Charitatívna činnosť školy

 

Koordinátorkou charitatívnych činností na gymnáziu je Mgr. Denisa Olšanská.

 

 

Hodina deťom 2017

 

Dňa 10. novembra 2017 sa naši študenti zúčastnili celoslovenskej zbierky HODINA DEŤOM pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska.

HodinaDetom2017m
 
Ďakujeme!

 

 

Nezábudky 2017

 

Dňa 29. septembra 2017 sa naši žiaci druhého ročníka zúčastnili celoslovenskej kampane Dni nezábudiek 2017 na podporu liečby pacientov postihnutých Alzheimerovou chorobou pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Ďakujeme

Nezabudky2017m

 

Nezábudky 2016

 

Dňa 7. októbra 2016 sa uskutočnila celoslovenská zbierka "DNI NEZÁBUDIEK" pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, na ktorej sa zúčastnili žiačky II. A a II. B. Ďakujeme. 

 

Dennezabudiek2016m

 

Nezábudky 2015

 

 

Dňa 18.9.2015 sa naše žiačky zúčastnili na celoslovenskej kampani NEZÁBUDKY  pri príležitosti celosvetového dňa Duševného zdravia.

 

 

Nezábudky 2014

 

Dňa 12. septembra 2014 sa uskutočnila celoslovenská kampaň "DNI NEZÁBUDIEK" pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia. Na tejto zbierke sa zúčastnili aj naši žiaci z tried ll. A, ll.B a ll.C

 

Nezábudky 2013

 

Aj tento školský rok sa naši žiaci radi a aktívne zapájajú do rôznych verejných finančných zbierok. Svojou pravidelnou účasťou vyjadrujú pocit spolupatričnosti a porozumenia pre ťažko chorých ľudí, ľudí so stratou zraku, deti, ktoré nemajú domov a rodičov, alebo pre týrané matky s deťmi. Títo ľudia sú často odkázaní na pomoc iných ľudí - ľudí s dobrým srdcom. Aj takýmto spôsobom chceme pokračovať v poslaní sv. Jozefa Kalazanského - nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

 

  

Bez modrín

 

Dňa 19.novembra 2012 sa konala celoslovenská kampaň "Bez modrín" pri príležitosti celoslovenského dňa prevencie domáceho násila. Ide o celoslovenskú verejnú finančnú zbierku a pomoc krízovému centru pre matky s deťmi SLNIEČKO v Nitre, ktorému aj my dennodenne pomáhame. Zúčastnilo sa jej našich 16 študentov.

 

 

Hodina deťom

 

Dňa 16.novembra 2012 sa konala v spolupráci s Divadlom Andreja Bagara celoslovenská zbierka "Hodina deťom", ktorá je venovaná pre všetky deti v detských domovoch na Slovensku pod záštitou herečky Milky Vášáryovej. Zúčastnilo sa na nej našich 16 študentov.

 

 

 

Nezábudky 2012

 

"Nezábudky" (Liga za duševné zdravie)

 

Dňa 10. októbra 2012 sa konala kampaň k Svetovému dňu duševného zdravia, ktorej sa zúčastnilo 17 študentov našej školy.

 

 

Biela pastelka

 

"Biela pastelka" (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

Dňa 29. septembra 2012 sa konala celoslovenská verejná charitatívna zbierka, ktorej sa zúčastnilo 17 študentov našej školy.

 

 

 

Medzinárodný deň detí YMCA

 

Žiačky kvarty A sa dňa 4. júna 2012 zúčastnili na príprave a realizácii Medzinárodného dňa detí v kresťanskej mládežníckej organizácii Ymca, ktorý bol venovaný telesne a duševne postihnutým deťom a mladým ľuďom.

Prezentácia  tejto milej akcie 

 

 

 

 

 

 

Verejné finančné zbierky, na ktorých sa podielali naľi žiaci v školskom roku 2011/12

  • 21. septembra 2011 - BIELA PASTELKA - celonárodná verejná zbierka na podporu nevidiacich a slabozrakých (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  • 11. októbra 2011 - DNI NEZÁBUDIEK - celoslovenská kampaň pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia (Liga za duševné zdravie)

  • 11. novembra 2011 - ULIČNICA - celonárodná verejná zbierka na podporu detí v detských domovoch (Nadácia pre deti Slovenska)

 

 

  • 18. novembra 2011 -  BEZ MODRÍN - celoslovenská verejná kampaň na podporu týraných matiek s deťmi (Slniečko)

 

 

 

 

 

 

Ďakovný list od Centra Slniečko.


Zobraziť v novom okne? Klikni sem

 

Ďakovná listina od spoločnosti Úsmev ako dar

 

10. a 11. mája 2012 - sme sa zúčastnili  celoslovenskej verejnej finančnej zbierky na pomoc  deťom z detských domovov "Úsmev ako dar".

 

 

Verejné finančné zbierky, na ktorých sa podieľali naši žiaci 2010/11:

Spoločnosť piateľov detí z detských domovov  Úsmev ako dar  23.6.2011
Únia materských centier  Ďakujem, že si mama  2.5.2011
Centrum Slniečko  BEZ MODRÍN  19.11.2010
Nadácia Dviadelná Nitra  ULIČNICA  12.11.2010
Liga za duševné zdravie    Dni nezábudiek  13. a 14. 10. 2009 
Nitrianska komunitná nadácia 

 Výstavba parku pod Borinou
 - predaj tlieskajúcich ručičiek

 23. 10. 2009 
Centrum Slniečko   Svetový deň prevencie týrania detí  19. 11. 2009
Centrum Slniečko   Tesco zbierka  27. - 29. 11. 2009 
Asociácia Divadelná Nitra  Hodina deťom  17. 12. 2009
Liga proti rakovine  “Ďakujem, že si mama “  27. 4. 2010
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov  "Úsmev ako dar"  5. 5. 2010
Únia nevidiaci a slabozrakých Slovenska  Biela pastelka  22. 9. 2010

 

Ocenenie

 

Dňa 27. 11. 2010 bola naša škola ocenená za pomoc a spoluprácu s centrum SLNIEČKO na benefičnom koncerte v Synagóge v Nitre. Získali sme ocenenie striebornú brošňu.

 

Svetový deň prevencie týraniadetí a obetí domáceho násilia

 

Žiaci Piaristického gymnázia sa zúčastnili celonárodnej finančnej zbierky ku kampani "BEZ MODRÍN" , z ktorého výťažky pôjdu na prevádzkovanie krízových centier pre obete domáceho násialia, detskej linky dôvery a realizáciu preventívnych programov.

 

 

Hodina deťom

 

Dňa 12.11.1010 sa naši žiaci zapojili do celonárodnej zbierky "ULIČNICA" pod záštitou NADÁCIA DIVADELNÁ NITRA. Najúspešnejšou dvojicou dobrovolníčok boli dievčatá zo VI. OB triedy - Monika Jurovatá a Kristína Ploth, ktoré vyzbierali 126€, čo ich posunulo na 2. miesto v rámci Nitry. Naši žiaci rozdávali odznaky HUGA za ľubovoný príspevok dopokladničky. Výťažok zo zbierky poputuje do detských domovov na Slovensku.

 

 

Biela pastelka 22. 9. 2010

 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala dňa 22. 9. 2010 celonárodnú verejnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom "BIELA PASTELKA". Biela pastelka je v tejto akcii symbolom sveta nevidiacich a výraz ľudskej ušľachtilosti a solidarity. Aj  naši žiaci sa zúčastnili tejto zbierky.

 

Tesco zbierka 27.- 29. 11. 2009

 

 

 

Ďakovný list

 

 

Nedá sa nám nereagovať na tento krásny list, ktorý sme dostali. Veľmi nás potešilo, že sme opusteným mamičkám s deťmi aspoň týmto spôsobom poskytli troška radosti a detského úsmevu.

Samozrejme, aj  naďalej budeme pokračovať touto cestou, aby detičkám nezmizol úsmev z tváre.

 

Študenti a pedagógovia Piaristického gymnázia

 

Úsmev ako dar

 

 

 

 17. decembra 2009 zbierka Hodinu deťom žiaci Piaristického gymnázia vyzbierali pod záštitou Asociácie Divadelná Nitra sumu 402 €.

 

 

 Dňa 27. 11. 2009 sme dostali z Centra Slniečko ocenie "ŠĽACHETNÉ SRDCE 2009", za čo sme veľmi hrdí.

 

 

Nezábudky 2009

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200