Maturita

Britský lektor p. Pete Miller na hodinách anglického jazyka u maturantov

 

Dňa 15.4. 2014 na našu školu zavítal britský lektor p. Pete Miller, ktorý počas 5 vyučovacích hodín maturantom predstavil britské reálie, turisticky zaujímavé miesta, britskú kultúru, vzdelávací systém, sviatky a tak fundovane a veľmi aktuálne priblížil maturantom jednu z maturitných tém. Hodiny boli pre všetkých žiakov veľkým prínosom.

 

Viac obrázkov vo fotogalérii.

 

Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B2

pdf
 

 

Cieľové požiadavky  úroveň B2 pdf
 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200