Červený kríž

Záchranársky beh SURVIVAL PARCOUR 2017

 

V sobotu 30. septembra 2017 sa študentky nášho gymnázia Daniela Pastierová (sexta A), Natália Švihoríková (IV. B), Darina Sidorová (septima A) zúčastnili akcie "Záchranársky beh SURVIVAL PARCOUR". V tímoch s profesionálnymi psovodmi mali možnosť overiť si svoje poznatky v poskytovaní prvej pomoci. Natália Švihoríková sa umiestnila na 1. mieste a Darina Sidorová obsadila 2. miesto. Prvé a druhé miesto získané v tejto náročnej súťaži svedčia o tom, že sú naše študentky schopné poskytnúť prvú pomoc a tým zachrániť ľudské životy. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a krásne umiestnenia.

 

AlfaRescue2017m

 

Mladí záchranári CO 2017

 

SMZaCO-logo20. apríla 2017 sa v areáli skladov civilnej ochrany v Nitre, na Levickej ulici, uskutočnilo okresné kolo súťaže Mladí záchranári CO. Družstvo v zložení: Tereza Brázdilová, Sofia Čelešová, Filip Kozík- kapitán družstva a Simon Turba (všetci Tercia A), kde v konkurencii 11 družstiev obsadili veľmi pekné 4.miesto. Súťažili v praktických disciplínach a testoch z nasledovných oblastí: Civilná ochrana (použitie ochrannej masky, improvizované PIO, evakuačná batožina, rozoznávanie varovných signálov), Zdravotnícka príprava, Pohyb v prírode- topografia, Streľba zo vzduchovky, Hasenie malých požiarov. Žiakov pripravovali: PaedDr. M. Krnáčova- zdravotnícka príprava, Mgr. M. Svoradová Lacinová a externý konzultant Ing. Alojz Bielik. Srdečne blahoželáme.

Mgr. M. Svoradová Lacinová

SMZCOm

DMZCODm

 

SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CO 2016

 

Okresné kolo Súťaže mladých záchranárov okresu Nitra sa konalo dňa 4. mája 2016 v areáli skladov CO, Levická č. 15, Nitra. Okresného  kola sa zúčastnilo celkovo 10 družstiev (9 zo ZŠ + 1 z 8r. gymnázia).

Žiaci vynaložili veľkú snahu a zapálenie pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Za to im patrí  pochvala! Ich dosiahnuté výsledky odzrkadľujú nielen úroveň prípravy a „smolu“ pri súťaži, ale aj to, že niektorí súťažiaci sa zúčastnili už po štvrtýkrát. Niektoré školy súťažia s dvomi družstvami (starší a mladší žiaci), takže v súťaži majú vždy družstvo s vyššími skúsenosťami a vedomosťami. Takúto formu prípravy odporúčame všetkým školám.

 

Poradie na stupienkoch víťazov:

1. ZŠ s MŠ Lúky 1226, Vráble , družstvo A
2. ZŠ na Hôrke 30,  Nitra,  družstvo A
3. Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra
   súťažiaci: Terézia Brázdilová Sofia Čelešová, Filip Kozík, Simon Turba
   pedagóg: PaeDr. Monika  Krnáčová

 

Všetkým účastníkom okresného kola – deťom i učiteľom ďakujeme za účasť, preukázané vedomosti i zručnosti a dúfame, že sa opäť uvidíme na okresnom kole ďalšieho súťažného ročníka  2016/2017.

 

MZ2016m

 

MZB1-2016m 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200