Spevácky zbor

 

Zborový spev  vedie Mgr. Vladimír Kopec, absolvent Piaristického gymnázia a súčasný pedagóg Slovenského jazyka a Hudobnej výchovy. Zbor vystúpil na viacerých podujatiach zborového spevu v Nitre, Prievidzi a i.  Vo svojom repertoári má najmä skladby určené pre chrám, pretože ťažisko jeho vystúpení tvorí duchovná hudba. Zbor vystupuje počas školských sv. omší v Piaristickom kostole sv. Ladislava.

 Novoročný koncert

 

Novoročný koncert speváckeho zboru na piaristickom gymnáziu sa konal 3. januára 2010 pod vedením Mgr. Vladimíra Kopca v piaristickom kostole sv. Ladislava.

 

Počas koncertu boli odprezentované nasledovné skladby:

 

Adeste Fideles

 

Christus est

 

V hĺbke tichého večera

 

Svetlo svetu dnes nastalo

 

 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200