Prevencia drogových závislostí

 

V rámci prevencie sociálno-patologických javov sme 7. februára 2017 na škole privítali dvoch mladých chlapcov – Igora a Jozefa z kresťanského spoločenstva Cenacolo, ktorí nám prišli porozprávať svedectvá zo svojej cesty od zla k dobru a ako oni povedali – z tmy do svetla. V minulosti mali problémy so závislosťami. Komunita Cenacolo  vznikla v Taliansku v roku 1983 a založila ju rehoľná sestra Elvíra. Toto spoločenstvo im podalo pomocnú ruku, keď sa cítili opustení, pretože prišli o svoje rodiny i o prácu. Predovšetkým chceli zmeniť svoj život, oslobodiť sa od závislostí k drogám a hazardným hrám pomocou spoločenstva, práce a modlitieb. Dnes sú už šťastní, že sa im to podarilo a chodia svedčiť o tejto ceste spojenej s Bohom. Želáme im veľa zdravia, šťastia a úspechov v ďalšom živote.

 

Cenacolo2017m

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200