlovič obsadil 2. miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať 23. apríla 2015. Jakub čurila ako úspešný riešiteľ skončil na 10. mieste. Obom ďakujeme a postupujúcemu žiakovi držíme palce.  

 
There are no translations available.

Krajské kolo 37. ročníka SOČ

 

            Dňa 31. marca 2015 priestory Obchodnej akadémie v Nitre a Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, Nitra hosťovali súťažiacich krajského kola 37. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti - SOČ. Naša škola mala hojné zastúpenie – súťažilo 14. žiakov v rôznych odboroch: 01 Problematika voľného času, 04 Biológia, 02 Matematika, fyzika, 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, 06 Zdravotníctvo a farmakológia, 05 Životné prostredie, geografia, geológia, 03 Chémia, potravinárstvo, 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba, 17 Pedagogika, psychológia, sociológia.

            Z pomedzi širokej konkurencie naši žiaci obstáli veľmi pekne:

Piaristom patria dve 1. miesta Emanuelovi Bezányimu z III. A v odbore 02 Matematika, fyzika, Natálii Částovej z III. C v odbore 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Títo dvaja žiaci postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční dňa 21. - 24. apríla 2015 v priestoroch Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany. Držíme im palce.

            Ani ostatní žiaci sa nedali zahanbiť a odprezentovali svoje sočky na výbornej úrovni. Tu sú mená týchto výnimočných žiakov:

 • Dominik Kodada III. A odbor 04 Biológia 6. miesto
 • Emma Čurillová septima A odbor 04 Biológia 5. miesto
 • Hana Izakovičová septima A. odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia 5. miesto
 • Michal Barta septima A. odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia 4. miesto
 • Dávid Petrovič III.B odbor 03 Chémia, potravinárstvo 4. miesto
 • Zdenka Holčíková III.A 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) 7. miesto
 • Barbora Civáňová III.B odbor 03 Chémia, potravinárstvo 8. miesto
 • Soňa Jarábková septima A. 01 Problematika voľného času 8. miesto
 • Dominika Soókiová III.C 01 Problematika voľného času 8. miesto
 • Zuzana Hanová III.A 17 Pedagogika, psychológia, sociológia 8. miesto
 • Mária Lenčéšová III.A 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba 6. miesto
 • Ľubica Paulisová III.C 06 Zdravotníctvo a farmakológia 6. miesto

alt

alt alt

 
There are no translations available.

Úspech v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku 

 

Dňa 12. marca 2015 sa uskutočnilo Krajské kolo olympiády vo fancúzskom jazyku. V kategórii 2B našu školu reprezentovala Hana Izakovičová zo septimy A a umiestnila sa 1. mieste. V kategórii 2A školu reprezentoval Daniel Magula z kvinty A a umiestnil sa taktiež na 1. mieste. Gratulujeme a v celoslovenskom kole im budeme držať palce.

 

 
There are no translations available.

Obvodné kolo 61. ročník Hviezdoslavov Kubín

 

Dňa 27. februára 2015 sa konalo obvodné kolo 61. ročníka Hviezdoslavov Kubín. V umeleckom prednese poézie a prózy detí, v tvorbe recitačných kolektívov a divadelnej poézie v III. kategórii  - Poézia získala 1. miesto Natália Kunová žiačka sekundy A. Blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

 

 
There are no translations available.

62. ročník projektu EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2014 – 2015

 

Motto 62. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE sa viaže k Európskemu roku rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Európska Únia. V 3 kategórii s témou Voda znamená život! súťažil aj žiak Juraj Zalabai a so svojou prácou obsadil v okresnom kole 3. miesto. Blahoželáme.

 

 
There are no translations available.

Majstrovstvá kraja v bedmintone žiakov ZŠ

 

Dňa 14. 11. 2014 sa konali školské Majstrovstvá kraja v bedmintone žiakov ZŠ. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci z kvinty A, Filip Masár a Tomáš Vrabec. Obsadili krásne 2. miesto. Gratulujeme.

 
There are no translations available.

Návrh poštovej známky mesta Nitra

 

Žiačka septimy A – Kristína Štefanková sa zapojila do súťaže „Návrh poštovej známky s motívom mesta Nitra“. V rámci „Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre“ 7. októbra 2014 počas otvorenia výstavy  „FDC štátu Izrael“  bola ocenená ďakovným listom primátorom mesta Nitra J. Dvončom.

 

 

 
There are no translations available.

Školské majstrovstvá SR v orientačnom behu

 

3. júna 2014 ráno o 7:15 vyrazila naša mini výprava smer Banská Bystrica. Hoci nás cestou sprevádzal dážď, po príchode na miesto pretekov prestalo pršať a naši študenti si z chuti zasúťažili. Za svoje výkony sa nemuseli hanbiť, o čom svedčia aj výsledky pretekov. Súťažili s registrovanými členmi klubov orientačných športov, ktorí sa kvalifikovali na majstrovstvá Európy dorastu a majstrovstvá sveta juniorov v orientačnom behu v Slovinsku. Patrónkou nad celými pretekmi bola biatlonistka Anastázia Kuzminová , ktorá odovzdávala aj medaily pretekárom, ktorí sa umiestnili na prvých troch priečkach.

 

Viac obrázkov vo fotogalérii.

 

Výsledky:

ZŠ-D súťaž družstiev
2.miesto: Jahnová Krístína kvarta A, Ivančíková Lucia kvarta A, Škoricová Petra kvarta A, Dulíková Ema sekunda A

 

SŠ-D súťaž družstiev
3.miesto: Civáňová Barbora 2.B, Blehová Kristína sexta A, Imrichová Patrícia septima A, Beláková Barbora 3.B

 

ZŠ-CH súťaž družstiev
4.miesto: Masár Filip kvarta A, Massányi Peter kvarta A, Súkenník Sebestián kvarta A , Dermek Martin sexta A

 

SŠ-CH súťaž družstiev
5.miesto: Miček Andrej 1.C, Čičo Jakub septima A, Kubina Andrej septima A,
Gubáň Tomáš 3.C

 

Súťaž jednotlivcov
ZŠ-CH
22.miesto: Zalabai Juraj tercia A
25.miesto: Tóth Filip tercia A

 
There are no translations available.

Školské majstrovstvá kraja v orientačnom behu

 

V stredu 28. mája 2014 sa v areáli atletického štadióna TJ Stavbár konalo krajské kolo školských športových súťaží žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Našim študentom sa v pretekoch veľmi darilo a vybojovali sme si štyri postupové miesta v súťaži družstiev v každej vekovej kategórii a na majstrovstvá Slovenska postúpili aj dvaja jednotlivci.

Viac obrázkov vo fotogalérii.

Výsledky:

 

ZŠ-CH súťaž družstiev
1. miesto - B
Masár Filip kvarta A, Massányi Peter kvarta A, Súkenník Sebastian kvarta A, Dermek Martin sexta A
2. miesto – A
Tóth Filip tercia A, Čurilla Jakub tercia A, Krajčír Šimon tercia A, Zalabai Juraj tercia A

 

ZŠ-D súťaž družstiev
1. miesto
Škoricová Petra kvarta A, Jahnová Kristína kvarta A, Ivančíková Lucia kvarta A, Dulíková Ema sekunda A

 

SŠ-CH
1. miesto
Miček Andrej 1.C, Čičo Jakub septima A, Kubina Andrej septima A, Gubáň Tomáš 3.C

 

SŠ-D
1. miesto
Civáňová Barbora 2.B, Blehová Kristína sexta A, Imrichová Patrícia septima A, Beláková Barbora 3.B

 

Postupujúci jednotlivci:
1. miesto: Čurilla Jakub
3. miesto: Tóth Filip tercia A,
7. miesto: Zalabi Juraj tercia A

 
There are no translations available.

Majstrovstvá nitrianskeho kraja SŠ - CH, D - atletika

 

Dňa 5. mája 2014 sa na atletickom štadióne Stavbár konali Majstrovstvá nitrianskeho kraja SŠ - CH, D v atletike. Našu školu reprezentovalo 22 študentov a do desiateho miesta sa umiestnili nasledovní študenti:

 

SŠ-CH

 • Dubaj Ondrej septima A: 3000m - 10:29,81 – 4. m
 • Gaži Martin I. C: 400m - 57,30s - 7. m
 • Gaži Martin I. C: diaľka- 559cm - 7. m
 • Knížat Vladimír II. A: guľa – 11,57m - 9. m
 • Štefanko Marek II. C: 100m - 12,21s – 8. m

SŠ-D

 • Čanigová Mária I. B: 800m – 3:11,18 - 8. m
 • Čurillová Ema sexta A: 800m - 3:04,24 - 7. m
 • Kopečná Alexandra II. A: oštep - 23,63m - 6. m
 • Martvoňová Natália septima A: 800m – 3:38,32 - 10. m
 • Mydlíková Katarína II. C: 800m - 2:31,72 - 2. m
 
There are no translations available.

Okresné kolo školských športových súťaží žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v orientačnom behu

 

Dňa 30. apríla 2014 sa v areáli Agrokomplexu uskutočnilo okresné kolo školských športových súťaží žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Študenti našej školy boli už tradične úspešní a získali niekoľko medailových umiestnení.
Na majstrovstvá kraja v orientačnom behu postúpilo 5 družstiev a 5 jednotlivcov. Gratulujeme!

 

Súťaž družstiev:

ZŠ-D
2. miesto A družstvo:

 • Kristína Jahnová kvarta A
 • Ema Dulíková sekunda A
 • Lujza Bartová I.A
 • Kristína Zubcová  sekunda A

Postupujú na majstrovstvá kraja

 

3. miesto B družstvo:

 • Katka Krajčírová príma A
 • Anna Tábiová sekunda A
 • Sára Greksová sekunda A
 • Natália Csicsaiová I.C

ZŠ-CH
1. miesto B družstvo:

 • Jakub Čurilla tercia A
 • Martin Sedlár tercia A
 • Šimon Krajčír tercia A
 • Filip Tóth tercia A

Postupujú na majstrovstvá kraja

2. miesto A družstvo:

 • Martin Dermek sexta A
 • Juraj Zalabaj tercia A
 • Filip Masár kvarta A
 • Peter Massány kvarta A

Postupujú na majstrovstvá kraja

 

SŠ-D

1. miesto A družstvo:

 • Barbora Beláková III.B
 • Barbora Civáňová II.B
 • Kristína Blehová sexta A
 • Romana Ševčíková II.A

Postupujú na majstrovstvá kraja

 

3. miesto B družstvo:

 • Mária Čanigová I.B
 • Soňa Jarábková sexta A
 • Sandra Kluková III.B
 • Alena Rozsypalová I.B

SŠ-CH

1. miesto A družstvo:

 • Tomáš Gubáň III.C
 • Ondrej Dubaj septima A
 • Andrej Kubina septima A
 • Jakub Čičo septima A

Postupujú na majstrovstvá kraja

 

Súťaž jednotlivci:

 

SŠ-D
5. miesto: Barbora Beláková III.B
6. miesto: Mária Čanigová I.B
9. miesto: Barbora Civáňová II.B
10. miesto: Kristína Blehová sexta A
12. miesto: Petra Vrabcová I.A
13. miesto: Dominika Špirková I.B
15. miesto: Tereza Macková I.A
17. miesto: Romana Ševčíková II.A
18. miesto: Sandra Kluková III.B

 

SŠ-CH
1. miesto: Ondrej Dubaj septima A
5. miesto: Andrej Miček I.C
6. miesto: Jakub Čičo septima A
10. miesto: Tibor Zalabai sexta A
12. miesto: Andrej Kubina septima A
14. miesto: Tomáš Gubáň III.C
15. miesto: Erik Šramaty I.C

 

ZŠ-D
1. miesto: Petra Škoricová kvarta A
2. miesto: Kristína Jahnová kvarta A
5. miesto: Ema Dulíková II.A
9. miesto: Sára Greksová II.A
14. miesto: Adriana Lieskovská I.A
15. miesto: Anna Tábiová II.A

 

ZŠ-CH
1. miesto: Filip Masár tercia A
2. miesto: Filip Tóth tercia A
3. miesto: Jakub Čurilla tercia A
4. miesto: Peter Massányi kvarta A
5. miesto: Šimon Krajčír tercia A
8. miesto: Sebastian Súkenník kvarta A
10. miesto: Martin Dermek sexta A
13. miesto: Martin Sedlár tercia A
14. miesto: Ondrej Šturdík I.C
17. miesto: Jakub Hrnčár II.A
19. miesto: Jozef Berčík II.A

Okresné kolo školských športových súťaží žiakov a  žiačok ZŠ a SŠ v orientačnom behu 30.4.2014

 

Dňa 30. 4. 2014 sa v areáli Agrokomplexu uskutočnilo okresné kolo školských športových súťaží žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Študenti našej školy boli už tradične úspešní a získali niekoľko medailových umiestnení.

Na majstrovstvá kraja v orientačnom behu postúpilo 5 družstiev a 5 jednotlivcov. Gratulujeme!

 

Súťaž družstiev:

 

ZŠ-D

2.miesto A družstvo: Kristína Jahnová- kvarta A

                                  Ema Dulíková- sekunda A

                                  Lujza Bartová-I.A

                                  Kristína Zubcová- sekunda A

Postupujú na majstrovstvá kraja

 

3.miesto B družstvo: Katka Krajčírová- príma A

                                   Anna Tábiová- sekunda A

                                   Sára Greksová- sekunda A

                                   Natália Csicsaiová- I.C

ZŠ-CH

1.miesto B družstvo: Jakub Čurilla- tercia A

                                   Martin Sedlár- tercia A

                                   Šimon Krajčír- tercia A

                                    Filip Tóth- tercia A

Postupujú na majstrovstvá kraja

 

2.miesto A družstvo: Martin Dermek- sexta A

                                  Juraj Zalabaj- tercia A

                                  Filip Masár- kvarta A

                                  Peter Massányi- kvarta A

Postupujú na majstrovstvá kraja

                              

 SŠ-D

1.miesto A družstvo: Barbora Beláková- III.B

                                    Barbora Civáňová- II.B

                                    Kristína Blehová- sexta A

                                    Romana Ševčíková- II.A

Postupujú na majstrovstvá kraja

 

3.miesto B družstvo: Mária Čanigová- I.B

                                    Soňa Jarábková- sexta A

                                    Sandra Kluková- III.B

                                    Alena Rozsypalová- I.B

 

SŠ-CH

1.miesto A družstvo: Tomáš Gubáň- III.C

                                    Ondrej Dubaj- septima A

                                    Andrej Kubina- septima A

                                    Jakub Čičo- septima A

Postupujú na majstrovstvá kraja

 

 

 

 

Jednotlivci:

 

SŠ-D

5.miesto:Barbora Beláková- III.B

6.miesto: Mária Čanigová- I.B

9.miesto: Barbora Civáňová- II.B

10.miesto: Kristína Blehová- sexta A

12.miesto: Petra Vrabcová- I.A

13.miesto: Dominika Špirková- I.B

15.miesto: Tereza Macková- I.A

17.miesto: Romana Ševčíková- II.A

18.miesto: Sandra Kluková- III.B

 

SŠ-CH

1.miesto: Ondrej Dubaj- septima A

5.miesto: Andrej Miček- I.C

6.miesto: Jakub Čičo- septima A

10.miesto: Tibor Zalabai- sexta A

12.miesto: Andrej Kubina- septima A

14.miesto: Tomáš Gubáň- III.C

15.miesto: Erik Šramaty- I.C

 

ZŠ-D

1.miesto: Petra Škoricová- kvarta A

2.miesto: Kristína Jahnová- kvarta A

5.miesto: Ema Dulíková- II.A

9.miesto: Sára Greksová- II.A

14.miesto: Adriana Lieskovská- I.A

15.miesto: Anna Tábiová- II.A                               

 

ZŠ-CH

1.miesto: Filip Masár- tercia A

2.miesto: Filip Tóth- tercia A

3.miesto: Jakub Čurilla- tercia A

4.miesto: Peter Massányi- kvarta A

5.miesto: Šimon Krajčír- tercia A

8.miesto: Sebastian Súkenník- kvarta A

10.miesto: Martin Dermek- sexta A

13.miesto: Martin Sedlár- tercia A

14.miesto: Ondrej Šturdík- I.C

17.miesto: Jakub Hrnčár- II.A

19.miesto: Jozef Berčík- II.A

 
There are no translations available.

Súťaž EXPERT GENIALITY SHOW 2014

 

Aj v tomto školskom roku sa na našej škole konala súťaž EXPERT GENIALITY SHOW, do ktorej sa zapojilo 8528 žiakov zo 408 škôl Slovenska. Súťažilo sa v jednotlivých kategóriách vždy v dvoch témach. Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme žiakom, ktorí získali tituly EXPERT.

 

 

Počet zúčastnených: 16 žiakov
Počet získaných titulov EXPERT: 7 žiakov
Počet získaných titulov TOP EXPERT: 1 žiak

 

V téme Svetobežník GEG najúspešnejší:

 • R. Mojto Prima A - 33.miesto,
 • O Šturdík 1.C - 54.miesto

V téme Góly, body, sekundy TSV najúspešnejší:

 • J. Kuzma 1.C - 95.miesto

V téme Bity, bajty, technológie INF najúspešnejší:

 • M. Benc Sekunda A - 54.miesto,
 • A. Ardon Prima A- 55.miesto ,
 • L. Hajda 1.C - 95.miesto

V téme Tajomstvá prírody BIO najúspešnejší:

 • R. Mojto Prima A - 79.miesto

V téme Mozgolamy MAT najúspešnejší:

 • A. Balážová Sekunda A - 95.miesto

Titul TOP EXPERT získal R. Mojto Prima A - 61. miesto z 1038 súťažiacich

 

Veríme, že si zasúťažíte aj o rok.

 
There are no translations available.

Výsledky XX. ročníka stolnotenisového turnaja

 

5. decembra 2013 sa konal už XX. ročník stolnotenisového turnaja ku dňu sv. Mikuláša.

 

Výsledky v jednotlivých kategóriách


Mladší žiaci - chlapci:

 1. Filip Tóth, tercia A
 2. Ivan Šiška, kvarta A
 3. Tomáš Kozík, tercia A
 4. Tomáš Vrabec, kvarta A

alt

Starší žiaci - chlapci:

 1. Peter Tóth, oktáva A
 2. František Zrubec, sexta A
 3. Michal Barta, sexta A
 4. Šimon Bleho, III.A

alt

Dievčatá:

 1. Nora Szabóová, IV.B
 2. Kristína Zrubcová, sekunda A
 3. Kristína Blehová, sexta A
 4. Barbora Arpášová, príma A

alt

Rodič + dieťa:

 1. Mojto Roman + Roman, syn
 2. Arpáš Jozef + Barbora, dcéra
 3. Hrabina Jozef + Tamara, dcéra

alt

 
There are no translations available.

Majstrovstvá kraja v bedmintone

 

14. 11. 2013 sa v Šuranoch konali Majstrovstvá kraja v bedmintone. V kategórii starší žiaci ZŠ a osemročných gymnázií v súťaži družstiev našu školu reprezentovali a 2. miesto obsadili Filip Masár- kvarta A a Tomáš Vrabec- kvarta A. Blahoželáme.

 

 

 
There are no translations available.

FIRST LEGO League 2013

 

   

 

Dňa 21. novembra 2013 sa Žiari nad Hronom konal regionálny turnaj FIRST LEGO League. FLL je najväčšia robotická súťaž pre žiakov. Súťaž spočíva v turnaji, kde deti štartujú svoje prinesené a vopred naprogramované roboty na ihrisku FLL. Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Okrem súťažného turnaja na ihrisku tímy vždy riešia aj tzv. výskumnú úlohu vo svojom okolí/prostredí, ktorú konzultujú s odborníkmi z praxe a prezentujú porote rozhodcov na turnaji. Všetky tieto aktivity vedú mladých ľudí ku vzdelávaniu hrou a vlastnou skúsenosťou.

Našu školu reprezentoval tím SCOLOPI zložení zo žiakov tercie A: Šimon Krajčír, Jakub Brázdil a Ivan Ligač. Náš tím z pomedzi 11 súťažiacich tímov obsadil 4. miesto v časti Výskumná práca - prezentácia a v celkovo sa umiestnil na 7. mieste. Srdečne blahoželáme.

 

FLL2013m

 

 

 
There are no translations available.

Pikomat 31. ročník šk. rok 2013/2014

 

Pikomat - 31.ročník - po 1.sérii sa naši študenti zo sekundy A umiestnili na nasledujúcich miestach:

21. miesto Ema Dulíková

29. miesto Alexandra Balážová

32. miesto Tamara Ťažárová

 

kompletné výsledky v kategórii sekunda sú na tejto stránke
http://www.pikomat.sk/poradie.html
 
Srdečne blahožláme a želáme veľa úspechov v ďalších sériách príkladov.

 
There are no translations available.

MO v bedmintone

 

28. 10. 2013 sa konali MO v bedmintone starších žiakov  ZŠ a osemročnýcg gymnázií v súťaži družstiev obsadili naši žiaci   Filip Masár kvarta A a Tomáš Vrabec kvarta A 1. miesto. Týmto postúpili na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja. Gratulujeme.  

 

 
There are no translations available.

MO v Cezpoľnom behu žiačok a žiakov ZŠ a SŠ.

 

Dňa 26. a 27. 9. sa v Nitrianskych Hrnčiarovciach konali MO v Cezpoľnom behu žiačok a žiakov ZŠ a SŠ.


V kategórii SŠ dievčat veľmi pekne našu školu reprezentovala Mydlíková Katarína z II. C triedy, ktorá v súťaži jednotlivcov obsadila 3. miesto a dievčatá v zložení
Mydlíková Katarína II. C, Kuricová Kristína II.C, Vrabcová Petra I. A v súťaži družstiev obsadili 2. miesto.


Naša škola sa pravidelne zúčastňuje súťaží v Orientačnom behu. Tak tomu bolo aj 4. 10. 2013, kedy sa v Nitre uskutočnilo 3. a 4. kolo ligy školských družstiev SR v početnom zastúpení našimi žiakmi.

 

V 3. kole v kategórii ZŠ dievčat v dopoludňajšom šprinte zvíťazila Kristína Jahnová kvarta A, 2. miesto Lucia Ivančíková kvarta A, 3. miesto Ema Dulíková sekunda A, 4. miesto Lujza Bártova I.A, 5. miesto Mária Petrovičová kvarta A, 6. miesto Sára Greksová sekunda A.

 

V kategótii SŠ dievčatá sa na 4. mieste umiestnila Barbora Beláková III.B, 5.miesto Patrícia Imrichová septima A, 6.miesto Alena Rozsypalová I.B.

V kategórii SŠ chlapci sa na 4. mieste umiestnil Tomáš Gubáň III.C, 5.miesto Marek Štefanko II.B, 6.miesto Martin Gaži I.C.

 

V 4.kole bolo umiestnenie našich žiakov takéto :

ZŠ dievčatá

Mária Petrovičová 1. miesto kvarta A, Ema Dulíková 2. miesto sekunda A, Kristína Jahnová 3. miesto kvarta A.

 

SŠ dievčatá

Barbora Beláková 4. miesto III.B, Patrícia Imrichová 5. miesto septima A, Kristína Blehová 6. miesto sexta A.

 

V celkovom hodnotení Ligy školských družstiev SR obsadili dievčatá v kategórii ZŠ v zložení Kristína Jahnová, Mária Petrovičová, Ema Dulíková krásne 1. miesto a v kategórii SŠ v zložení Patrícia Imrichová, Romana Malíková, Barbora Beláková 2. miesto.

 

Srdečne gratulujeme!

 
« StartPrev12345NextEnd »

Page 1 of 5

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200