PK cudzie jazyky
PDF Tlačiť E-mail

Exkurzia vo Viedni

 

1 sekunda Vieden

Trieda sekunda A so svojou triednou pani učiteľkou O. Kotorovou a učiteľkou nemeckého jazyka H. Šuchovou vymenila 13. júna na celý deň Nitru za najväčšiu rakúsku metropolu Viedeň. Navštívila umelecko-historické múzeum, ktoré si zriadili Habsburgovci v 19. storočí, aby mali kde uskladňovať svoje nahromadené nespočetné, veľmi vzácne zbierky egyptského, orientálneho či antického umenia a ďalších. Nájdeme v nej vyše 2200 svetovo jedinečných diel (ako rôzne sarkofágy, papyrusy či šperky), v knižnici 36 000 historických kníh a v obrazárni diela takých veľkých majstrov ako Rembrandt, Rubens, Tiziano či Rafaelo. Naše kroky ďalej smerovali do centra k nádhernému „Stephansdomu“, kde si niektorí nenechali ujsť možnosť výstupu 343 schodmi na jeho vyššiu južnú vežu, zvanú "Steffl" a jedinečný výhľad na panorámu celého mesta. V chráme sa nachádza viac ako 18 oltárov, 23 zvonov a aj podzemné katakomby a v nedeľu sa tu slúži až 10 bohoslužieb. Vyskytlo sa aj zopár skvelých príležitostí overiť si svoje doterajšie znalosti z nemčiny v praxi. Jeden celý deň nám bol málo, tak sa milá "Wien" môžeš tešiť v blízkej budúcnosti na nás znova.

2 sekunda Vieden

 

 

 

Týždeň talianskeho jazyka

 

Počas maturitného týždňa 18. - 22. mája 2015 sa vybraní žiaci zdokonalovali pod vedením talianskeho lektora v talianskom jazyku. Reualizáciu tejto aktivity podporilo aj Talianske velvislanectvo.

 
Členovia komisie PK CUJ

 

vedúca:   PaedDr. Zuzana Turčeková - NEJ, RUJ
členovia:  Mgr. Ľubomíra Komorová - RUJ
 Mgr. Mária Lacikvová - FRJ  PhDr. Janka Svítková - FRJ
 Mgr. Denisa Olšanská - ANJ, NEJ  Mgr. Hana Šuchová - NEJ
 Mgr. Zuzana Poliaková - NEJ, ANJ
 Mgr. Peter Švec - TAJ
 
Cieľ vyučovania

 

Nemecký jazyk

 Predmet Nemecký jazyk je súčasťou moderného školského systému a modernej školy, ktorá vychováva absolventov, ktorí majú záujem aj po ukončení stavať na svojich vedomostiach, dopĺňať ich a využívať vo svojom súkromnom i pracovnom živote. Predmet Nemecký jazyk ako cudzí jazyk má významné postavenie v súčasnom modernom vzdelávaní. Nový školský zákon kladie veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov, pretože sú súčasťou kultúrneho vybavenia jedinca modernej spoločnosti.

 

Taliansky jazyk

Predmet Taliansky jazyk je súčasťou moderného školského systému a modernej školy, ktorá vychováva absolventov, ktorí majú záujem aj po ukončení školy stavať na svojich vedomostiach, doplniť ich a využívať vo svojom súkromnom i pracovnom živote.

 

Ruský jazyk

Obdobie, kedy sa celé generácie povinne a často s nevôľou učili ruský jazyk je už dávno prekonané. Súčasná mladá generácia, nezaťažená minulosťou, vníma možnosť učiť sa niečo netradičné, ako dobrú alternatívu. Netradičné písmo (azbuka - азбука) a jazyková príbuznosť sú dôvody, prečo si nachádza tento  predmet opäť svoje miesto vo výučbe cudzích jazykov na našej škole. Ruský jazyk sa vyučuje na vyššom gymnáziu ako 2. cudzí jazyk. V rámci predmetu  sú rozvíjané všetky 4 komunikačné zručnosti a jazykové kompetencie: posluch s porozumením, čítanie s porozumením, ústny a písomný prejav, pričom všetky sú vzájomne prepojené a rovnomerne rozvíjané. Raduga po novomu ( Радуга по новому) sa nazýva učebnica, s ktorou žiaci na hodinách pracujú.

 

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk, druhý cudzí jazyk v koncepcii výučby cudzích jazykov. Praktické ovládanie cudzích jazykov je jednou z najvýznamnejších a najdôležitejších súčastí vzdelávania. Osvojovanie si druhého cudzieho jazyka prehlbuje a rozširuje jazykové vzdelanie žiakov a pomáha vytvoriť viacnásobné komunikatívne kompetencie, ktoré sú nevyhnutnou zložkou všeobecného vzdelania. 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200