Adventný koncert v Köthene

 

Adventný koncert v nemeckom meste Köthen (Sachsen Anhalt) sa v rámci medzinárodného projektu Comenius uskutoční aj za účasti žiakov nášho gymnázia pod umeleckým vedením Mgr. Vladimíra Kopca. Pobyt organizuje PaedDr. Zuzana Turčeková, v termíne 30.11. – 5.12.2010.

 

Ubytovanie a stravu majú všetci účastníci zabezpečené a hradené z finančných zdrojov EU, projekt Comenius.

 

Informácia o programe: 

 

  • 30.11.2010 9.00 cesta autobusom do Köthenu, ubytovanie v hoteli v obci Pfaffendorf 1.12.2010 privítanie na škole, hospitácia na vyučovacích hodinách (nemčina /angličtina /hudobná výchova), obed v škole, prehliadka mesta
  • 2.12.2010 koncertná skúška, obed v škole, koncert pre žiakov gymnázia, večer koncertné vystúpenie absolventov umeleckej akadémie v Agneskirche (kostol, kde hrával Johann Sebastián Bach)
  • 3.12.2010 výlet do Weimaru: návšteva múzeí – obytných domov velikánov nemeckej literatúry Goetheho a Schillera, prehliadka mesta a adventného námestia
  • 4.12.2010 stretnutie so žiakmi pracovnej skupiny Comenius „Škola včera, dnes a zajtra", predstavenie školy a nášho mesta, výmena skúseností žiakov, popoludní spoločný adventný koncert v Akene
  • 5.12.2010 10.00 odchod, návrat domov vo večerných hodinách
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200