Informácie o štúdiu 
 

Termíny prijímacích skúšok:

  1. termín:  9. máj 2017
  2. termín:  11. máj 2017


 Brozura2017-1m

Brozura2017-2m
 

 

Informácie o štúdiu na Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského
v školskom roku 2016/2017
pdf

 

Kritériá na prijatie žiakov do prvého ročníka osemročného štúdia

 

 pdf

 

Kritériá na prijatie žiakov do prvého ročníka štvorročného štúdia

 

pdf 
Podávanie prihlášok pdf
Učebný plán pre štvorročné štúdium
Učebný plán pre osemročné štúdium

 

 
 
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200