Školské majstrovstvá Slovenskej republiky

v ORIENTAČNOM BEHU

 


 

 


Vyhlasovateľ: 

Ministerstvo školstva SR

Slovenská asociácia športu na školách 

 Slovenský zväz orientačných športov

 

Usporiadateľ:

Z poverenia KŠU Nitra a ÚR SAŠŠ Bratislava

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra v spolupráci s ŠK CART PRINT Nitra

Termín:  

8. júna 2010 (utorok) – preteky jednotlivcov

9. júna 2010 (streda) – preteky štafiet

Centrum pretekov:

Areál Agrokomplexu Nitra (brána B3 a Pavilón V – v čase pretekov)

Prezentácia:

V centre pretekov 8. júna 2010 od 11,30 do 14,00 hod.
Pri prezentácii je nutné odovzdať vyplnené tlačivá!

Klasifikácia pretekov:

8. 6. 2010 - preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím KS.

9. 6. 2010 - preteky 3-členných štafiet s určeným poradím KS.

Kategórie:

Žiaci    ZŠ      narodení 1. 1. 1994 a mladší

Žiačky ZŠ      narodené 1. 1. 1994 a mladšie

Žiaci    SŠ      narodení 1. 1. 1989 a mladší

Žiačky SŠ      narodené 1. 1. 1989 a mladšie

 

Propozície školských majstovstviev Slovenskej republiky v orientačnom behu
 
Tlačivá
     Prihláška
     Hromadné vyúčtovanie cestovných nákladov
     Prezenčná listina
     Prezenčná listina - štartovné
    Prezenčná listina - ubytovanie
     Prezenčná listina - raňajky
     Prezenčná listina - obed
     Prezenčná listina - večeraAreál Agrokomplexu Nitra (brána B3 a Pavilón V – v čase

                                               pretekov)

Mapa MHD

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200