Školské majstrovstvá kraja v orientačnom behu žiačok a žiakov ZŠ,

osemročných gymnázií a SŠ v škol. roku 2012/2013

 

Dňa 7. mája 2013 sa v Nitre na atletickom štadióne konali majstrovstvá kraja v orientačnom behu. Naši žiaci úspešne reprezentovali školu a umiestnili sa nasledovne:

 

Žiačky ZŠ

Petrovičová Mária, tercia A, 2. miesto
Sidorová Darina, sekunda A, 3. miesto
Dulíková Ema
, príma A, 4. miesto
Stručková Petra
, sexta A, 5. miesto
Zrubcová Kristína
, príma A, 7. miesto

Blehová Kristína, kvinta A, 8. miesto

Ivančíková Lucia, tercia A, 9. miesto
Ťažárová Tamara, príma A, 10. miesto

Kupcová Frederika, kvinta A, 14. miesto
Greksová Sára, príma A, 16. miesto

Jahnová Kristína, tercia A, 21. miesto
Klobušická Veronika, tercia A, 25. miesto
Jarábková Soňa, kvinta A, 27. miesto

Žiaci ZŠ

Dermek Martin, kvinta A, 1. miesto
Krajčír Šimon, sekunda A, 2. miesto
Massanyi Peter, tercia A, 3. miesto
Zalabai Tibor, kvinta A, 3. miesto

Kubina Andrej, sexta A, 4. miesto

Masár Filip, tercia A, 8. miesto
Zalabai Juraj, sekunda A, 11. miesto

Čurilla Jakub, sekunda A, 19. miesto
Sedlár Martin, sekunda A, 20. miesto
Halvoň Pavol, príma A, 32. miesto
Černák Radoslav, príma A, 42. miesto

 

Žiačky SŠ

Imrichová Patrícia, sexta A, 1.miesto

Beláková Barbora, II. B, 4.miesto

Čuláková Eliška, septima A, 5.miesto                        

Martincová Simona, I. C, 7.miesto
Halanová Patrícia, I. C, 11. miesto
Civáňová Barbora, I. B, 15. miesto
Dobiášová Kristína, I. C, 17. miesto
Spasičová Romana, I. C, 24. miesto
Hurtová Frederika, I. C, 26. miesto

 

Žiaci SŠ

Čičo Jakub, sexta A, 5.miesto

Finta Marko,  II. A, 7.miesto

 

 V súťaži družstiev sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

 

Žiačky ZŠ – 1.miesto

Petrovičová Mária,

Blehová Kristína,

Ivančíková Lucia

Kupcová Frederika

 

Žiaci ZŠ – 1.miesto

Dermek Martin

Zalabai Tibor

Kubina Andrej

Masár Filip

 

Žiačky SŠ – 1.miesto

Imrichová Patrícia

Beláková Barbora

Čuláková Eliška

Martincová Simona

 

 Na majstrovstvá Slovenska družstiev postupujú títo žiaci:

 Kategória ZŠ-CH

  1. Dermek Martin – kvinta A
  2. Kubina Andrej – sexta A
  3. Zalabai Tibor – kvinta A
  4. Masár Filip – tercia A

        

   ZŠ-D

1.Sidorová Darina - sekunda A

2. Dulíková Ema – príma A

3. Zrubcová Kristína – príma A

4. Ivančíková Lucia – tercia A

        

         SŠ-D

  1. Beláková Barbora – II. B
  2. Čuláková Eliška – septima B
  3. Martincová Simona – I. C
  4. Blehová Kristína – kvinta A

 

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme!

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200