Projekt Erasmus+: Súťaž o najlepší plagát na tému projektu

 

 Milí žiaci, zapojte sa do súťaže o najlepší plagát projektu Erasmus+:

„Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov“-“Zoos versus the protection of animal species“

Plagát má výtvarne vystihovať tému ochrany živočíšnych druhov, prínos zoologických záhrad k ich ochrane, mal by obsahovať víťazné logo projektu z partnerskej školy Vuosaaren lukio z Helsínk, akronym projektu ZOOPAS, názov partnerstva Erasmus+, vlajky Európskej únie a participujúcich krajín (Slovenska, Nemecka, Turecka, Španielska a Fínska), maskota projektu Lennyho, text v anglickom jazyku.

Na vytvorenie plagátu sa môže použiť aj stránka www.befunky.com.

 

Všetky súťažné práce budú zverejnené na webovej stránke školy, dve najlepšie práce postúpia do spoločnej medzinárodnej súťaže o najlepší plagát projektu, ktorá sa uskutoční v rámci vzdelávacej aktivity 15. až 21. apríla 2018 v Helsinkách vo Fínsku.

 

Návrhy plagátov v elektronickej/digitálnej forme odovzdajte Mgr. Hudecovej alebo PaedDr. Turčekovej.

Uzávierka súťaže: 9.4.2018

 

MaskotSutaz1 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200