Súťaže

Olympiáda v anglickom jazyku - školské, obvodné a krajské kolo 2017/2018

 

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku bolo realizované v dňoch 20.-22.11.2017. V kategórii 1A súťažilo 6 žiakov, v 1B 6 žiakov, v 1C 1 žiak, v 2A 14 žiakov, v 2B 13 žiakov, v 2C2 1 žiak. Výsledky školského kola:

Kategória 1A: 1.Karolína Jarábková (2.A), 2.Lukáš Pastier (1.A), 3.Dominik Šedík (2.A)

Kategória 1B: 1.Branko Švec (4.A), 2.Andrej Babocký (4.A), 3.Niki Viktória Iliopoulos (4.A)

Kategória 1C: 1.Carrick Patrick Murray, (5. ročník ZŠ)

Kategória 2A: 1.Samuel Fraňo (5.A), 2.Roman Mojto (5.A), 3.Martin Ďuriš (6.A)

Kategória 2B: 1.Tomáš Vrabec ( 8.A), 2.Daniel Magula (8.A), 3.Michal Mačala(7.A)

Kategória 2C2: 1.Tomáš Kozík (7.A)

 

Obvodné kolo prebiehalo na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda dňa 16.1.2018 pre kategórie 2A,2B, 2C2 a na ZŠ Kniežaťa Pribinu dňa 17.1.2018 pre kategórie 1A,1B. V kategórii 2A skončil Samuel Fraňo na vynikajúcom 2. mieste. V kategórii 2C2 Tomáš Kozík obsadil 5. miesto. V kategórii 1A obsadila Karolína Jarábková 4. miesto.

 

V krajskom kole nás v kategórii 1C reprezentoval Carrick Patrick Murray.

 

Súťaž „Mladý prekladateľ“

 

V 5. ročníku súťaže Mladý prekladateľ organizovanej Katedrou translatológie FF UKF v Nitre sme mali zastúpenie v prekladoch umeleckých textov, ale taktiež v preklade titulkov k filmu z anglického jazyka do slovenského jazyka. Vyhodnotenie súťaže bolo 10.11.2017 v aule UKF a špeciálnou cenou poroty boli odmenení Peter Vaško z III.A (umelecký preklad z anglického jazyka) a Viktória Depešová zo IV.B (preklad anglických titulkov). Ďalšími, ktorí sa do súťaže zapojili boli Zuzana Šmídová (III.A), Ján Držík (III.A), Juraj Bakita (III.A), Adriana Lieskovská (5.A), Cathleen Bodo (5.A), S. Fraňo (5.A), Andrej Gerhát (5.A), Laura Kollárová (5.A), Katarína Krajčírová (5.A) a Daniela. Pastierová (6.A).

 

Európsky deň jazykov - 26. september 2017

 

Dňa 26. septembra 2017 sme oslávili Európsky deň jazykov, ktorý sa oslavuje z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu každoročne práve tento deň už od roku 2001.   

Vyučovacie hodiny boli výnimočné, pretože sa žiaci zapojili do rôznorodých jazykových kvízov a súťaží, ktoré preverili ich znalosti o jazykoch, ktorými sa hovorí v Európskej únii. Žiaci získali nové jazykové zručnosti, ale aj praktické vedomosti z predmetov biológia, fyzika, umenie a kultúra, dejepis a hudobná výchova, ktoré absolvovali v anglickom jazyku.  

EDJm

 

Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku

 

V dňoch 8.-11. decembra 2010 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

 

V kategórii 1B sa na prvom mieste umiestnil Jakub Domian z IV.OA.

V kategórii 2C1 zvíťazila Melánia Babjaková zo VI.OB.   

V kategórii 2B prvé miesto patrí Eve Maťovej zo VII.OB.

V kategórii 2C2 bola najúspešnejšia Veronika Gudábová zo VI.A.

 

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v obvodnom kole. Zároveň ďakujeme za účasť všetkým žiakom.

 

PK ANJ

 

 

 

Dňa 19. januára 2010 sa konalo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku na gymnáziu vo Vrábľoch. Našu školu reprezentovali Eva Maťová zo sexty B, Peter Guba zo septimy A a Mária Pappová z oktávy A.

 

Dňa 20. januára 2010 sa konalo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku pre nižší stupeň osemročných gymnázií a základné školy na Základnej škole kniežaťa Pribinu v Nitre. Našu školu reprezentovala Paulína Juríková z kvarty B.

 

V silnej konkurencii študentov dosiahli naše študentky vynikajúce výsledky. Eva Maťová sa v kategórii 2A umiestnila na 2. mieste a Mária Pappová v kategórii 2C2 na 3. mieste.

Obom študentkám srdečne blahoželáme a ostatným študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

 

 

 Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku

 Dňa 14.12.2009 sa konalo školské kolo olympiády v anglickpm azyku. Študenti súťažili v 4 kategóriách.Víťazi jednotlivých kategórií sú:

Kategória 1B: 3.miesto: Martin Sedlák (4.B)

                   2.miesto: Jakub Domian (3.A)

                   1.miesto: Pavlína Juríková (4.B)

Kategória 2A: 3. miesto: Jana Reiterová (2.b), Jasmína Naddourová (1.c)

                   2.miesto: Barbora Detvayova (6.B)

                   1.miesto: Eva Maťová (6.B)

Kategória 2B: 3.miesto: Adrián Kelemen (4.a)

                   2.miesto: Nikoleta Števulová (7.B)

                   1.miesto: Peter Guba (7.A)

Kategória 2C2: 3.miesto: Mária Jančovičová (8.B)

                     2.miesto Martina Molnárová (8.B)

                     1.miesto: Mária Pappová (8.A)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme! V januári 2010 sa uskutoční obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku.

 

 
Dňa 24. novembra 2009 sa uskutočnila súťaž Juvenes Translatores, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Do súťaže sa zapojilo 599 stredných škôl Európskej únie. Naše gymnázium je jednou zo 14 slovenských stredných škôl, ktoré sa do súťaže zapojili. Našu školu v tejto súťaži reprezentujú 3 študenti: Mária Pappová z oktávy A, Veronika Gregušová z oktávy B a Patrik Balko z tretej A. Žiaci mali dve hodiny na preklad textu z  anglického a nemeckého jazyka do slovenského jazyka. Súťaž prebiehala simultánne na všetkých školách v Európskej únii.

Začiatkom februára  2010 budú oznámené výsledky súťaže. Víťaz z každej krajiny sa zúčastní slávnostného odovzdávania cien dňa 25. marca 2010 v Bruseli.

Našim študentom držíme palce!
 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200