Fotogalérie - Energ(et)ická exkurzia 2017

Dňa 9. mája 2017 sa žiaci tercie A a kvarty A v sprievode svojich učiteliek fyziky Mgr. Štefánikovej a biológie RNDr. Moniky Gregušovej, PaedDr. Moniky Krnáčovej zúčastnili zaujímavej, inovatívnej formy vyučovania na tému Energia a Elektrina. 49 žiakov navštívilo priestory voľakedajšej dieselovej elektrárne v Piešťanoch. Žiaci pod vedením odborných inštruktorov absolvovali vzdelávanie v dvoch blokoch na témy: Energia v súvislostiach, Rozsvieť si svoj dom a prehliadka elektrárne. V prvom bloku žiaci sami objavovali v pracovných tímoch s použitím tabletov záhady o energii. O zistené poznatky sa navzájom podelili. V rámci bloku Rozsvieť si svoj dom si žiaci kvarty mohli vyskúšať sami navrhnúť, postaviť a rozsvietiť si svoje príbytky s použitím LED diód. Podujatie organizačne zabezpečil a finančne podporil AMAVET klub číslo 888. 


Môžeme len konštatovať, že takáto forma výučby žiakov bavila a veríme, že exkurzia prehĺbila v žiakoch ekologické cítenie.

Category List
Energeticka_exkurzia2017-01
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-02
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-03
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-04
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-05
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-06
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-07
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-08
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-09
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-10
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-11
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-12
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-13
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-14
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-15
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-16
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-17
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-18
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-19
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-20
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-21
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-22
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-23
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-24
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-25
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-26
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-27
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-28
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-29
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-30
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-31
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-32
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-33
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-34
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-35
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-36
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-37
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-38
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-39
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-40
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-41
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-42
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-43
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-44
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-45
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-46
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-47
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-48
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-49
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-50
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-51
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-52
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-53
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-54
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-55
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-56
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-57
Image Detail Image Download
Energeticka_exkurzia2017-58
Image Detail Image Download

 

Položiek na stránku 
 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200