Podporte nás a poukážte Združeniu rodičov 2% z Vašich daní

 

Vážení rodičia, 

Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského sa tento rok uchádza o Vašu podporu prostredníctvom poukázania 2% dane z príjmov fyzickej osôby (3% dobrovoľníci) a 2% (1%) zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Od roku 2017 sme v zozname prijímateľov 2% ako Združenie rodičov pri PSŠsvJK v Nitre,  preto Vami venované finančné prostriedky budú priamo pridelené našej škole. Za vašu podporu vopred ďakujeme.

 

2perc

 

Obchodné meno (Názov): Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského 

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Piaristická 6, 94901 Nitra

IČO/SID: 42366666

 

Ako postupovať:

  

 

Zamestnanci

Fyzické osoby

Právnické osoby

1.

Do 15. 02. požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň

V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane

V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane

2.

Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 03. na Váš daňový úrad

Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad

3.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov

 

 

4.

Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 30. 04. na Váš daňový úrad.

 

 

 

 

Tlačivá na stiahnutie pre zamestnancov

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov - 

bez vyplnených údajov

 

 Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov - 

 s vyplnenými údajmi

 
Popis krokov pre venovanie 2% z dane

 

Potrebné údaje: 

 

Obchodné meno (Názov): Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského 

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Piaristická 6, 94901 Nitra

IČO/SID: 42366666

 

 Ako sme 2% využili

 

Radi by sme sa Vám poďakovali za Vašu doterajšiu podporu, ktorú ste nám prejavili poukázaním 2% zo zaplatenej dane.

  • Vďaka minuloročným príspevkom 2% sa nám podarilo zrenovovať sociálne zariadenia pre dievčatá na 1. poschodí. 

 

 Aj vďaka ďalšej podpore našich rodičov a priateľov inými formami sme mohli zrealizovať:

  • školská jedáleň - kúpa nových stolov a stoličiek
  • rekonštrukcia malej telocvične
  • obnova chemického laboratória
  • obnovenie tried III. A, III.A ZŠ a 4.A
  • oprava strechy kotolne
  • obnovenie školskej kaplnky

kolážMala

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200