Šport

Školské majstrovstvá kraja v orientačnom behu

 

Dňa 9. 5. 2018 sa v Brezovom hájiku konali Školské majstrovstvá kraja v orientačnom behu.

IMAG2599

Výsledky:

Čítať celý článok...
 

Majstrovstvá okresu v orientačnom behu

 

Dňa 17. 4. 2018 sa v parku na Sihoti konali Školské majstrovstvá okresu v orientačnom behu. Žiaci a žiačky úspešne reprezentovali našu školu a umiestnili sa na popredných miestach.

IMAG2561

Na majstrovstvá kraja v orientačnom behu postupujú družstvá:

 

SŠ – D, SŠ – CH , ktoré sa umiestnili na prvom mieste.

Za jednotlivcov postupujú:

SŠ – CH Černák Radoslav sexta A

SŠ – D Bodo Michaela kvinta A

ZŠ – CH Lidík Matej tercia A

ZŠ – D Brázdilová Tereza kvarta A

            Zúbková Ema tercia A

            Juríčková Nela tercia A

 

Ďalšie foto sú vo fotogalérii, výsledky si môžete pozrieť nižšie. 

Čítať celý článok...
 

Celoškolské športové dni

V dňoch 26.1. a 29.1. 2018 sa na našej škole po šiestykrát uskutočnili Celoškolské športové dni. V piatok sme začali zumbamaratónom pre žiakov základnej školy a nižšieho gymnázia. Precvičovala profesionálna precvičovateľka Kristína Olejárová, ktorá roztancovala nielen všetky deti, ale aj pani učiteľky a pomocníčky.

P1010216

Po nich sa v medzitriednom turnaji vo vybíjanej stretli žiaci vyššieho gymnázia, z ktorého sa zrodil nový majster školy- SEXTA A.

V pondelok 29.1.2018 športové dni najskôr pokračovali súťažami študentov vyššieho gymnázia- silovým viacbojom a sily si zmerali na prekážkovej dráhe.

Žiaci nižšieho gymnázia, IV. A ZŠ a V.A ZŠ neskôr zohrali medzi sebou vzájomné zápasy vo vybíjanej. Víťazom nižšieho gymnázia v tomto roku je TERCIA A.

Všetci zúčastnení, spolu 296 žiakov a študentov, si tieto dni naplno užili a prebudili sme v nich športového ducha.

Fotogaléria

Čítať celý článok...
 

Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu 2017

 

Dňa 27. – 28. septembra 2017 sa konali v parku na Sihoti školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu v kategórii základných a stredných škôl.

Našu školu reprezentovali títo žiaci:

ZŠ – D
Gavorová Terézia sekunda A, Turbová Chiara tercia A, Zubková Ema tercia A
SMOCBD2017m
ZŠ – CH
Halvoň Patrik kvarta A, Lidik Matej tercia A, Zubko Nikolaj tercia A

SMOCCHD2017m

SŠ – D
Tomíková Karin I. A - 9. m., Hrabinová Tamara kvinta A, Dolníková Natália II.A

 

SŠ – CH
Kmeťo Dominik IV. A - 5. m., Čurilla Jakub septima A - 8. m., Massanyi Peter oktáva A - 18. m.

SMOCCHD22017m
Súťaž družstiev SŠ – CH
2.miesto: Kmeťo Dominik IV.A - 5. m., Čurilla Jakub septima A - 8. m., Massanyi Peter oktáva A - 18. m.

SMOCCH22017m


Zúčastneným aj umiestneným pretekárom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Mgr. Ľubomíra Komorová

 

Majstrovstvá okresu Nitra SŠ v stolnom tenise

 

Dňa 3. decembra 2014 sa konali Majstrovstvá okresu Nitra stredných škôl v stolnom tenise. Usporiadateľom bolo športové gymnázium v Nitre. Zúčastnilo sa ho osem škôl.

Poradie:

 1. ŠG Nitra
 2. Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského
 3. Stredná priemyselná škola stavebná
 4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Vo finále športové gymnázium tesným výsledkom 3:2 porazilo našich hráčov.

         Školu reprezentovali – Erik Báleš III.A, František Zrubec septima A, Martin Pupík I.C a Filip Tóth kvarta A, ktorí získali pohár a diplom za II. miesto.

Ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy!

 

 

Súhrn výsledkov školských športových súťaží od začiatku šk. roka 2014/2015

 

 

Školské majstrovstvá okresu Nitra v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl

Súťaž družstiev ZŠ dievčatá:

1. miesto – postup na MK v CB

Ivančíková Lucia kvinta A

Mikulášiková Rebeka kvinta A

Škoricová Petra kvinta A

Súťaž družstiev ZŠ chlapci:

2. miesto

Masár Filip kvinta A

Čurilla Jakub kvarta A

Zalabai Juraj kvarta A

Školské majstrovstvá okresu Nitra v cezpoľnom behu žiakov a žiačok stredných škôl

Súťaž družstiev SŠ dievčatá:

2.miesto

Mydlíková Katarína III.C

Kuricová Kristína III.C

Šinkorová Viktória I.A

Súťaž jednotlivcov SŠ dievčatá:

Mydlíková Katarína III.C – 1.miesto postup na majstrovstvá kraja v CB

Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu žiakov a žiačok stredných škôl

Mydlíková Katarína III.C – 3.miesto

 

 

Školské majstrovstvá okresu v bedmintone ZŠ a 8.-ročných gymnázií

1.miesto – postup na MK

Masár Filip kvinta A

Zalabai Juraj kvarta A

 

 

14. KALAZANSKÉ HRY V TRENČÍNE

 

 

Dňa 11.6.2014 (streda) sa v Trenčíne uskutočnil 14.ročník Kalazanských hier. Našu školu reprezentovelo spolu 47 športovcov.

 

ŠACH :

Anas Hammad kvarta A; Kristián Marciš III.C; Kristína Pavlovičová septima A;

 

STOLNÝ TENIS :

František Ján Zrubec sexta A; Erik Báleš III.A; Kristína Zrubcová sekunda A; Monika Zajková II.A    

 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL :

Martin Gaži I.C; Erik Šramaty I.C; Tereza Macková I.A; Alexandra Kopečná II.A; Juliana Koprdová I.C; Sabína Čampaiová I.C; Marek Štefanko II.B

 

BOWLING :

Tomáš Gubáň III.C; Michal Bárta sexta A; Tomáš Tkáč II.A; Dávid Stolárik III.B; Tomáš Vrabec kvarta A; Petra Škoricová kvarta A; Sandra Kluková III.B; Adriana Plevková I.C; Liliana Stesňáková I.C; Petra Vrabcová I.A

 

PLÁVANIE :

Tibor Zalabai sexta A; Ondrej Dubaj septima A; Samuel Pavlovič septima A; Adriana Lieskovská príma A; Ladislava Martonková kvarta A; Romana Ševčíková II.A

    

BEDMINTOM :

Filip Masár kvarta A; Daniel Kurucz septima A; Kristína Blehová sexta A; Kristína Mandíková I.C

 

CEZPOĽNÝ BEH :

Lucia Ivančíková kvarta A; Ema Dulíková sekunda A; Kristína Jahnová kvarta A; Sára Greksová sekunda A; Rebeka Mikulášiková kvarta A; Filip Tóth tercia A; Jakub Brázdil tercia A; Šimon Krajčír tercia A; Juraj Zalabai tercia A; Martin Sedlár tercia A; Anna Tábiová sekunda A

 

Vo všetkých športoch, okrem plážového volejbalu MIX, súťažili kategórie chlapcov a dievčat osobitne.

 

Naša škola získala celkovo 12 medailových umiestnení :

        1.miesto – 3; 2. miesto – 4; 3. miesto – 5

 

Vyhodnotenie škôl:

       1.miesto- Trenčín ; 2. miesto- Nitra; 3. miesto- Prievidza

 

V popoludňajších hodinách boli príjemným pestrením dňa plavba a súťaže na dračích lodiach na Váhu.

Zodp.: Mgr. Svoradová Lacinová

 

Školské majstrovstvá kraja v orientačnom behu žiačok a žiakov ZŠ,

osemročných gymnázií a SŠ v škol. roku 2012/2013

 

Dňa 7. mája 2013 sa v Nitre na atletickom štadióne konali majstrovstvá kraja v orientačnom behu. Naši žiaci úspešne reprezentovali školu a umiestnili sa nasledovne:

 

Žiačky ZŠ

Petrovičová Mária, tercia A, 2. miesto
Sidorová Darina, sekunda A, 3. miesto
Dulíková Ema
, príma A, 4. miesto
Stručková Petra
, sexta A, 5. miesto
Zrubcová Kristína
, príma A, 7. miesto

Blehová Kristína, kvinta A, 8. miesto

Ivančíková Lucia, tercia A, 9. miesto
Ťažárová Tamara, príma A, 10. miesto

Kupcová Frederika, kvinta A, 14. miesto
Greksová Sára, príma A, 16. miesto

Jahnová Kristína, tercia A, 21. miesto
Klobušická Veronika, tercia A, 25. miesto
Jarábková Soňa, kvinta A, 27. miesto

Žiaci ZŠ

Dermek Martin, kvinta A, 1. miesto
Krajčír Šimon, sekunda A, 2. miesto
Massanyi Peter, tercia A, 3. miesto
Zalabai Tibor, kvinta A, 3. miesto

Kubina Andrej, sexta A, 4. miesto

Masár Filip, tercia A, 8. miesto
Zalabai Juraj, sekunda A, 11. miesto

Čurilla Jakub, sekunda A, 19. miesto
Sedlár Martin, sekunda A, 20. miesto
Halvoň Pavol, príma A, 32. miesto
Černák Radoslav, príma A, 42. miesto

 

Žiačky SŠ

Imrichová Patrícia, sexta A, 1.miesto

Beláková Barbora, II. B, 4.miesto

Čuláková Eliška, septima A, 5.miesto                        

Martincová Simona, I. C, 7.miesto
Halanová Patrícia, I. C, 11. miesto
Civáňová Barbora, I. B, 15. miesto
Dobiášová Kristína, I. C, 17. miesto
Spasičová Romana, I. C, 24. miesto
Hurtová Frederika, I. C, 26. miesto

 

Žiaci SŠ

Čičo Jakub, sexta A, 5.miesto

Finta Marko,  II. A, 7.miesto

 

 V súťaži družstiev sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

 

Žiačky ZŠ – 1.miesto

Petrovičová Mária,

Blehová Kristína,

Ivančíková Lucia

Kupcová Frederika

 

Žiaci ZŠ – 1.miesto

Dermek Martin

Zalabai Tibor

Kubina Andrej

Masár Filip

 

Žiačky SŠ – 1.miesto

Imrichová Patrícia

Beláková Barbora

Čuláková Eliška

Martincová Simona

 

 Na majstrovstvá Slovenska družstiev postupujú títo žiaci:

 Kategória ZŠ-CH

 1. Dermek Martin – kvinta A
 2. Kubina Andrej – sexta A
 3. Zalabai Tibor – kvinta A
 4. Masár Filip – tercia A

        

   ZŠ-D

1.Sidorová Darina - sekunda A

2. Dulíková Ema – príma A

3. Zrubcová Kristína – príma A

4. Ivančíková Lucia – tercia A

        

         SŠ-D

 1. Beláková Barbora – II. B
 2. Čuláková Eliška – septima B
 3. Martincová Simona – I. C
 4. Blehová Kristína – kvinta A

 

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme!

 

 

 

Majstrovstvá Nitrianskeho okresu v orientačom behu

 

Dňa 25. apríla 2013 sa konali v parku na Sihoti Majstrovstvá Nitrianskeho okresu v orientačnom behu.


V kategórii základné školy dievčatá z celkového počtu 98 účastníčok úspešne reprezentovali našu školu a do 10 miesta sa umiestnili tieto dievčatá:
Mária Petrovičová – tercia A, obsadila 2. miesto
Kristína Blehová – kvinta A, obsadila 5. miesto spolu s Frederikou Kupcovou tiež z kvinty A
Lucia Ivančíková – tercia A, obsadila 8. miesto
Kristína Jahnová – tercia A, obsadila 9. miesto.

 

V kategórií základné školy chlapci z celkového počtu 108 účastníkov úspešne reprezentovali našu školu a do 10 miesta sa umiestnili títo chlapci:
Martin Dermek – kvinta A, obsadil 1. miesto
Jakub Čurilla – sekunda A, obsadil 3. miesto
Andrej Kubina – sexta A, obsadil 4. miesto
Martin Sedlár – sekunda A, obsadil 6. miesto
Filip Masár – tercia A, obsadil 8. miesto

 

V kategórii stredné školy dievčatá z celkového počtu 36 účastníčok úspešne reprezentovali našu školu a do 10 miesta sa umiestnili:
Patrícia Imrichová – sexta A, obsadila 2. miesto
Barbora Beláková – II. B, obsadila 3. miesto
Eliška Čuláková –septima B, obsadila 4. miesto
Romana Malíková – septima B, obsadila 5. miesto
Romana Lahučká – II. A, obsadila 9. miesto
Simona Martincová - I. C, obsadila 10. miesto

 

V kategórii stredné školy chlapci z celkového počtu 39 účastníkov našu školu úspešne reprezentovali a do 15 miesta sa umiestnili:
Tomáš Gubáň – II. C, obsadil 9. miesto
Marek Štefanko - I. B, obsadil 14. miesto

 

V súťaži družstiev v kategórii:
ZŠ - dievčatá obsadili 1. a 2. miesto – obe družstvá postupujú na Majstrovstvá kraja
ZS – chlapci obsadili 1. a 3. miesto – družstvo na 1. miesto postupuje na MK
SŠ – dievčatá obsadili 1. a 3. miesto – družstvo na 1. mieste postupuje na MK

 

ZŠ - D - A 1. miesto
Mária Petrovičová
Kristína Blehová
Frederika Kupcová
Lucia Ivančíková 
            ZŠ - D - B  2. miesto
Kristína Jahnová
Darina Sidorová
Sára Greksová
Ema Dulíková

  

ZŠ- CH - A 1. miesto
Martin Dermek
Jakub Čurill
Andrej Kubina
Filip Masár
          ZŠ - CH - B 3. miesto
Tibor Zalabai
Sebastián Súkenník
Pavol Halvoň
Jakub Maruniak

 

SŠ - D - A 1. miesto
Patrícia Imrichová
Barbora Beláková
Eliška Čuláková
Romana Malíková
        SŠ - D - B 3. miesto
Romana Lahučká
Simona Martincová
Michaela Mikulcová
Vanesa Proksová

 

 

Majstrovstvá    okresu v orientačnom behu 

 

Dňa 10. mája 2012 sa v Nitre konali školské majstrovstvá okresu v orientačnom behu.

 

Kategória SŠ-D

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského Nitra            2. miesto

Kategória: SŠ-CH

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského Nitra            2. miesto

Kategória: ZŠ-D

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského              1. miesto

 

Kategória: ZŠ-CH

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského Nitra            2. miesto

Majstrovstvá kraja – výsledky  jednotlivci

Kategória SŠ-D

1. Bibiana Imrichová

3. Monika Pechová

7. Karin Hajtingerová

11. Patrícia Ballová

13. Barbora Beláková

Kategória SŠ-CH

2. Ivan Fintor

3. Juraj Čičo

10. Matej Malý

15. Patrik Gubáň

16. Tomáš Gubáň

Kategória ZŠ-D

3. Patrícia Imrichová

4. Mária Petrovičová

6. Eliška Čuláková

7. Romana Malíková

10. Kristína Blehová

12. Frederika Kupcová

 

Kategória ZŠ-CH

1. Ondrej Dubaj

4. Andrej Kubina

7. Róbert Fúska

9. Tibor Zalabaj

13. Jakub Čurilla

 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 1 z 3

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200