Školské kolo 52. ročníka Biologickej olympiády 2017/2018 

 

 

 

Dňa 23. januára 2018 sa na škole uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v kategóriách A, B. Súťaž prebiehala v teoreticko – praktickej časti a v projektovej časti.

Do A. kategórie v projektovej časti sa zapojila žiačka oktávy A Veronika Klobušická. Obsadila 1. miesto a postupuje do krajského kola. Do teoreticko - praktickej časti A. kategórie sa zapojili traja žiaci Daniel Magula z oktávy A, obsadil 1. miesto,  postupuje do krajského kola. Michaela Žebyová zo IV.A sa umiestnila na 2. mieste, postupuje do krajského kola.  Žiak Viktor Grman zo IV.B triedy sa umiestnil na 3. mieste. V tabuľke sú uvedené percentá úspešnosti, za ktoré sa žiaci súťažiaci v najvyššej A. kategórii nemusia hanbiť.

1.

Magula Daniel

oktáva A

95%

ÚR

2.

Žebyová Michaela

IV.A

76%

ÚR

3.

Grman Viktor

IV.B

70%

ÚR

 

Projektová časť kategória

     

1.

Klobušická Veronika

oktáva A

   

Krajské kolo biologickej olympiády A. kategórie  sa uskutoční  20.marca 2018. Súťažiacim držíme palce.

Do teoreticko - praktickej časti B. kategórie sa zapojilo 7 žiakov z tried II.C, II.B, sexty A.  Všetci žiaci sú úspešní riešitelia školského kola.  Tu sú mená s výsledkami úspešných olympionikov:

1.

Hudec Marek

II.C

87%

ÚR

2.

Ivančík Samuel

sexta A

84%

ÚR

2.

Sedlák Tomáš

sexta A

84,0%

ÚR

3.

Holčíková Lenka

sexta A

81%

ÚR

4.

Hanus Peter

II.C

78%

ÚR

5.

Repka Martin

II.C

62%

ÚR

6.

Hudec Roman

II.B

54%

ÚR

Krajské kolo B. kategórie sa uskutoční dňa 21. marca 2018. Súťažiacim držíme palce.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200