Mladí prekladatelia 2017

 
V tohtoročnom už 5. ročníku súťaže Mladý prekladateľ, ktorú organizuje Katedra translatológie UKF v Nitre, sme mali zastúpenie v prekladoch umeleckých textov z anglického, nemeckého a ruského jazyka a tiež v novej kategórii - v preklade titulkov k filmu z anglického jazyka. Špeciálnou cenou poroty boli odmenení Peter Vaško z III.A triedy (umelecký preklad z anglického jazyka) a Viktória Depešová zo IV.B triedy (preklad anglických titulkov), srdečne blahoželáme!
 
 
A tu sú ďalší úšpešní súažiaci: ANJ/ANJ titulky - Z. Šmídová, J. Držík, J. Bakita, D. Klenko, A. Lieskovská, C. Bodo, S. Fraňo, A. Gerhát, L. Kollárová, K. Krajčírová, D. Pastierová. NEJ - A. Antlová, K. Jenisová, P. Vaško, N. Magdinová, V. Huňadyová, E. Korpášová, M. Toráč, K. Losmanová a z RUJ A. Gerhát a Z. Šmídová.
 
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200