Piaristi dobyli krajské kolo 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) 2017

 

Dňa 4. apríla 2017 sa v priestoroch Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra a v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Nitre uskutočnilo krajské kolo 39. ročníka SOČ. Našich 23 žiakov úspešne obhájilo svoje práce a 8 prác postupuje do celoslovenského kola SOČ. Piaristi vo svojom jubilejnom 400. roku založenia rehole zvíťazili v 5 odboroch SOČ.

KKSOC2017m

Tu sú mená našich úspešných a talentovaných žiakov a odbory, v ktorých súťažili:

 • 1. miesto: Pavel Kuna (III.C) s prácou Cigáni – sociálna fotografia. Odbor 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Postup do celoslovenského kola.
 • 2. miesto: Viktória Šinkorová (III.A) s prácou Vplyv hudby na študentov stredných škôl, muzikoterapia. Odbor 01 Problematika voľného času. Postup do celoslovenského kola.
 • 1. miesto: Michaela Žebyová (III.A) s prácou Ornitologický výskum vtáctva v okolí školy. Odbor 04 Biológia. Postup do celoslovenského kola.
 • 2. miesto: Lenka Tomovičová (III.C) s prácou Mapovanie výskytu liečivých a chránených rastlín v lokalite nitrianska Kalvária. Odbor 04 Biológia. Postup do celoslovenského kola.
 • 1. miesto: Marek Lehocký (III.B) s prácou Využitie plazmy na modifikáciu povrchov. Odbor 02 Matematika, fyzika. Postup do celoslovenského kola.
 • 2. miesto: Petra Škoricová (septima A) s prácou Sebaklam hazardného hráča a matematika. Odbor 02 Matematika, fyzika. Postup do celoslovenského kola.
 • 1. miesto: Vanessa Ackermannová (III.B) s prácou Rod Forgách – Gýmeš. Odbor 13 História, filozofia, právne vedy. Postup do celoslovenského kola.
 • 1. miesto: Richard Tašnádi (septima A) s prácou Marketingová kampaň – Rehoľa Piaristov. Odbor 15 Ekonomika a riadenie. Postup do celoslovenského kola.
 • 3. miesto: Veronika Klobušická (septima A), Daniel Magula (septima A): Prevencia povodní a sucha na škole – projekt Voda v krajine. Odbor 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo).
 • 3. miesto: Liliana Zábojníková (III.C): Problematika zubného kazu. Odbor 06 Zdravotníctvo a farmakológia.

 

Ostatné úspešne obhájené práce:

 • Gréta Šabíková (III.B): Historický kostým. Odbor 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.
 • Kristína Jahnová (septima A): Hipoterapia a jej účinky na zdravie človeka. Odbor 06 Zdravotníctvo a farmakológia.
 • Daša Illéšová (III.A): Stres náš každodenný. Odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia.
 • Lucia Hasprová (III.C): Drogová kriminalita u mladistvých. Odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia.
 • Simona Kóňová (III.B): Kardinál Alexander Rudnay, žiak Piaristického gymnázia v Nitre. Odbor 13 História, filozofia, právne vedy.
 • Lucia Ivančíková (septima A): Vášeň alebo poslanie. Odbor 01 Problematika voľného času.
 • Viktor Grman (III.B): Vplyv genofondu rastliny na multiplikačnú schopnosť in vitro pri Rubus fruticosus L. Odbor 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo).
 • Barbora Paldanová (III.C): Kompostovanie na našej škole. Odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia.
 • Zoltán Bihari (septima A): Ukrajina pred a po štátnom prevrate v rokoch 2013 a 2014. Odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia.
 • Filip Masár (septima A): Programovanie matematického softvéru. Odbor 11 Informatika.
 • Dávid Greksa (septima A): Výučbové prostredie pre programovanie. Odbor 11 Informatika.
 • Ema Čerešňová (III.A): PC hry pre hendikepovaných. Odbor 14 Tvorba učebných pomôcok.
 • Dominika Farkašová (III.A): Využitie prvkov cvičenia Crossfit v školskej telesnej a športovej výchove dievčat na PGJKNR. Odbor 14 Tvorba učebných pomôcok.

 

Blahoželáme všetkým žiakom a držíme palce v celoslovenskom kole postupujúcim žiakov. Celoslovenské kolo sa uskutoční v Banskej Bystrici v dňoch 26. – 28. apríla 2017.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200