Francúzsky jazyk

 

Francúzsky jazyk, druhý cudzí jazyk v koncepcii výučby cudzích jazykov. Praktické ovládanie cudzích jazykov je jednou z najvýznamnejších a najdôležitejších súčastí vzdelávania. Osvojovanie si druhého cudzieho jazyka prehlbuje a rozširuje jazykové vzdelanie žiakov a pomáha vytvoriť viacnásobné komunikatívne kompetencie, ktoré sú nevyhnutnou zložkou všeobecného vzdelania.

 

Francúzština je krásny a bohatý jazyk, ktorí obdivujú mnohí. Nie každý má možnosť učiť sa ho v škole. Na našom piaristickom gymnáziu môžeme študovať viac cudzích jazykov. Samozrejme, že angličtina je na prvom mieste, ale vedieť po nemecky, taliansky či po francúzsky je tiež veľká výhoda. Neveríte? Presvedčia vás o tom žiaci kvinty A, ktorí sa o svoje postrehy, dojmy, skúsenosti, ale aj vedomosti budú deliť s Vami vo francúzštine. Príjemné čítanie a ak máte chuť prispejte aj vy.

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200