Náuka o spoločnosti

Exkurzia v múzeu holokaustu 2018

 

Dňa 17. mája sa študenti tried III. A a III. B v sprievode p. prof. Urbanovej a p. prof. Kollára  zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Toto múzeum sa nachádza priamo v priestoroch bývalého pracovného tábora Sereď, kde boli zhromažďovaní prenasledovaní Židia a odtiaľ posielaní ďalej do koncentračných táborov. Jedným z vystavených artefaktov, ku ktorými patrili aj napr. zachované osobné predmety, bol dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do Auschwitzu.

 

holokaust

 

Olympiáda ľudských práv 2018

Dňa 8. februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo v OĽP vo Vrábloch. Súťaž prebiehala v dvoch kolách, v prvom kole boli vedomostné testy a z nich postupovalo iba 10 najlepších. Nasledovalo druhé kolo, v ktorom si súťažiaci losovali problémovú situáciu ku ktorej sa museli vyjadriť, čím prejavili nielen vedomosti, ale aj spoločenský prehľad a skúsenosti. Zo 44 účastníkov sa naša žiačka Zuzana Blašková zo septimy A umiestnila na piatom mieste. S týmto výsledkom postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 11 - 13. apríla 2018 v Omšení. 

orezane 

 

Čítať celý článok...
 

Návšteva súdneho procesu 2017

 

Dňa 26. júna 2017 sa študenti septimy A a III.C zúčastnili návštevy súdneho procesu na Okresnom súde Nitra. Mali sa možnosť dozvedieť množstvo nových informácií o priebehu pojednávania a zúčastniť sa krátkej besedy s pani sudkyňou po skončení súdneho procesu.

Sudnepojednavanie2017m

 

Exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Dňa 21. apríla 2017 sa žiaci tried III.A, III.B, III.C a septimy za sprievodu p. prof. Jany Urbanovej a p. prof. Daniela Antalíka zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky.
Prvou zastávkou  po príchode do Bratislavy bol Slavín, kde sme si uctili pamiatku padlých vojakov II. svetovej vojny a samozrejme sme si na tomto významnom mieste urobili pamätnú fotku.
Ďalšou historickou pamiatkou, ktorú sme navštívili, bol Bratislavský hrad, odkiaľ sme sa mohli pokochať nádherným výhľadom na historické jadro mesta a rieku Dunaj.
Najdôležitejšou časťou našej návštevy Bratislavy, bola prehliadka Národnej rady Slovenskej republiky. Na úvod našej prehliadky sme boli oboznámení s históriou budovy NR SR, mali sme možnosť vidieť štátne symboly SR, a taktiež obrazy Albína Brunovského maľované na drevo. Navštívili sme aj rokovaciu sálu, kde sa odohrávajú všetky dôležité rokovania a zasadnutia NR SR.
Prehliadku sme ukončili besedou s predsedom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ing. Martinom Feckom. Návštevu nášho hlavného mesta sme zakončili nákupmi  v nákupnom centre Avion.

 

ExkurziaSNRm

 

Študentské voľby prezidenta SR – 10. marec 2014 - výsledky

 

Do študentských prezidentských volieb sa na našej škole zapojilo 253 študentov, čo je 68,94% oprávnených voličov.

 

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov a porovnanie výsledkov študentov SR a výsledkov 1. kola SR

 

Graf výsledkov za našu školu

 

Graf porovnávajúci výsledy našej školy, študentov SR a 1. kolo SR

 
Exkurzia do Poľska
 
Vážení rodičia, milí študenti!!
Chcem Vás informovať o možnosti prihlásiť sa
na 3-dňovú exkurziu Krakow - Oswiecim
 
Termín: 3. alebo 4. aprílový týždeň
Program:
 1. deň: odchod klimatizovaným autobusom medzi 6. - 7. hod. z parkoviska na autobusovej stanici
  1. Wadovice - rodné mesto Jána Pavla II.
  2. Weliczka - soľné bane
  3. ubytovanie v Krakowe
 2. deň: prehliadka historickej časti Krakowa
 3. deň: Oswiecim
  1. odchod domov
Suma je 130 eur - v cene je zahrnuté ubytovanie, 2x raňajky, 2x večera, doprava, sprievodca, poistenie a poplatky na vstupy.
Poplatok je možné zaplatiť v dvoch častiach:
 1. časť do polovice februára
 2. časť do polovice marca
Zodpovedná: Ing. Mgr. Urbanová
 

 

Prehľad okruhov na maturitnú skúšku z NAS

 • Maturitné tézy – Psychológia, sociológia


 • 1. Dve úrovne psychiky a  ich kategórie

   

  2. Psychické procesy – charakteristika, rozdelenie, príklady

   

  3. Afekt, nálada, strach, tréma a zlosť

   

  4. Inteligencia, vrodené a získané poruchy intelektu

   

  5. Eysenckova dvojdimenziálna schéma

   

  6. Praktického využitie psychologických poznatkov

   

  7. Socializácia,  individualizácia – charakteristika, porovnanie, príklady

   

  8. Sociologický prieskum

   

  9. Učenie – druhy sociálneho učenia, krivka učenia, charakteristika

   

  10. Rodina - charakteristika, delenie, typy rodín, funkcie, ciele, životný cyklus rodiny

   

  11. Komunikácia


 • 12. Kultúra,   sociokultúrny systém,  kultúrny relativizmus


  Maturitné tézy  -  P r á v o

   

  1. Právna kultúra – charakteristika, delenie, zdroje

   

  2. Občianske právo – predmet,  pramene občianskeho práva, dedenie, spôsoby dedenia, vydedenie, závet,  záväzkové právo, zmluvy, právna spôsobilosť /subjektivita/, spôsobilosť na právne úkony

   

  3. Rodinné právo – predmet, pramene, manželstvo z hľadiska cirkevného aj z hľadiska civilného, náhradná rodinná výchova

   

  4. Pracovné právo – predmet, pramene pracovného práva, pracovný pomer, vznik pracovného pomeru, rozviazanie pracovného pomeru, zmluvy

   

  5. Trestné právo – predmet, pramene, charakteristika, trestný čin, prečin a priestupok, druhy trestov

   

  6. Deliktuálna spôsobilosť, zadržanie,  zatknutie osoby, poľahčujúce okolnosti a nutná obrana, právo, právna norma,  právny systém, právne vedomie, prezumpcia neviny, verejné právo, súkromné právo, princíp rovnosti, princíp subordinácie

   

  7. Ľudské práva, prirodzené práva, občianske práva, tri generácie ľudských práv, deklarácia a dohovor

   

  8. Štruktúra súdov v SR, špeciálne orgány ochrany ĽP, Ústavný súd SR, ombudsman

   

  9. Ústava Slovenskej republiky -  II. hlava

   

  10. Azylová politika  na Slovensku

   

  11. Dohovor o právach dieťaťa

   

  12. Ochrana ľudských práv - OSN, Rada Európy, EÚ, Amnesty International


  Maturitné tézy - politológia

    

  1. Politológia – história, charakteristika, delenie a metódy politológie     

   

  2. Právny štát – charakteristika,  znaky a funkcie, idea právneho štátu

   

  3. Občianstvo človeka – charakter, možnosti nadobudnutia, de facto, de iure, dvojité občianstvo

   

  4. Deľba štátnej moci v demokratických štátoch, horizontálne členenie štátnej moci, unitárny štát, federácia,   konfederácia.

   

  5. Demokracia – charakteristika, delenie,  referendum – charakteristika,

   druhy a spôsoby vykonania, plebiscit, výhody a nevýhody priamej a nepriamej demokracie, piliere demokracie

   

  6. Volebné právo Slovenskej republiky- princípy, obmedzenia, voleb. systémy, prezidentské a parlamentné voľby

   

  7. Politické strany – história, členenie politickej orientácie, súčasnosť

   

  8. Menšiny na Slovensku,  zastúpenie, rozdelenie a práva menšín

   

  9. Analyzujte postavenie Slovenska v EÚ

   

  10. Globalizácia


  Maturitné tézy  z filozofie

   

  1. Mýtické myslenie – charakteristika, typy mytológie,  filozofické myslenie – charakteristika

   

  2. Indická, čínska filozofia  - charakteristika,  zlučiteľnosť s kresťanstvom

   

  3. Predsokratovské obdobie- charakteristika, predstavitelia

   

  4. Vrcholné obdobie gréckej filozofie – charakteristika, predstavitelia

   

  5. Helenizmus  - charakteristika, delenie, predstavitelia

   

  6. Predpoklady vzniku stredovekej filozofie, charakteristika, členenie, predstavitelia

   

  7. Filozofia  Tomáša Akvinského

   

  8. Humanizmus a renesancia – charakteristika, členenie,  predstavitelia

   

  9. Osvietenstvo – charakteristika, predstavitelia

   

  10. Klasická novoveká filozofia, postupnosť vývoja novovekej filozofie,  členenie,  jednotliví  predstavitelia

   

  11. Nemecký klasický idealizmus – charakteristika, jednotliví predstavitelia  

   

  12. Imanuel Kant - Kritika čistého rozumu,  kategorický imperatív

   

  13. Voluntarizmus -  A. Schopenhauer,  F. Nietzsche

   

  14. Filozofické smery 20. storočia pozitivizmus, existencializmus,  novotomizmus, fenomenológia, pragmatizmus

   

  15. teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, polyteizmus


  Maturitné tézy - ekonomika

    

  1. Centrálna banka,  banková sústava 

   

  2. Trhový mechanizmus

   

  3. Podnikanie v SR

   

  4.  Výroba,  práca,  pôda,  kapitál,  výrobky,  služby,

   výrobné vstupy a výstupy, ekonomické uspokojovanie potrieb

   

  5. Konkurenciu, typy a ciele

   

  6. Základné ekonomické otázky, typy ekonomík,  ekonómia a ekonomika

   
 •  

  Dvanásty ročník Olympiády ľudských práv, ktorého školské kolo prebehlo 15.12. 2009, bol tematicky zameraný na boj proti chudobe a 20. výročie nežnej revolúcie. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční niektorý deň v týždni od 8. 2. do 12.2 postupuje z prvého miesta Zuzana Kuťková.

   

  Víťazi:

  1. Zuzana Kuťková, tretia A

  2. Patrícia Guzmická, tretia B

  3. Monika Martišková, septima B

      Patrik Balko, tretia B

  Všetkým gratulujeme.

   

   

  Stali sa z nás politici

   

   

   

             Dňa 27.10.2009 na výlet sa išlo, veľa ľudí pred školou sa zišlo, seminaristi i neseminaristi sa stretli, smer Parlament- Bratislava sa naše cesty pretli.

           

  Čítať celý článok...
   


  © 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200