Súťaže a aktivity

Článok v novinách o návšteve našich žiakov v partnerskej škole vo Würselene.

 

ClanokWurselen

Interessanter Artikel der Super Sonntag Herzogenrath - Würselen - Kerkrade

 

Gemeinsam für Europa!
Slowakische Schülerinnen und Schüler zu Besuch am Heilig-Geist-Gymnasium

Den Artikel finden Sie im ePaper unter:
http://epaper.supersonntag.de/2.0/article/ssv-l2/20171015/3/397590258

 

Písalo sa o nás v univerzitnom časopise UKF

 

Úspech našich žiačok v Nemeckom jazyku nájdete na dvojstrane 20 - 21 univerzitného časopisu UKF.

NC2017-1m

 

Výmenný jazykový poznávací pobyt v nemeckej partnerskej škole HGG-Würselen, september 2017

 

V termíne 22. – 30. septembra 2017 škola organizuje týždenný výmenný pobyt v partnerskej škole HGG Würselen (Severné Porýnie Westfálsko).

 

Žiaci budú ubytovaní v hostiteľských rodinách, podľa veku a pohlavia. Cestuje sa autobusom, ktorý je následne k dispozícii aj počas pobytu v Nemecku. Prednosť majú žiaci, ktorí v tomto roku ubytovali nemeckých žiakov. Prihlásiť sa môžu aj tí žiaci, ktorí sa na škole nemecký jazyk neučia, pretože komunikácia s rovesníkmi , ale aj s rodičmi bez problémov prebieha aj v angličtine.

 

Program pobytu obsahuje:

  • návšteva na vyučovaní (spoločné hodiny, ale aj hodiny podľa rozvrhu)
  • prehliadka Maastrichtu (Holandsko) alebo Bruselu
  • prehliadka Kolína (Köln am Rhein, svetoznáma gotická katedrála)
  • prehliadka mesta Aachen (sídlo Karola Veľkého)
  • návšteva v zábavnom parku Phantasialand
  • návšteva miesta ťažby hnedého uhlia, pohľad na sanáciu miest ťažby a revitalizácie krajiny po skončení ťažby
  • individuálny program podľa možností a záujmu

Využite jedinečnú možnosť spoznať reálny život v zahraničí a porovnať ich spôsob života, spoznať bližšie nové miesta v  krajine s vyspelým hospodárstvom a kultúrou, nadviazať nové kontakty a priateľstvá, spojiť zábavu s poznávaním.

 

Predpokladané náklady: 150 € ( autobus + cestovné a zdravotné poistenie)
V prípade záujmu kontaktujte vyučujúce nemeckého jazyka, alebo formou mailu na školu,  najneskôr do 25.júna 2017, pred prázdninami je potrebné zaplatiť aj zálohu 50 €.

 

HGGm Vyucovaniem

KolKatm AachenDm

Phantasialandm Dreiländereckm

 

Medzinárodný týždeň plný aktivít a zážitkov

 

V dňoch 12. - 19. novembra 2016 prebiehal na škole výmenný pobyt, pre  ktorý bol tento ročník jubilejný: partnerstvo s nemeckou školou Gymnázium Ducha Svätého vo Würselene začalo presne pred 20 rokmi a od tých čias sa striedajú žiaci z Nemecka a Slovenska na výmenných pobytoch nepretržite. Zmyslom výmenného pobytu nie je len navštíviť cudziu krajinu, ale predovšetkým "nazrieť pod pokrievku" a zistiť, ako to reálne funguje v iných rodinách. A tak sa niektoré rodiny už počas dvadsiatich rokov na 1 týždeň  rozrastú o jedného člena. "Gastschüler" sa  stáva súčasťou rodiny a jej kolobehu.

 

Tak tomu bolo aj v tento novembrový týždeň, kedy do našich slovenských rodín prišlo 19 žiakov zo Severného Porýnia - Westfálska, spoločne s dvoma pedagógmi. Rodičia potvrdili známu slovesnkú pohostinnosť a deti  sa v ich domovoch cítili ako doma. V rodinách sa komunikovalo viacjazyčne.... aj rodičia si oprášili svoje vedomosti, a veru sa nedali zahambiť. Naše deti sa viac odvážili komunikovať v anglickom, ako nemeckom jazyku - z čoho by mali istotne radosť kolegyne angličtinárky. Ale nemčine sa aj tak nevyhli: pri prehliadkach museli chtiac- nechtiac načúvať, a teda sa aj čo-to z nemeckého jazyka na nich za ten týždeň nalepilo. Hlavne ale dúfame, že sa presvedčili, aké dôležité je pre nich, dohovoriť sa iným, ako len materinským jazykom.

VP-2016-NRm

Program počas víkendu bol rôznorodý, ale asi najväčšia skupinka spoločne podnikla výstup na Zobor a pozrela si krásy Nitry aj z Kalvárie. Zo spoločného programu asi najviac zaujal výlet do Budapešti s návštevou parlamentu, ktorí, mimochodom,  stavali väčšinou slovenskí majstri, exkurzia do bane v Banskej Štiavnici a radostná guľovačka s prvým snehom a istotne očarila aj návšteva Bratislavy. I keď naši slovenskí žiaci už spomínané miesta nie raz navštívili, mnohé informácie boli aj pre nich novinkou.

VP-2016-BUm

No a aký by to bol výmenný pobyt bez školy a vyučovania! Pár hodín zo slovenskej histórie, geografie a  jazyka bolo poučných aj zábavných. Vyučovanie v jednotlivých triedach sa nieslo v znamení: vidím, ale nerozumiem. A záverčný deň strávili všetci usilovným vytváraním prezentácie, ktorá sa stane spomienkou na spoločne strávené chvíle. Niekedy ten nápor nezvládali školské počítače, niekedy žiaci nezvládali nápor časového stresu. Ale nakoniec všetci svoju úlohu zvládli na výbornú. Cenu víťaza  za najlepšiu prezentáciu si mohla odniesť len jedna skupina, ale so sladkou odmenou sa neskôr podelili na bowlingu aj s ostatnými.

VP-2016-MUm

Viac obrázkov vo fotogalérii.


A skutočne posledný deň na Slovensku a v Nitre sa niesol v znamení smutných tvárí a od plaču sčervenených očí. Sobotné ráno znamenalo pre všetkých rozlúčku, ale nie nadlho - budúci rok v septembri smerujú kroky našich žiakov do Würselenu.

 

Nemčina ovládla súťaž Mladý prekladateľ 2016

 

„Piaristické gymnázium prispelo svojou kvalitou, ktorá prevážila nad kvantitou!“ Takto zhodnotila spoluusporiadateľka súťaže Katarína Welnitzová našu účasť v súťaži Mladý prekladateľ 2016. Tento rok sa konalo už štvrté kolo a vyhodnotenie prekladateľsko-kreatívnej súťaže Mladý prekladateľ organizovanej Katedrou translatológie Univerzity konštantína Filozofa v Nitre, do ktorej sa zapojilo 6 naších študentov v oblasti anglický jazyk (D. Zabáková, V. Depešová, T. Vrabec, D. Benková, S. Poláková a B. Jelenáková), štyri študentky za nemčinu (P. Viteková, D. Zabáková, D. Farkašová a T. Kajanová) a jedna študentka za ruský jazyk (S. Guzar). Celkovo sa zapojilo do súťaže približne 170 študentov stredných škôl Nitrianskeho kraja. Prekladali náročný umelecký alebo technický text z cudzieho do materinského jazyka. Súťaž sa vydarila špeciálne študentkám nemeckého jazyka. V preklade totiž obsadila Pavlínka Víteková z III. A triedy víťazné prvé miesto a zopakovala tak víťazstvo spred dvoch rokov a jej spolužiačka Dominika Zabáková (III. A) krásne druhé miesto! Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným za úspešnú reprezentáciu našej školy!

 

MP201601m

 

Výmenný pobyt žiakov z partnerskej školy HGG Würselen 2016

 

V termíne 12. – 19. novembra 2016 sa uskutoční výmenný pobyt žiakov z partnerskej školy HGG Würselen (Nemecko). Na Slovensko, do našej školy, príde skupina žiakov vo veku 13 – 16 rokov spolu s dvoma pedagógmi. Žiaci budú ubytovaní v hosťovských rodinách, preto hľadáme záujemcov z radov žiakov, ktorí sa ich v tomto čase ujmú a budú ich sprevádzať na spoločne organizovaných podujatiach.

 

Poznať, alebo sa učiť nemecký jazyk nie je podmienkou, pretože aj nemecké deti sa v škole učia anglický jazyk tak ako vy, a aj uvítajú možnosť precvičiť si konverzáciu. V prípade záujmu ubytovať nemeckého žiaka, kontaktujte niektorého z vyučujúcich nemeckého jazyka, ktorí majú túto akciu na starosti.

 

Program výmenného pobytu 12. - 19. novembra 2016 pdf

 

Počas spoločného programu sa plánujú jednodňové poznávacie exkurzie do Bratislavy, Budapešti a Piešťan a iné aktivity. Na tieto podujatia si žiak platí cestovné náklady (čiastočne) a vstupy. Hosťovská rodina pre nemeckého žiaka poskytuje stravu a ubytovanie.

 CMm Kalvariam

PPalacm SNDm

sokolm Corgonm

V prípade záujmu daný žiak recipročne navštívi v nasledujúcom školskom roku Nemecko.

 

Ak chcete získať viac informácií, pozrite si na stránke školy sekciu Nemecký jazyk - Súťaže a aktivity alebo sekciu Aktivity  - Výmenný pobyt žiakov v Nemecku.

 

Zámok Schönbrunn 2016

 

Zámok Schönbrunn je vďaka svojej kráse, veľkoleposti a úžasnej histórii najnavštevovanejšou pamätihodnosťou mesta Viedeň. II.A  a výber žiakov  z tried II.B, III.C a sexta s pani profesorkami Hanou Šuchovou a Oľgou  Kotorovou sa o tom presvedčili  sami  na vlastné oči 18. mája 2016. Svojmu vzniku vďačí tento honosný zámok a letné sídlo Márie Terézie, Františka Jozefa či  Sisi obyčajnej náhode.  Cisár Matiáš pri jednej zo svojich poľovačiek objavil zo zeme vyvierajúci prameň čistej vody, ktorý nazval jednoducho „schöner Brunnen“ – teda krásny prameň.  Nechal tam postaviť sochu nymfy a neskôr lovecký zámok, z ktorého však  Mária Terézia prikázala vybudovať barokovú rezidenciu v štýle Versailles a vychovávala tu všetkých svojich 16 detí.  Vo svojich časoch tu pôsobil aj Napoleon a v zrkadlovej sieni sa napríklad predviedlo aj vtedy mále iba 6 ročné zázračné dieťa menom Mozart. Zámok má neuveriteľných 1440 miestností a 200 kuchýň, z toho sprístupnených je len 45. Po úžasnej prehliadke komnát a osobných vecí Sisi či iných panovníkov s názvom „Imperial Tour“ sme si vystúpali cestu k Neptúnovej fontáne a Gloriette s výhľadom na celú Viedeň. Poprechádzali sme sa v úžasných záhradách, ktoré skrývajú aj zoologickú záhradu, labyrinty, skleníky, oranžériu, palmový či púštny dom. Na záver sme sa zastavili v obľúbenej čokoládovni Hauswirth v Kittsee.

 

 

Würselen 2015

 

V termíne od 18. do 27. septembra sa 19 žiakov (výber z rôznych tried osem- aj štvorročného gymnázia) spolu s dvoma vyučujúcimi nemeckého jazyka zúčastnilo výmenného pobytu v partnerskej škole HGG (gymnázium Ducha Svätého) v nemeckom mestečku Würselen. Cesta dlhá vyše 1100 km nebola až tak náročná, hoci trvala skoro 15 hodín. Aj keď si niektorí žiaci mysleli, že cestou budeme míňať davy utečencov zo Sýrie, nestalo sa tak. Dokonca u niektorých nastalo mierne rozčarovanie, že sme nevideli ani jedného utečenca.

 

Čítať celý článok...
 

Súťaž „Prelož a zaspievaj“ a Európsky deň jazykov

 

Od roku 2001 je 26. september vyhlásený za Európsky deň jazykov, ktorý každoročne vyjadruje podporu jazykovému vzdelávaniu a poukazuje na jazykovú rozmanitosť v Európe. Za Slovensko sa koná v Košiciach a v Bratislave. Pri tejto príležitosti sa aj naše triedy IV.A a II. B so svojími profesorkami zúčastnili programu na podporu Európskeho dňa jazykov v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Rôzne jazyky a jazykové inštitúty mali svoje zastúpenie na pódiu, ale aj v podobe stánkov, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie a študenti sa mohli zapojiť do súťaží a vyhrať rôzne ceny. Tiež si mohli pomerať sily s inými študentami a absolvovať jazykový kvíz na pódiu. No pre nás najdôležitejšou súčasťou bola súťaž „Prelož a zaspievaj“, do ktorej sa zapojili pod vedením p. profesorky Hany Šuchovej za nemecký jazyk aj študenti IV.A triedy: Rebeka Kúrová, Scarlett Lauková, Patrícia Godárová, Katarína Ščasná, Zdenka Holčíková a žiačka Deana Kóňová z III.A triedy. O hudobnú prípravu sa postaral p. profesor Vladimír Kopec. Súťaž trvala od apríla a naša pieseň „Die Kirschen“ (čerešne) postúpila do najužšieho finále, kde bojovala o prvenstvo s ďalšími anglickými piesňami a aj jednou francúzkou. Za výraznej podpory publika a po naozaj uznanlivých slovách odbornej komisie obsadili naše žiačky nádherné 2. miesto a získali krásne ceny! Zo srdca blahoželáme a ďakujeme!

 

 

Výmenný jazykový poznávací pobyt v nemeckej partnerskej škole HGG-Würselen 2015

 

Termín: 19. – 27. september 2015

Ubytovanie: v hosťovských rodinách

 

Predpokladané náklady: cca 150 € (zahŕňajú cestovné náklady a poistenie, vstupenky hradí partnerská škola)

 

Podrobnejšie informácie o pripravovanom pobyte alt
 


Prihlásiť sa môžete u PaedDr. Turčekovej v kabinete NEJ, alebo u hociktorej vyučujúcej NEJ.

 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200