SOČ
There are no translations available.

Celoslovenské kolo SOČ

V dňoch 25 - 27. apríla sa konalo v priestoroch Žilinskej univerzity celoslovenské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnili piati žiaci našej školy. Najväčší úspech zaznamenal Šimon Krajčír v odbore 02-Matematika, fyzika získal 2. miesto

Krajcir

Ďalšie úspechy: 

Jakub Danáč - 5. miesto v odbore 02-MAT,FYZ

Juraj Zalabai, Martin Hajdúšek, Filip Pavlovič - úspešne obhájili svoje práce a získali certifikát. 

 

 
There are no translations available.

PIARISTI NA KRAJSKOM KOLE 40. JUBILEUM SOČ


Dňa 5. apríla 2018 sa naši 15 žiaci zúčastnili obhajob svojich sočiek na krajskom kole 40. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Všetci žiaci úspešne na krajskom kole obhájili svoje práce a 5 prác postupuje do celoslovenského kola SOČ, ktoré sa tento rok uskutoční v priestoroch Žilinskej univerzity v dňoch 24.-27. 4. 2018.

IMG 8708

Na celoslovenskom kole SOČ našu školu budú reprezentovať žiaci:


V odbore 02 Matematika, fyzika Šimon Krajčír (1. miesto v krajskom kole), Jakub Danáč (2. miesto v krajskom kole).

V odbore 04 Biológia Filip Pavlovič (2. miesto v krajskom kole), spoluautorka práce je Darina Sidorová.

V odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava Martin Hajdúšek (2. miesto v krajskom kole).

V odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Juraj Zalabai (1. miesto v krajskom kole).

20180411 115135

Krásne výsledky na krajskom kole dosiahli aj ostatní žiaci:

Viktória Olšanská (3. miesto v odbore 04 Biológia),

Patrícia Tóthová (6. miesto v odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia),

Andrea Antlová (3. miesto), Matúš Toráč (7. miesto),

Jakub Brázdil (6. miesto), Hana Mišiaková, Radka Rondová (5. miesto),

Martin Dukát (7. miesto), Zuzana Ďurfinová (6. miesto).

Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásne výsledky v tomto jubilejnom 40. ročníku SOČ. Postupujúcim prácam držíme palce v celoslovenskom kole.

 
There are no translations available.

Školské kolo 34. ročníka SOČ

 

ŠKOLSKÉ KOLO 34. ROČNÍKA SOČ SA USKUTOČNÍ DŇA 29. FEBRUÁRA 2012 O 08.00 HOD. V BIOLOGICKEJ UČEBNI.

PRÁCU JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ V JEDNOM EXEMPLÁRI ZVIAZANÚ HREBEŇOVOU VÄZBOU
DO 28. FEBRUÁRA 2012 U RNDr. GREGUŠOVEJ.

PRIHLÁŠKY NA SOČ SI TREBA VYZDVIHNÚŤ U RNDr. GREGUŠOVEJ.

VŠETKÝM SÚŤAŽIACIM ŽELÁME VEĽA ŠŤASTIA!!

 
There are no translations available.

Stredoškolská odborná činnosť

 

Súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti sa organizačne člení na školské a krajské kolá, ktoré vyvrcholia prehliadkou súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti.

 

Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť 35. ročník Školský rok 2012/2013

 

Súťaž sa organizuje v 17 súťažných odboroch:

01                 Problematika voľného času

02                 Matematika, fyzika

03                 Chémia, potravinárstvo

04                 Biológia

05                 Geovedy (geografia, geológia, geodézia)

06                 Zdravotníctvo

07                 Pôdohospodárstvo a žvotné prostredie

08                 Hoteliérstvo a cestovný ruch

09                 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10                 Stavebníctvo a interiérový dizajn

11                 Informatika

12                 Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie

13                 História, politológia, filozofia, právne vedy

14                 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15                 Ekonomika a riadenie

16                 Teória kultúry, umenie, umelelecká, odevná tvorba

17                 Pedagogika, psychológia, sociológia


 
There are no translations available.

Celoštátna prehliadka SOČ

 

V dňoch 27. - 29. apríla 2011 sa v Trenčíne konal 33. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), našu školu reprezentovala Zuzana Hanusová zo VII.OA. Zuzka v odbore č. 04 - Biológia obsadila fantastické 1. miesto. Gratulujeme.

 

         

 
There are no translations available.

Krajské kolo 33. ročníka SOČ

 

Dňa 1. 4. 2011 sa uskutočnilo krajské kolo 33. ročníka SOČ, našu školu reprezentovalo sedem prác. Úspech zaznamenala Zuzana Hanusová zo VII.OA, ktorá v odbore 04. Biológia skončila na druhom mieste a postupuje do celoslovenského kola.

 

Viac obrázkov nájdete vo fotogalérii.

 
There are no translations available.

Školské kolo 33. ročníka SOČ 2010/2011

 

 

 

Read more...
 
There are no translations available.

Krajské kolo 32. ročníka SOČ

 

Dňa 8.4. 2010 sa v priestoroch SPŠ a Obchodnej akadémie v Nitre konalo krajské kolo 32. ročníka SOČ. Naši študenti svojimi peknými a zaujímavými prácami úspešne reprezentovali našu školu.

  • Paulína Nedelková, Kristína Lauková z II.A – 2. miesto v odbore Zdravotníctvo, postup do celoslovenského kola
  • Ľubor Ferenczy z VII. OB – 4. miesto v odbore Matematika, fyzika, informatika
  • Paulína Kolláriková, Anita Kicsindiová z III. B, 5. miesto v odbore Chémia, potravinárstvo
  • Nadežda Minarovičová z II. A , 9. miesto v odbore Problematika voľného času
  • Lucia Gergélyová z II. B, v odbore Geovedy ( geografia, geológia, geodézia ) sa umiestnila na 4. mieste 

    

 

 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200