Súťaže a aktivity

Mladí prekladatelia 2017

 
V tohtoročnom už 5. ročníku súťaže Mladý prekladateľ, ktorú organizuje Katedra translatológie UKF v Nitre, sme mali zastúpenie v prekladoch umeleckých textov z anglického, nemeckého a ruského jazyka a tiež v novej kategórii - v preklade titulkov k filmu z anglického jazyka. Špeciálnou cenou poroty boli odmenení Peter Vaško z III.A triedy (umelecký preklad z anglického jazyka) a Viktória Depešová zo IV.B triedy (preklad anglických titulkov), srdečne blahoželáme!
 
 
A tu sú ďalší úšpešní súažiaci: ANJ/ANJ titulky - Z. Šmídová, J. Držík, J. Bakita, D. Klenko, A. Lieskovská, C. Bodo, S. Fraňo, A. Gerhát, L. Kollárová, K. Krajčírová, D. Pastierová. NEJ - A. Antlová, K. Jenisová, P. Vaško, N. Magdinová, V. Huňadyová, E. Korpášová, M. Toráč, K. Losmanová a z RUJ A. Gerhát a Z. Šmídová.
 
 

Článok v novinách o návšteve našich žiakov v partnerskej škole vo Würselene.

 

ClanokWurselen

Interessanter Artikel der Super Sonntag Herzogenrath - Würselen - Kerkrade

 

Gemeinsam für Europa!
Slowakische Schülerinnen und Schüler zu Besuch am Heilig-Geist-Gymnasium

Den Artikel finden Sie im ePaper unter:
http://epaper.supersonntag.de/2.0/article/ssv-l2/20171015/3/397590258

 

Písalo sa o nás v univerzitnom časopise UKF

 

Úspech našich žiačok v Nemeckom jazyku nájdete na dvojstrane 20 - 21 univerzitného časopisu UKF.

NC2017-1m

 

Výmenný jazykový poznávací pobyt v nemeckej partnerskej škole HGG-Würselen, september 2017

 

V termíne 22. – 30. septembra 2017 škola organizuje týždenný výmenný pobyt v partnerskej škole HGG Würselen (Severné Porýnie Westfálsko).

 

Žiaci budú ubytovaní v hostiteľských rodinách, podľa veku a pohlavia. Cestuje sa autobusom, ktorý je následne k dispozícii aj počas pobytu v Nemecku. Prednosť majú žiaci, ktorí v tomto roku ubytovali nemeckých žiakov. Prihlásiť sa môžu aj tí žiaci, ktorí sa na škole nemecký jazyk neučia, pretože komunikácia s rovesníkmi , ale aj s rodičmi bez problémov prebieha aj v angličtine.

 

Program pobytu obsahuje:

  • návšteva na vyučovaní (spoločné hodiny, ale aj hodiny podľa rozvrhu)
  • prehliadka Maastrichtu (Holandsko) alebo Bruselu
  • prehliadka Kolína (Köln am Rhein, svetoznáma gotická katedrála)
  • prehliadka mesta Aachen (sídlo Karola Veľkého)
  • návšteva v zábavnom parku Phantasialand
  • návšteva miesta ťažby hnedého uhlia, pohľad na sanáciu miest ťažby a revitalizácie krajiny po skončení ťažby
  • individuálny program podľa možností a záujmu

Využite jedinečnú možnosť spoznať reálny život v zahraničí a porovnať ich spôsob života, spoznať bližšie nové miesta v  krajine s vyspelým hospodárstvom a kultúrou, nadviazať nové kontakty a priateľstvá, spojiť zábavu s poznávaním.

 

Predpokladané náklady: 150 € ( autobus + cestovné a zdravotné poistenie)
V prípade záujmu kontaktujte vyučujúce nemeckého jazyka, alebo formou mailu na školu,  najneskôr do 25.júna 2017, pred prázdninami je potrebné zaplatiť aj zálohu 50 €.

 

HGGm Vyucovaniem

KolKatm AachenDm

Phantasialandm Dreiländereckm

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200