Daniel Magula

magula16-17

3. miesto KK SOČ 

Úspešný riešiteľ - 4 miesto KK A kategórie BIO olympiády (teoreticko-praktická časť)

Úspešný riešiteľ KK MAT olympiády A-kategória 

 

Adela Dukátová 

HK2016Dukatova

Hviezdoslavov Kubín - 1. miesto v prednese poézie v celoslovenskom kole

 

Marek Lehocký 

LehockyMarek

3. miesto v celoslovenskom kole SOČ v odbore Fyzika 

 

Filip Masár 

Masar 2

 krajské kolo olympiády v INF - úspešný riešiteľ

úspešný riešiteľ MAT olympiády A kategórie

úspešný riešiteľ KK ZENITu

 

Peter Massányi

Massani

 

úspešný riešiteľ celoslovenského kola BIO olympiády A kategória (projektová časť) 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200