Ročníkové práce

Témy ročníkových prác na školský rok 2017/2018

 

Rozpis ročníkových prác

 

Interná smernica k ročníkovým prácam pdf

 

Zadávanie tém ročníkových prác šk. rok 2017/2018

 

 

Školiteľ

Predmet

Názov témy

Žiak

Trieda

Gálová Elena PaedDr.

Anglický jazyk

Historické pamiatky Veľkej Británie

Gálová Elena PaedDr.

Anglický jazyk

Historické pamiatky a prírodné krásy USA

Gálová Elena PaedDr.

Anglický jazyk

Životný štýl v anglicky hovoriacich krajinách

Gregušová Monika RNDr.

Biológia

Účinok včelích produktov propolisu a pergy  na vnútorné prostredie potkanov

Olšanská Viktória

septima A

Hudec Michal PaedDr., PhD.

Chémia

Výskyt kofeínu v potravinách a jeho účinky

Csámpaiová Laura

III. A

Hudec Michal PaedDr., PhD.

Chémia

Chemické látky v rastlinách a ich účinok

Križanová Jennifer

III. A

Hudec Michal PaedDr., PhD.

Chémia

Technológie výroby piva

Bakita Juraj

III. A

Hudec Michal PaedDr., PhD.

Matematika

Prevraty v matematike

Burda Matej

III. A

Hudec Michal PaedDr., PhD.

Matematika

Matematika v hazarde

Gála Alex

III. A

Hudec Michal PaedDr., PhD.

Matematika

Využitie matematiky v reálnom živote

Hasara Kristián

III. A

Hudec Michal PaedDr., PhD.

Matematika

Matematika bez kalkulačky

Vencelík Tomáš

III. A

Hudecová Tatiana Mgr.

Anglický jazyk

Recenzia diela spisovateľa krajiny, ktorej jazyk sa učím

Hudecová Tatiana Mgr.

Anglický jazyk

Zvyky a tradície v anglicky hovoriacich krajinách

Ligač     

Ivan

 septima A

Hudecová Tatiana Mgr.

Anglický jazyk

Vlastná literárna tvorba v anglickom jazyku

Izakovičová Dana Mgr.

Občianska náuka

Problémy a poruchy učenia detí a mladistvých

Jenisová Kristína

III. A

Kósa

Edmund Mgr.

Telesná

výchova

Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť športujúcich a nešportujúcich žiakov.

Kósa

Edmund Mgr.

Telesná 

výchova 

Rozvoj účasti a postoje študentov stredných škôl Nitrianskeho kraja k školskej telesnej výchove.

Komorová

Ľubomíra Mgr.

Telesná výchova Ochorenia pohybového aparátu – chrbtica

Komorová

Ľubomíra Mgr.

Telesná 

výchova

Ochorenia srdcovo- cievneho systému

Komorová Jarmila Mgr.

Fyzika

Van Allenove pásy

Filo Tomáš

III. B

Komorová Jarmila Mgr.

Informatika

Architektúra procesorov

Varga Oliver

III. B

Komorová Jarmila Mgr.

Informatika

Technológie BlockChain

Zaujec Samuel

III. B

Komorová Jarmila Mgr.

Informatika

Umelá inteligencia

Kluka Peter Milan

III. B

Komorová Jarmila Mgr.

Informatika

Bezdrôtové pripojenia

Tomek Marek

III. A

Kotruszová Andrea Mgr.

Biológia

Ohrozené druhy živočíchov chované v ZOO v SR

Maceková Slávka

III. A

Kotruszová Andrea Mgr.

Biológia

Chov koňa domáceho (Equus caballus) a  jeho nároky na podmienky prostredia

Mišiaková Hana

III. A

Krajčovič Marián Mgr.

Anglický jazyk

Vojna proti drogám v USA od Nixona po súčasnosť

Vörös Jozef Peter

septima A

Krajčovič Marián Mgr.

Fyzika

Využitie potenciálnej energie vzniknutej pri nadmerných zrážkach

Tóthová Patrícia

septima A

Krajčovič Marián Mgr.

Fyzika

Vplyv supernov na vznik nových hviezd

Lojková Kristína

septima A

Krajčovič Marián Mgr.

Fyzika

Zánik hviezd

Mačala Michal

septima A

Krajčovič Marián Mgr.

Fyzika

Čerpadlo na gravitačnom princípe

Skladaný Daniel

III. A

Krajčovič Marián Mgr.

Fyzika

Elektromagnetizmus v motoroch

Kočiš Juraj

septima A

Krčmáriková Mariana Mgr.

Fyzika

Elektrický prúd v plynoch

Danáč Jakub

III. B

Krčmáriková Mariana Mgr.

Fyzika

Využitie elektrickej energie v doprave

Hajdúšek Martin

III. B

Štefániková Veronika Mgr.

Informatika

Vplyv IT na spoločnosť

Zabák Peter

III. A

Štefániková Veronika Mgr.

Informatika

Androidová aplikácia

Klenko Dušan

III. A

Štefániková Veronika Mgr.

Informatika

Práca s Legom

Čurilla Jakub

septima A

Šuchová Hana Mgr.

Psychológia

Využitie poznatkov forenznej psychológie v praxi

Pavlovičová Simona

III. B

Šuchová Hana Mgr.

Psychológia

Placebo efekt a psychika

Cintulová Veronika

III. B

Trnka Milan PaedDr.

Geografia

Porovnanie hodnôt niektorých meteorologických prvkov s predpovedným modelom ALADIN

Antlová Andrea

III. B

Trnka Milan PaedDr.

Informatika

Komponenty počítača a ich vlatnosti

Vondena Benjamín

III. B

Trnka Milan PaedDr.

Informatika

Programovanie mobilných aplikácií pre Android

Toráč Matúš

septima A

 

 

 

 

 

Gregušová Monika RNDr.

Biológia

GMO-využitie/zneužitie

Kóňová Lucia

III. B

Hudec Michal PaedDr.

Chémia

Vlastnosti a využitie mydiel

Zábušek Ján

III. C

Hudec Michal PaedDr.

Chémia

Vitamíny a ich výskyt

Rapavý Martin

III. C

Hudec Michal PaedDr.

Chémia

Biodegradácia látok v prírode

Miček Andrej

III. C

Hudec Michal PaedDr.

Chémia

Doping a jeho dopad na človeka

Kuzma Jozef

III. C

Hudecová Tatiana Mgr.

Anglický jazyk

Sprievodca mestom Nitra pre turistov

Sauerová Sarah

III. A

Hudecová Tatiana Mgr.

Anglický jazyk

Interpretácia diela anglickej alebo americkej literatúry

Benková Dominika

III. A

Komorová Jarmila Mgr.

Fyzika

Akustika

Mihálková Barbora

III. A

Štefániková Veronika Mgr.

Fyzika

Nobelové ceny za fyziku

Gaži Martin

III. C

Turčeková Zuzana PaedDr.

Nemecký jazyk

Rozprávky bratov Grimmovcov

Turčeková Zuzana PaedDr.

Umenie a kultúra

Architektúra funcionalizmu

Valachovič Peter Ing.

Katolícke náboženstvo

Zasvätený život na Slovensku, prehľad aktuálneho stavu

Bóriková Barbora

III. C

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200