Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

 

PED2017m

 

 Meno a priezvisko Aprobácia   Poznámka
 PhDr. Iveta Zverková  DEJ, SJL  riaditeľka školy
 Mgr. Dana Izakovičová  SJL, NAS   zástupkyňa riaditeľky
 Mgr. Andrea Kotruszová  BIO, MAT  zástupkyňa riaditeľky
   
 Mgr. Daniel Antalík  MAT, GEG, INF   triedny IV. C
 Mgr. Alena Čiháková  SJL, DEJ 
 Páter PaedDr. Juraj Ďurnek, SchP  BIO, CHE, KNB
 PaedDr. Elena Gálová  BIO, ANJ, MAT
 Páter Mgr. Juraj Gendiar, SchP  KNB
 RNDr. Monika Gregušová  CHE, BIO  triedna kvarty A
 Mgr. Daniela Hetényiová  ANJ, DEJ
 PaedDr. Alžbeta Horáková  CHE, MAT   triedna II. B
 Mgr. Anna Hrešková, PhD.  ANj, MAT
 PaedDr. Michal Hudec, PhD.  CHE, MAT  triedny III. A
 Mgr. Tatiana Hudecová  ANJ, NEJ 
 Mgr. Marcela Jahnová  ANJ, PSY   triedna tercie A
 PaedDr. Peter Kollár, PhD.  DEJ, NAS 
 Mgr. Jarmila Komorová  MAT, FYZ, INF    
 Mgr. Ľubomíra Komorová  TEV, RUJ 
 Mgr. Vladimír Kopec  HUV, SJL  triedny septimy A 
 Mgr. Edmund Kósa  TEV
 Mgr. Oľga Kotorová  SJL, DEJ  triedna sekundy A
 Mgr. Marián Krajčovič  FYZ-ANJ  triedny III. B 
 Mgr. Mariana Krčmáriková  MAT, FYZ  triedna prímy A
 Mgr. Matej Krchňák  ANJ
 PaedDr. Monika Krnáčová  BIO, GEO
 Mgr. Denisa Olšanská  ANJ, NEJ   tredna I. B
 Mgr. Matúš Palaj, SchP  KNB  triedny sexty A
 Mgr. Zuzana  Poliaková  NEJ  triedna II. A
 Mgr. Anna Skyvová  SJL, VYV    
 PhDr. Janka Svítková  FRJ, SJL  triedna IV. B
 Mgr. Mariana Svoradová Lacinová  TEV, GEG   triedna II. C
 Mgr. Veronika Štefániková  FYZ, INF   triedny kvinty A
 Mgr. Dominika Szeghyová  KNB
 Mgr. Hana Šuchová  NEJ, PSY  triedna IV. A
 Mgr. Peter Švec  TAJ
 Mgr. Andrea Teplanová  SJL, ESV, VYV  
 PaedDr. Milan Trnka  GEG, INF   triedny I. A
 PaedDr. Zuzana Turčeková  NEJ, RUJ, VYV 
 Mgr. Ing. Jana Urbanová  NAS, KNB   triedna oktávy A
 fráter Mgr. Ing. Peter Valachovič, SchP.  KNB, INF
   
 Externí pedagógovia
   
 Ing. Bc. Vlasta Klbiková  EKO

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nepedagogickí zamestnanci

 

THP-2017m

Funkcia 

 Meno a priezvisko 
 ekonómka   Mgr. Alžbeta Košťálová
 účtovníčka  Veronika Belková 
 tajomníčka   Jana Verleová
 správca PC siete 
 školník   Zoltán Palotáš
 údržbár   Štefan Tóth 
 vrátnička   Lubica Zaujecová
 upratovačka   Marta Borotová
 upratovačka   Matilda Cilingová
 upratovačka   Vlasta Fúsková
 upratovačka   Alžbeta Lukáčová
 upratovačka   Helena Majerčíková
 vedúca jedálne   Mgr. Anna Šmitalová 
 hlavná kuchárka  Mária Tóthová 
 pomocná kuchárka   Andrea Lidajová
 pomocná sila  Helena Koprdová
 pomocná sila  Mária Maglódiová
 pomocná síla  Eva Škodová
 pomocná sila  Eva Chmelanová
 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200