Fotogalérie - Ener(get)ická exkurzia 2016

Dňa 12. mája 2016 sa žiaci tercie A. v sprievode svojich učiteliek fyziky Mgr. Štefánikovej a biológie RNDr. Moniky Gregušovej zúčastnili zaujímavej, inovatívnej formy vyučovania na tému Energia. 22 žiakov navštívilo priestory voľakedajšej elektrárne v Piešťanoch. Žiaci pod vedením odborných inštruktorov absolvovali vzdelávanie v dvoch blokoch na témy: Energia v súvislostiach, Záhrada štyroch živlov. V prvom bloku žiaci sami objavovali v pracovných tímoch s použitím tabletov záhady o energii. O zistené poznatky sa navzájom tímy podelili. V záhrade štyroch živlov (voda, vzduch, pôda, slnko) si žiaci vyskúšali predpoveď počasia na základe oblakov,  pomocou čuchu  rozpoznávali vôňu byliniek, niektorých pobavila vodná zvonkohra.


Môžeme len konštatovať, že takáto forma výučby žiakov bavila a veríme, že exkurzia prehĺbila v žiakoch ekologické cítenie.

Toto podujatie, podobne ako mnohé iné (Viedeň, Tatry, arborétum Mlyňany ...), sa uskutočnilo v spolupráci s Amavet klubom č. 888.

Category List
Enerex-2016-01
Image Detail Image Download
Enerex-2016-02
Image Detail Image Download
Enerex-2016-03
Image Detail Image Download
Enerex-2016-04
Image Detail Image Download
Enerex-2016-05
Image Detail Image Download
Enerex-2016-06
Image Detail Image Download
Enerex-2016-07
Image Detail Image Download

 

Položiek na stránku 
 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200