Súťaž o logo projektu

 

Súťaž o najlepší návrh loga projektu „Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov“ (november 2017 – január 2018)

Už asi všetci z vás vedia, že naša škola rozbehla v tomto školskom roku nový medzinárodný školský projekt cez ERASMUS + , pod názvom „Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov“.
Okrem výskumov a odborných prác z biológie sa v rámci projektu uskutočnia aj súťaže výtvarného zamerania. V termíne november 2017 – január 2018 vypisujeme súťaž o najlepšie logo projektu.

Všetky súťažné práce budú zverejnené na webovej stránke školy, dve najlepšie práce postúpia do spoločnej medzinárodnej súťaže (krajín a škôl, ktoré sú do projektu zapojené), a teda budeme bojovať o to, aby náš návrh vyhral a bol následne realizovaný ako logo projektu na všetkých zverejňovaných dokumentoch.


Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci, pri posudzovaní a hodnotení odovzdaných prác oslovíme aj odborníkov a žiakov.


Poznámka: v logu nemá byť zakomponovaná naša vlajka – jedná sa o spoločný projekt, ale vlajka európskej únie môže byť zakomponovaná. Maskot projektu (viď. obrázok) môže byť tiež súčasťou návrhu. Ak bude súčasťou loga aj nejaký text, ten treba vyhotoviť v angličtine.

Maskotm

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200