Školská jedáleň

 

Školská jedáleň pri PGJK bola zriadená v roku 1994. Priestory jedálne sú obnovené, kuchynské zariadenie je moderné a výkonné. Denne pripravuje 7 pracovníčok okolo 390 obedov, pri kapacite jedálne 100 miest. Školská jedáleň poskytuje zdravý a výživný obed podľa moderných receptúr, rešpektujúcich normy a princípy hygieny a výživy, v súlade so zdravým životným štýlom, podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr www.minedu.sk. Na škole je zriadená stravovacia komisia, ktorá pravidelne kontroluje zloženie stravy, frekvenciu druhu jedla, čas výdaja, kvalitu a kvantitu a zohľadňuje pripomienky stravníkov.


Školská jedáleň ponúka:

  • polievku
  • hlavné jedlo
  • prílohu
  • oblohu alebo šalát z čerstvej zeleniny
  • ovocie
  • nápoje

 

Výdaj stravy:
Po – Pi : 12:00 hod. - 14:40 hod.

 

Študenti stravu odoberajú na základe identifikačnej karty na termináli v školskej jedálni. Obed sa vydáva na základe automatickej objednávky v stravovacom systéme školy, v prípade výberu Menu B sa stravník prihlási cez internetové prihlasovanie.

 
 
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200