Ruský jazyk

 

Azbuka je pre nás hračka

 

Žiaci 1. C na vyučovaní robili projekt z ruského jazyka "Azbuka je pre nás hračka."

Z tohto podujatia prinášame fotogalériu. 

RUJ10

Čítať celý článok...
 

Stretnutia s ruskou literatúrou

 

Pre podporu čítania v ruskom jazyku sme v triede III. C , kde sa ruský jazyk vyučuje ako 2. CJ, zorganizovali súťaž v čítaní z ruskej literatúry. Žiaci si príspevky vyberali sami. Prevažovala próza nad poéziou, niektorí žiaci si zvolili aj texty piesní (v domnienke , že sa jedná o poéziu). Najlepší prednes (Veronika Anna Novotná, Barbora Bóriková) sme odmenili rusko-slovenskými slovníkmi od sponzora: Lingea s.r.o.

 

RUJL2016

 

 

Pусский язык

 

Vyučujúce: Mgr. Komorová Lubomíra
PaedDr. Turčeková Zuzana

 

Učebný materiál: Радуга по новому (Raduga po novomu)

raduga1 Raduga2 
 Raduga3  Raduga4

 

Αзбука / Azbuka

azbuka

 

 

Chceš si vypočuť ruskú hudbu? Pozri na stránky:     http://www.ddt.ru/

https://www.youtube.com/watch?v=Xds74FwV4Ec

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200