Renovabis

Renovabism

Erasmus+

erasmuslogo

Voda v krajine

IŽK

IZKN

oecd-pisa

Škole môžete darovať

Spolupracujeme s UKF

 logo-ukf140

eTwinning

logoetwaning

SANET

 

Otvorená knižnica

CAF

 CAF

Zbieram baterky

 Sme zapojení do projektu

 ZbieramBaterkyLogom

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Zabudli ste meno používateľa?

Veda a zbožnosť

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Celoslovenské kolo SOČ

V dňoch 25 - 27. apríla sa konalo v priestoroch Žilinskej univerzity celoslovenské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnili piati žiaci našej školy. Najväčší úspech zaznamenal Šimon Krajčír v odbore 02-Matematika, fyzika získal 2. miesto

Krajcir

Ďalšie úspechy: 

Jakub Danáč - 5. miesto v odbore 02-MAT,FYZ

Juraj Zalabai, Martin Hajdúšek, Filip Pavlovič - úspešne obhájili svoje práce a získali certifikát. 

 

 

Majstrovstvá okresu v orientačnom behu

 

Dňa 17. 4. 2018 sa v parku na Sihoti konali Školské majstrovstvá okresu v orientačnom behu. Žiaci a žiačky úspešne reprezentovali našu školu a umiestnili sa na popredných miestach.

IMAG2561

Na majstrovstvá kraja v orientačnom behu postupujú družstvá:

 

SŠ – D, SŠ – CH , ktoré sa umiestnili na prvom mieste.

Za jednotlivcov postupujú:

SŠ – CH Černák Radoslav sexta A

SŠ – D Bodo Michaela kvinta A

ZŠ – CH Lidík Matej tercia A

ZŠ – D Brázdilová Tereza kvarta A

            Zúbková Ema tercia A

            Juríčková Nela tercia A

 

Ďalšie foto sú vo fotogalérii, výsledky si môžete pozrieť nižšie. 

Čítať celý článok...
 

Úspešní riešitelia celoslovenského kola  biologickej olympiády 

 

V termíne od 18.4. – 20.4. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo 52. ročníka biologickej olympiády v projektovej časti. Za našu školu sa úspešnou riešiteľkou v najvyššej A. kategórii stala Veronika Klobušická z oktávy A, ktorá bravúrne obhájila svoju prácu s názvom „Mapovanie výskytu lienky Harmonia axyridis na vybraných miestach Slovenska“. Komisia pozitívne ohodnotila Veronikinu prácu a bola jedna z adeptiek do medzinárodného kola.

 

Klobusicka

 

20.4. – 22.4. 2018 v priestoroch IUVENTY Veroniku vystriedal jej spolužiak z oktávy A Daniel Magula, ktorý súťažil vo veľmi náročnej teoreticko-praktickej časti A kategórie (pozn. úlohy sú na úrovni poznatkov z vysokej školy). Aj Daniel sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola A kategórie v teoreticko-praktickej časti, to znamená, že dosiahol viac ako 50 % z celkového počtu bodov.


MAgula

 

OBOM ŽIAKOM BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME ZA ICH BIOLOGICKÉ ÚSPECHY POČAS CELÝCH OSEM ROKOV ŠTÚDIA NA NAŠEJ ŠKOLE

 

Prírodovedná vychádzka do Rolfesovej bane

 

Dňa 20.4. 2018 sa žiaci tercie A v sprievode vyučujúcej biológie p. Gregušovej v rámci hodiny biológie zúčastnili vychádzky do Rolfesovej bane. Rolfesova baňa v centre mesta Nitra je geologický unikát, nachádza sa tu šedý ramsauský dolomit. Mnohí žiaci ani nevedeli, že táto lokalita, ktorá je vyhlásená za Prírodnú pamiatku, sa nachádza v meste Nitra.  Žiaci sami skonštatovali, že toto miesto by si zaslúžilo viac pozornosti predstaviteľov mesta aj kultúrnych inštitúcií.

 

RoflesovaBana

 

 

PIARISTI NA KRAJSKOM KOLE 40. JUBILEUM SOČ


Dňa 5. apríla 2018 sa naši 15 žiaci zúčastnili obhajob svojich sočiek na krajskom kole 40. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Všetci žiaci úspešne na krajskom kole obhájili svoje práce a 5 prác postupuje do celoslovenského kola SOČ, ktoré sa tento rok uskutoční v priestoroch Žilinskej univerzity v dňoch 24.-27. 4. 2018.

IMG 8708

Na celoslovenskom kole SOČ našu školu budú reprezentovať žiaci:


V odbore 02 Matematika, fyzika Šimon Krajčír (1. miesto v krajskom kole), Jakub Danáč (2. miesto v krajskom kole).

V odbore 04 Biológia Filip Pavlovič (2. miesto v krajskom kole), spoluautorka práce je Darina Sidorová.

V odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava Martin Hajdúšek (2. miesto v krajskom kole).

V odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Juraj Zalabai (1. miesto v krajskom kole).

20180411 115135

Krásne výsledky na krajskom kole dosiahli aj ostatní žiaci:

Viktória Olšanská (3. miesto v odbore 04 Biológia),

Patrícia Tóthová (6. miesto v odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia),

Andrea Antlová (3. miesto), Matúš Toráč (7. miesto),

Jakub Brázdil (6. miesto), Hana Mišiaková, Radka Rondová (5. miesto),

Martin Dukát (7. miesto), Zuzana Ďurfinová (6. miesto).

Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásne výsledky v tomto jubilejnom 40. ročníku SOČ. Postupujúcim prácam držíme palce v celoslovenskom kole.

 

Future Classroom Lab prinesie do tried budúcnosť vzdelávania

 

Marcelka2

 

V dňoch 26.-27. marca 2018 sa v Bruseli stretlo 27 aktívnych učiteľov platformy eTwinning. Stretnutie, ktorého sa zúčastnila aj naša pani profesorka Mgr. Marcela Jahnová, sa konalo v triede budúcnosti – Future Classroom Lab.

Trieda je zriadená s finačnou podporou European Schoolnet, 30 ministerstiev a partnerov a využíva moderné informačné a komunikačné technológie. Tu si učitelia môžu osvojiť nové trendy, simulácie, aplikácie a portály, a tak získať zručnosti používať tieto zdroje aj na hodinách. 

Čítať celý článok...
 

Muzikál Umučenie a vzkriesenie

 

Vážení rodičia, priatelia a priaznivci Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského!

 

Dňa 22. marca 2018 naše gymnázium, tak ako aj minulý rok, uviedlo muzikál na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre, tentokrát s názvom UMUČENIE A VZKRIESENIE.

Muzikál pripravovali naši študenti pod taktovkou režisérky Michaely Liptákovej a hudobno-spevácku zložku pod vedením Mgr. Vladimíra Kopca.

50 účinkujúcich študentov s veľkým očakávaním vnímalo naštudovanie predstavenia nielen ako svoj príspevok pre spoločenstvo školy, ale aj ako dar, príležitosť k meditácii, zamyslenie sa aj pre široké spoločenstvo obyvateľov Nitry v čase blížiacej sa Veľkej noci.

Touto cestou sa chceme poďakovať za podporu, priazeň, pomoc a sponzorské príspevky rodičom i priateľom školského benefičného predstavenia.

Svätý Otec František tento rok vyzval mládež k odvahe: „ Mladí , nebojte sa .“ Je krásne, že aj naši študenti vstúpili s odvahou do tohto projektu a ponúkli svoje talenty Bohu i spoločenstvu Nitry. Muzikál bol zároveň svedectvom, meditáciou, zastavením sa nad myšlienkou, že smrť nie je posledným odkazom. Obetovaním svojho života Ježiš preukazuje ľudstvu lásku a milosrdenstvo. Pozýva každého človeka, ktorý sa ocitne na Kalvárii svojho života, aby svoj život prežil s Ním. Ďakujeme za realizáciu aj pedagógom a zamestnancom školy, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o tento úspešný projekt.

Ďakujeme!

 

DSC 0067

Fotky z nácvikov si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

Fotky z predstavenia o 12:00hod - fotogaléria. 

Fotky z predstavenia o 17:00hod - fotogaléria. 

 
« ZačiatokDozadu123456789DopreduKoniec »

Stránka 3 z 9

Naša škola môže byť aj tvoja

 znak GYM

Kostol sv. Ladislava Oznamy

 kostol

Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského

 
znak ZS2

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200