PK náboženstvo

Krížová cesta

 

Dovoľujeme si Vás pozvať dňa 1. marca 2018 (štvrtok) o 19,00 hod.

 

na Kalváriu v Nitre,

 

kde by sme chceli spoločne s Vami a s Vašimi deťmi

 

prežiť chvíle meditácie a modlitby

 

účasťou na pobožnosti Krížovej cesty.

            

S kresťanským pozdravom 

PhDr. Iveta Zverková, riaditeľka školy

 

Pozvánka na krížovú cestu

 

 

kalvaria-nitra-titulka.jpg
 

Procesia na Božie Telo

 

15. júna 2017 sa v našej škole počas vyučovania uskutočnila procesia na slávnosť Božieho Tela. Páter Matúš s Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou v monštrancii prešiel po chodbách celej školy a požehnával ju. V procesii išiel aj páter Peter s kadidelnicou a miništranti so sviecami a zvončekmi. Nechýbala ani gitara a spev animátorov.

Procesia2017

 

Beseda so sestričkou z Indonézie

 

Božia cirkev je rozšírená po celom svete. Nie často sa však stáva, že zavíta cudzokrajný misionár na našu školu. Preto, keď 14. novembra 2016 prišla rehoľná sestra Sedis z Indonézie z kongregácie Misijných sestier Ducha Svätého, bola to veľká udalosť. Na tejto besede sa zúčastnili žiaci kvinty, sexty, prvých a druhých ročníkov gymnázia. Porozprávala nám, aký je život v Indonézii. V Ázii sa kresťanstvo šíri veľmi ťažko, keďže dominantným náboženstvom je Islam. Na Slovensku sestrička pôsobí už štvrtý rok. Zo stretnutia s ňou sme mali veľký zážitok. Sme vďační, že nám priblížila život a kultúru ázijského kontinentu.

 

Beseda-sestrickam

 

Milión detí sa modlí ruženec 2016

 

Na celom svete sa v utorok 18. októbra spojili deti všetkých vekových kategórií v modlitbe ruženca. Táto aktivita vznikla v roku 2005 vo Venezuele pri soche Panny Márie a odvtedy sa rozšírila do celého sveta.  Súvisí s prísľubom sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Tak vznikol aj názov tejto akcie . Aj naši žiaci sa prostredníctvom školského rozhlasu spojili v modlitbe sv. ruženca, aby vyprosovali mier a pokoj vo svete.

 

ModlitbaRuzencam

 
« ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec »

Stránka 1 z 5

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200