Úspešní riešitelia celoslovenského kola  biologickej olympiády 

 

V termíne od 18.4. – 20.4. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo 52. ročníka biologickej olympiády v projektovej časti. Za našu školu sa úspešnou riešiteľkou v najvyššej A. kategórii stala Veronika Klobušická z oktávy A, ktorá bravúrne obhájila svoju prácu s názvom „Mapovanie výskytu lienky Harmonia axyridis na vybraných miestach Slovenska“. Komisia pozitívne ohodnotila Veronikinu prácu a bola jedna z adeptiek do medzinárodného kola.

 

Klobusicka

 

20.4. – 22.4. 2018 v priestoroch IUVENTY Veroniku vystriedal jej spolužiak z oktávy A Daniel Magula, ktorý súťažil vo veľmi náročnej teoreticko-praktickej časti A kategórie (pozn. úlohy sú na úrovni poznatkov z vysokej školy). Aj Daniel sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola A kategórie v teoreticko-praktickej časti, to znamená, že dosiahol viac ako 50 % z celkového počtu bodov.


MAgula

 

OBOM ŽIAKOM BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME ZA ICH BIOLOGICKÉ ÚSPECHY POČAS CELÝCH OSEM ROKOV ŠTÚDIA NA NAŠEJ ŠKOLE

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200