Fyzikálny Náboj 2017


Dňa 20. 10. 2017 sa uskutočnila v Bratislave medzinárodná súťaž Fyzikálny náboj. Našu školu po prvý krát na súťaži  reprezentovali dve juniorské družstvá.

FNDR1m

 

 

Prvé družstvo v zložení: Lenka Holčíková, Samuel Ivančík, Michal Magula, Gabriela Teleki, Tomáš Sedlák - žiaci 6.A  obsadili 36. miesto.
Družstvo v zložení: Roman Hudec (2.B), Matúš Masár (5.A), Andrej Stupka (5.A), Tomáš Tines (5.A), Anton Krkošek (2.C), obsadili 38. miesto. Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy. Výsledky si môžete pozrieť na danej stránke: https://physics.naboj.org/archive/results.php?year=2017&category=jun&country_code=sk

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200