Olympiáda v anglickom jazyku - školské, obvodné a krajské kolo 2017/2018

 

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku bolo realizované v dňoch 20.-22.11.2017. V kategórii 1A súťažilo 6 žiakov, v 1B 6 žiakov, v 1C 1 žiak, v 2A 14 žiakov, v 2B 13 žiakov, v 2C2 1 žiak. Výsledky školského kola:

Kategória 1A: 1.Karolína Jarábková (2.A), 2.Lukáš Pastier (1.A), 3.Dominik Šedík (2.A)

Kategória 1B: 1.Branko Švec (4.A), 2.Andrej Babocký (4.A), 3.Niki Viktória Iliopoulos (4.A)

Kategória 1C: 1.Carrick Patrick Murray, (5. ročník ZŠ)

Kategória 2A: 1.Samuel Fraňo (5.A), 2.Roman Mojto (5.A), 3.Martin Ďuriš (6.A)

Kategória 2B: 1.Tomáš Vrabec ( 8.A), 2.Daniel Magula (8.A), 3.Michal Mačala(7.A)

Kategória 2C2: 1.Tomáš Kozík (7.A)

 

Obvodné kolo prebiehalo na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda dňa 16.1.2018 pre kategórie 2A,2B, 2C2 a na ZŠ Kniežaťa Pribinu dňa 17.1.2018 pre kategórie 1A,1B. V kategórii 2A skončil Samuel Fraňo na vynikajúcom 2. mieste. V kategórii 2C2 Tomáš Kozík obsadil 5. miesto. V kategórii 1A obsadila Karolína Jarábková 4. miesto.

 

V krajskom kole nás v kategórii 1C reprezentoval Carrick Patrick Murray.

 

Súťaž „Mladý prekladateľ“

 

V 5. ročníku súťaže Mladý prekladateľ organizovanej Katedrou translatológie FF UKF v Nitre sme mali zastúpenie v prekladoch umeleckých textov, ale taktiež v preklade titulkov k filmu z anglického jazyka do slovenského jazyka. Vyhodnotenie súťaže bolo 10.11.2017 v aule UKF a špeciálnou cenou poroty boli odmenení Peter Vaško z III.A (umelecký preklad z anglického jazyka) a Viktória Depešová zo IV.B (preklad anglických titulkov). Ďalšími, ktorí sa do súťaže zapojili boli Zuzana Šmídová (III.A), Ján Držík (III.A), Juraj Bakita (III.A), Adriana Lieskovská (5.A), Cathleen Bodo (5.A), S. Fraňo (5.A), Andrej Gerhát (5.A), Laura Kollárová (5.A), Katarína Krajčírová (5.A) a Daniela. Pastierová (6.A).

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200