Školská knižnica

 

 

výpožičný čas:   Utorok:  na požiadanie 
 Streda:  na požiadanie  
 Štvrtok:  na požiadanie  

- bezplatné vypožičiavanie kníh

- možnosť odposluchov v ANJ, TAJ a NEJ

- príprava referátov a projektov z odbornej literatúry

- aj pre rodičov a priateľov školy

- knižnica je prístupná aj po dohode s Mgr. O. Kotorovou

Zoznam kníh v školskej knižnici:

 Zodpovedná: Mgr. Oľga Kotorová

 

 

 kniznica panorama

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200