Výsledky Veľkonočného futbalového turnaja

 

Dňa 20. marca sa uskutočnil Veľkonočný medzitriedny futbal chlapcov na našej škole. Na NG v 1. skupine, súperili príma A, sekunda A a kvarta A, víťazom sa stalo na milé prekvapenie mužstvo prímy A.

 

Na VG sa zapojili ročníky výber 1. ABC, kvinta A, sexta A ako 1. skupina. Víťazom tejto skupiny sa stalo mužstvo kvinty A.
V druhej v skupine VG súperili výber tried  II. ABC, III. ABC, a septimy AB, víťazom sa stali druháci.

Víťazi skupín VG si potom zmerali sily v exhibičnom zápase a druháci potvrdili, že majú dobrú formu a stali sa tak absolútnym víťazom turnaja.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200