Aktivity

Duchovná cvičenia 2017

 

Oznamujeme pedagogickým zamestnanom, že v utorok 22. augusta 2017 o 9:30 hod. odchádzame na duchovné cvičenia do Drozdova spred budovy Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6.

 

Deň otvorených dverí 14. 12. 2016

 

 

Imatrikulácie 2016

 

                        imatrikulacie2016m

 

Deň počatého dieťaťa 25. marca 2016

 

   Dňa  25. marca 2016 si každoročne pripomíname dôstojnosť ľudského života v celoslovenskej kampani „Deň počatého dieťaťa“. Cieľom kampane je poukázať na potrebu chrániť ľudský život už od jeho počatia. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve a modlitbou za nenarodené deti. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od jeho počatia. Ľudský život je najzákladnejším dobrom, predpokladom ostatných hodnôt, hodnotou, na ktorej sú postavené ostatné hodnoty. Ľudský život začína počatím a končí prirodzenou smrťou. Ochrana ľudského života trvá od počatia až po prirodzenú smrť. Každý z nás má povinnosť chrániť si ho.

   Každý z nás prežíva svoj vlastný jedinečný životný príbeh. Umožnime ho prežiť každému počatému dieťaťu!

 

Charitatívna činnosť školy

 

Koordinátorkou charitatívnych činností na gymnáziu je Mgr. Denisa Olšanská.

 

 

Hodina deťom 2017

 

Dňa 10. novembra 2017 sa naši študenti zúčastnili celoslovenskej zbierky HODINA DEŤOM pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska.

HodinaDetom2017m
 
Ďakujeme!

 

 

Nezábudky 2017

 

Dňa 29. septembra 2017 sa naši žiaci druhého ročníka zúčastnili celoslovenskej kampane Dni nezábudiek 2017 na podporu liečby pacientov postihnutých Alzheimerovou chorobou pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Ďakujeme

Nezabudky2017m

 

Nezábudky 2016

 

Dňa 7. októbra 2016 sa uskutočnila celoslovenská zbierka "DNI NEZÁBUDIEK" pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, na ktorej sa zúčastnili žiačky II. A a II. B. Ďakujeme. 

 

Dennezabudiek2016m

 

Nezábudky 2015

 

 

Dňa 18.9.2015 sa naše žiačky zúčastnili na celoslovenskej kampani NEZÁBUDKY  pri príležitosti celosvetového dňa Duševného zdravia.

 

 

Nezábudky 2014

 

Dňa 12. septembra 2014 sa uskutočnila celoslovenská kampaň "DNI NEZÁBUDIEK" pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia. Na tejto zbierke sa zúčastnili aj naši žiaci z tried ll. A, ll.B a ll.C

 

Nezábudky 2013

 

Aj tento školský rok sa naši žiaci radi a aktívne zapájajú do rôznych verejných finančných zbierok. Svojou pravidelnou účasťou vyjadrujú pocit spolupatričnosti a porozumenia pre ťažko chorých ľudí, ľudí so stratou zraku, deti, ktoré nemajú domov a rodičov, alebo pre týrané matky s deťmi. Títo ľudia sú často odkázaní na pomoc iných ľudí - ľudí s dobrým srdcom. Aj takýmto spôsobom chceme pokračovať v poslaní sv. Jozefa Kalazanského - nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

 

  

Bez modrín

 

Dňa 19.novembra 2012 sa konala celoslovenská kampaň "Bez modrín" pri príležitosti celoslovenského dňa prevencie domáceho násila. Ide o celoslovenskú verejnú finančnú zbierku a pomoc krízovému centru pre matky s deťmi SLNIEČKO v Nitre, ktorému aj my dennodenne pomáhame. Zúčastnilo sa jej našich 16 študentov.

 

 

Hodina deťom

 

Dňa 16.novembra 2012 sa konala v spolupráci s Divadlom Andreja Bagara celoslovenská zbierka "Hodina deťom", ktorá je venovaná pre všetky deti v detských domovoch na Slovensku pod záštitou herečky Milky Vášáryovej. Zúčastnilo sa na nej našich 16 študentov.

 

 

 

Nezábudky 2012

 

"Nezábudky" (Liga za duševné zdravie)

 

Dňa 10. októbra 2012 sa konala kampaň k Svetovému dňu duševného zdravia, ktorej sa zúčastnilo 17 študentov našej školy.

 

 

Biela pastelka

 

"Biela pastelka" (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

Dňa 29. septembra 2012 sa konala celoslovenská verejná charitatívna zbierka, ktorej sa zúčastnilo 17 študentov našej školy.

 

 

 

Medzinárodný deň detí YMCA

 

Žiačky kvarty A sa dňa 4. júna 2012 zúčastnili na príprave a realizácii Medzinárodného dňa detí v kresťanskej mládežníckej organizácii Ymca, ktorý bol venovaný telesne a duševne postihnutým deťom a mladým ľuďom.

Prezentácia  tejto milej akcie 

 

 

 

 

 

 

Verejné finančné zbierky, na ktorých sa podielali naľi žiaci v školskom roku 2011/12

  • 21. septembra 2011 - BIELA PASTELKA - celonárodná verejná zbierka na podporu nevidiacich a slabozrakých (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  • 11. októbra 2011 - DNI NEZÁBUDIEK - celoslovenská kampaň pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia (Liga za duševné zdravie)

  • 11. novembra 2011 - ULIČNICA - celonárodná verejná zbierka na podporu detí v detských domovoch (Nadácia pre deti Slovenska)

 

 

  • 18. novembra 2011 -  BEZ MODRÍN - celoslovenská verejná kampaň na podporu týraných matiek s deťmi (Slniečko)

 

 

 

 

 

 

Ďakovný list od Centra Slniečko.


Zobraziť v novom okne? Klikni sem

 

Ďakovná listina od spoločnosti Úsmev ako dar

 

10. a 11. mája 2012 - sme sa zúčastnili  celoslovenskej verejnej finančnej zbierky na pomoc  deťom z detských domovov "Úsmev ako dar".

 

 

Verejné finančné zbierky, na ktorých sa podieľali naši žiaci 2010/11:

Spoločnosť piateľov detí z detských domovov  Úsmev ako dar  23.6.2011
Únia materských centier  Ďakujem, že si mama  2.5.2011
Centrum Slniečko  BEZ MODRÍN  19.11.2010
Nadácia Dviadelná Nitra  ULIČNICA  12.11.2010
Liga za duševné zdravie    Dni nezábudiek  13. a 14. 10. 2009 
Nitrianska komunitná nadácia 

 Výstavba parku pod Borinou
 - predaj tlieskajúcich ručičiek

 23. 10. 2009 
Centrum Slniečko   Svetový deň prevencie týrania detí  19. 11. 2009
Centrum Slniečko   Tesco zbierka  27. - 29. 11. 2009 
Asociácia Divadelná Nitra  Hodina deťom  17. 12. 2009
Liga proti rakovine  “Ďakujem, že si mama “  27. 4. 2010
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov  "Úsmev ako dar"  5. 5. 2010
Únia nevidiaci a slabozrakých Slovenska  Biela pastelka  22. 9. 2010

 

Ocenenie

 

Dňa 27. 11. 2010 bola naša škola ocenená za pomoc a spoluprácu s centrum SLNIEČKO na benefičnom koncerte v Synagóge v Nitre. Získali sme ocenenie striebornú brošňu.

 

Svetový deň prevencie týraniadetí a obetí domáceho násilia

 

Žiaci Piaristického gymnázia sa zúčastnili celonárodnej finančnej zbierky ku kampani "BEZ MODRÍN" , z ktorého výťažky pôjdu na prevádzkovanie krízových centier pre obete domáceho násialia, detskej linky dôvery a realizáciu preventívnych programov.

 

 

Hodina deťom

 

Dňa 12.11.1010 sa naši žiaci zapojili do celonárodnej zbierky "ULIČNICA" pod záštitou NADÁCIA DIVADELNÁ NITRA. Najúspešnejšou dvojicou dobrovolníčok boli dievčatá zo VI. OB triedy - Monika Jurovatá a Kristína Ploth, ktoré vyzbierali 126€, čo ich posunulo na 2. miesto v rámci Nitry. Naši žiaci rozdávali odznaky HUGA za ľubovoný príspevok dopokladničky. Výťažok zo zbierky poputuje do detských domovov na Slovensku.

 

 

Biela pastelka 22. 9. 2010

 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala dňa 22. 9. 2010 celonárodnú verejnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom "BIELA PASTELKA". Biela pastelka je v tejto akcii symbolom sveta nevidiacich a výraz ľudskej ušľachtilosti a solidarity. Aj  naši žiaci sa zúčastnili tejto zbierky.

 

Tesco zbierka 27.- 29. 11. 2009

 

 

 

Ďakovný list

 

 

Nedá sa nám nereagovať na tento krásny list, ktorý sme dostali. Veľmi nás potešilo, že sme opusteným mamičkám s deťmi aspoň týmto spôsobom poskytli troška radosti a detského úsmevu.

Samozrejme, aj  naďalej budeme pokračovať touto cestou, aby detičkám nezmizol úsmev z tváre.

 

Študenti a pedagógovia Piaristického gymnázia

 

Úsmev ako dar

 

 

 

 17. decembra 2009 zbierka Hodinu deťom žiaci Piaristického gymnázia vyzbierali pod záštitou Asociácie Divadelná Nitra sumu 402 €.

 

 

 Dňa 27. 11. 2009 sme dostali z Centra Slniečko ocenie "ŠĽACHETNÉ SRDCE 2009", za čo sme veľmi hrdí.

 

 

Nezábudky 2009

 

 

Školská knižnica

 

 

výpožičný čas:   Utorok:  na požiadanie 
 Streda:  na požiadanie  
 Štvrtok:  na požiadanie  

- bezplatné vypožičiavanie kníh

- možnosť odposluchov v ANJ, TAJ a NEJ

- príprava referátov a projektov z odbornej literatúry

- aj pre rodičov a priateľov školy

- knižnica je prístupná aj po dohode s Mgr. O. Kotorovou

Zoznam kníh v školskej knižnici:

 Zodpovedná: Mgr. Oľga Kotorová

 

 

 kniznica panorama

 

 

 

Tanečná príprava

 

   Je kurz spoločenského tanca a výchovy. Realizuje sa cez 10 stretnutí, po dve vyučovacie hodiny. V súčasnosti už prebieha na našej škole jeho ôsmy ročník. Je určený pre žiakov predmaturitného ročníka (tretiaci a septimáni) ako príprava na Stužkovú slávnosť a iné spoločenské podujatia (svadby, plesy, zábavy). Na kurze lektor spolu s asistentkou vyučujú tieto tance: waltz, valčík, tango, polka, čardáš, salsa, rumba, cha-cha a jive.

   Niektorí študenti s nacvičenou choreografiou otvoria študentský a rodičovský ples školy.

     
  Okrem toho si účastníci kurzu pozrú ukážky s filmu Take the Lead, kde  sa podobní študenti na strednej škole v New Yorku učili tancovať spoločenské tance. Ďalej sa naučia základom spoločenskej výchovy, do ktorej patrí aj napr. viazanie kravaty.

 

 

 

Pesničky a obal CD na stiahnutie:

 

  Štandart

Latina

 

       

(súbor je vo formáte RAR, pesničky sú vo formáte MP3 a obal je vo formáte JPG)

 

 

 

V nemeckom mestečku Würselen, neďaleko starobylého historického mesta Aachen, v spolkovej krajine Nordrhein-Westfahlen má Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského svoju partnerskú školu HGG- gymnázium. Žiaci oboch škôl sa vzájomne navštevujú, spoznávajú krajinu, školské pomery.

 

Už po 12 krát v čase od 11. do 19. sept.2009 boli naši žiaci hosťami na Gymnáziu Ducha Svätého. Spoločne sme navštívili a prezreli si najvýznamnejšie pamiatky miest Aachen, Kolín a Maastricht (Holansko), žiaci pracovali v nemeckom jazyku na geografickom projekte Euroregión a využívanie vodných zdrojov, pozreli si čističku vôd, mali možnosť vidieť prezentáciu školy v miestnom regióne počas Dňa školy, porovnávali vyučovacie hodiny a svoje vedomosti. V rámci oddychu sa zabávali na plavárni a zábavnom parku, plnom neuveriteľných adrenalínových atrakcií. Týždeň náročný na jazykovú komunikáciu bol korunovaný novými priateľstvami a zážitkami na celý život.

 

   

Fotogaléria k článku.

 

 

       

Časopis študentov Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského vychádza štyrikrát do roka

 

Redakčná rada

 

šéfredaktor Charlotte Teleki
zástupca šéfredaktora  Michal Magula
redaktori

Z. Rákayová, G. Ch. Teleki, L. Holčíková, M. Gecík, F. Žitný,

N. Beďač, T. Sedlák, A. Šabová, G. Mačkay

grafická úprava M. Magula, Ch. Teleki
fotograf T. Vyhnálik, J. Siget, N. Beďač
pedagogický dozor

Mgr. M. Krajčovič, Mgr. A. Hrešková, PhD.

Mgr. A. Teplanová, Mgr. V. Štefániková, 

web: http://kalazancio.pgjknr.sk

 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200