Informácia pre žiaka a jeho rodiča

 

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 30. septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému krajskému úradu počty prijatých vzdelávacích poukazov. Takým spôsobom žiak poukáže štátny príspevok určený na jeho záujmové vzdelávanie danej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak navštevuje záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich.

Vzdelávací poukaz môže žiak použiť iba na záujmové vzdelávanie poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Poskytovateľ záujmového vzdelávania dostane štátny príspevok za vzdelávací poukaz, ak ho prevezme najneskôr do 22. septembra a ak záujmové vzdelávanie žiak navštevuje v predpísanom rozsahu (najmenej 60 hodín za školský rok).

 

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre poskytuje v školskom roku 2016/2017 záujmové vzdelávanie v týchto krúžkoch:

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Deň

Čas

Miestnosť

Animátorský krúžok

Mgr. Ing. Peter Valachovič,  SchP

streda

14:30 - 16:30

katechetická miestnosť

Basketbalový krúžok

PaedDr. Peter Kollár, PhD.

piatok

14:30 - 16:30

veľká telocvičňa

Dramatický krúžok v anglickom jazyku

Mgr. Tatiana Hudecová

utorok

14:30 - 16:30

uč. č. 91 / IV. B - č. 87

Filozofické čítanie

Mgr. Ing. Jana Urbanová

pondelok

14:00 - 15:00

príma A - č. 83

utorok

14:45 - 15:45

príma A - č. 83

Florbal

Mgr. Edmund Kósa

utorok

14:30 - 16:30

veľká telocvičňa

Futbalový krúžok

Mgr. Edmund Kósa

pondelok

14:30 - 16:30

veľká telocvičňa

Fyzika pre medikov

Mgr. Marián Krajčovič

utorok

14:30 - 15:30

fyz. lab. - č. 50

štvrtok

14:30 - 15:30

fyz. lab. - č. 50

História vo filme

PaedDr. Peter Kollár, PhD.

utorok

14:30 - 16:30

didaktická miestnosť č.22

Historický krúžok

PaedDr. Peter Kollár, PhD.

streda

14:30 - 16:30

IV. B - č. 87

Hudobný krúžok

Mgr. Ing. Peter Valachovič, SchP

štvrtok

13:45 - 15:45

katechetická miestnosť

Loptové hry

Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

streda

14:30 - 16:30

veľká telocvičňa

Matematika pre nematematikov

Mgr. Mariana Krčmáriková

štvrtok

13:45 - 15:45

sekunda A - č. 33

Medicínska chémia v príkladoch

PaedDr. Alžbeta Horáková

pondelok

7:00 - 7:45

chem. lab. - č. 73

streda

7:00 - 7:45

III. B - č. 88

streda

13:00 - 14:00

chem. lab. - č. 73

Mladý medik

PaedDr. Michal Hudec, PhD.

streda

6:55 - 7:55

chem. lab. - č. 73

piatok

6:55 - 7:55

chem. lab. - č. 73

Programovanie

Mgr. Jarmila Komorová

pondelok

14:30 - 15:30

uč. INF - č. 160

utorok

14:30 - 15:30

uč. INF - č. 160

Programovanie mobilných aplikácií

PaedDr. Milan Trnka

pondelok

14:00 - 16:00

uč. INF - č. 160

Spevácky krúžok

Mgr. Erika Komlóšiová

piatok

13:00 - 15:00

I. A ZŠ - č. 43

Stolný tenis

PaedDr. Jarolím Koprda

štvrtok

14:20 - 16:20

veľká telocvičňa

Šachový krúžok

PaedDr. Michal Hudec, PhD.

streda

13:30 - 15:30

príma A - č. 83

Španielčina pre začiatočníkov

Mgr. Zuzana Poliaková

streda

13:35 - 15:35

tercia A - č. 30

Tvorivé dielne

Mgr. Jana Čepčeková

pondelok

13:00 - 15:00

IV. A ZŠ - č. 76

UniMa

PaedDr. Michal Hudec, PhD.

pondelok

6:55 - 7:55

IV. A - č. 56

štvrtok

6:55 - 7:55

IV. C - č. 58

Základy žurnalistiky

Mgr. Matej Krchňák

pondelok

13:30 - 15:30

redakcia Kalazancia

Základy žurnalistiky

Mgr. Matej Krchňák

piatok

12:40 - 14:40

redakcia Kalazancia

Zdravotnícky krúžok

PaedDr. Monika Krnáčová

streda

14:20 - 16:20

biol. lab. - č. 25

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200