Divadelné predstavenie Narodenie Pána 2016

 

V rámci Dňa otvorených dverí dňa 14. december 2016 predmetová komisia anglického jazyka pripravila pre hostí - žiakov, rodičov a pedagógov divadelné predstavenie Narodenie Pána v anglickom jazyku so žiakmi dramatického krúžku pod vedením Mgr. Tatiany Hudecovej.  

Žiaci dramatického krúžku, ktorí v predstavení vystúpili:

I. C

  • Martina Sklenárová, Petra Stoláriková, Anton Krkošek, Kristína Bezáková, Natália Dolníková

I. B

  • Karolína Chalková

Príma A

  • Ema Krnáčová

DPNP2016-18m

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200