Fotogalérie - 1. apríl - Medzinárodný deň vtáctva 2016

1. apríla 2016 sa na škole konala beseda s ornitológom, s pracovníkom organizácie Ochrana dravcov na Slovensku RNDr. Romanom Slobodníkom, PhD. Besedy sa zúčastnili žiaci seminárov z biológie tried III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, IV.C a vybraní žiaci tried sexty A, II.A, II.B, II.C, pedagógovia RNDr. Gregušová, PaedDr. Krnáčová. Prednášajúci veľmi zaujímavo prezentoval informácie o našich dravcoch, o spôsobe ich hniezdenia, siluete letu, potrave, výskyte. Zvlášť sa počas svojej prednášky venoval dravcovi Sokolovi červenonohému, ktorý na Slovensku rapídne ubúda. V súčasnosti bolo na Slovensku evidovaných len 11 žijúcich jedincov. Žiaci sa v diskusii zaujímali, čo môžu robiť pre záchranu vtáctva na Slovensku. Na záver sa s prednášajúcim žiaci rozlúčili a poďakovali sa mu potleskom.

Category List
Dravce-2016-01
Image Detail Image Download
Dravce-2016-02
Image Detail Image Download
Dravce-2016-03
Image Detail Image Download
Dravce-2016-04
Image Detail Image Download
Dravce-2016-05
Image Detail Image Download
Dravce-2016-06
Image Detail Image Download
Dravce-2016-07
Image Detail Image Download
Dravce-2016-08
Image Detail Image Download
Dravce-2016-09
Image Detail Image Download
Dravce-2016-10
Image Detail Image Download
Dravce-2016-11
Image Detail Image Download
Dravce-2016-12
Image Detail Image Download

 

Položiek na stránku 
 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200