Nemecký jazyk

Predmet Nemecký jazyk je súčasťou moderného školského systému a modernej školy, ktorá vychováva absolventov, ktorí majú záujem aj po ukončení stavať na svojich vedomostiach, dopĺňať ich a využívať vo svojom súkromnom i pracovnom živote. Predmet Nemecký jazyk ako cudzí jazyk má významné postavenie v súčasnom modernom vzdelávaní. Nový školský zákon kladie veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov, pretože sú súčasťou kultúrneho vybavenia jedinca modernej spoločnosti.

 

Súťaže a aktivity

 

Užitočné stránky pre všetkých, ktorí chcú zdokonaliť svoje zručnosti v německém jazyku:

www.goethe.de
www.deutsch-als-fremdsprache.de
www.ralf-kinas.de
www.hueber.de
www.aufgaben.schubert-verlag.de/xg/xg1.htm
www.deutsch-online.com
www.passwort-deutsch.de/lehren/index.htm
www.die-leselust.de/index.html • Rok pristúpenia k EÚ: zakladajúci člen
 • Politický systém: spolková republika
 • Hlavné mesto: Berlín
 • Celková rozloha: 356 854 km²
 • Obyvateľstvo: 82,6 milióna
 • Mena: euro
 • Vypočujte si úradný jazyk EÚ: Nemčina

 

Čítať celý článok...
 
 • Rok pristúpenia k EÚ: 1995
 • Politický systém: spolková republika
 • Hlavné mesto: Viedeň
 • Celková rozloha: 83 870 km²
 • Obyvateľstvo: 8,3 milióna
 • Mena: euro 
 • Vypočujte si úradný jazyk EÚ: Nemčina
Čítať celý článok...
 
Burza učebníc

Informujte sa o možnosti zakúpenia použitých jazykových učebníc u žiakov vyšších ročníkov, ktorí ich už nepotrebujú. Ušetríte peniaze rodičom, získate aj poznámky a preklady lexiky v nich.

Prosím, neakceptujte vyplnené cvičenia v pracovných zošitoch, pretože vám síce uľahčia čas, ale v konečnom dôsledku sa nenaučíte to, čo od vás vyučujúci vyžadujú.

 

Informovať sa môžete v kabinete cudzích jazykov u PaedDr. Turčekovej, alebo prejaviť vlastnú iniciatívu vo vyšších ročníkoch.

 

 

Správy v nemeckom jazyku

 

 

http://mediacenter.dw-world.de/german/audio/#!/323407/21_11_2011_Langsam_gesprochene_Nachrichten

 

Na tejto stránke môžete počúvať správy v nemeckom jazyku, DEUTSCHE  WELLE, nahovorené pomaly, pre cudzincov, na precvičovanie počúvania s porozumením.

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200