Expedícia Jánošíkove diery 2015

 

V júni 2015 sa žiaci III.A pod vedením pani prof. Gregušovej zúčastnili botanicko-geografickej expedície v lokalite Jánošíkove diery. Počas trojdňového pobytu spoznávali geografické charakteristiky uvedenej oblasti s dôrazom na krasové prvky. Sledovali tiež druhovú rozmanitosť miestnej flóry a fauny. Nevinechali ani príležitosť zoznámiť sa s kultúrnym dedičstvom a miestnymi folklórnymi tradíciami. Túto akciu podobne ako mnohé ďalšie spoluorganizoval a spolufinacoval klub Amavet 888 pri Piarostickom gymnáziu v Nitre. 


Terchova-2016-01  Terchova-2016-02 

Terchova-2016-03 Terchova-2016-04

Terchova-2016-05 Terchova-2016-07

Terchova-2016-06 Terchova-2016-08

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200