PK slovenský jazyk a literatúra
Cieľ vyučovania PK SJL
 
 
Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť u žiakov takú úroveň jazykových zručností, aby kultivovane zvládli každú komunikatívnu situáciu, z hľadiska štýlových vrstiev, funkčných jazykových štýlov, slohových postupov a jazykových funkcií, a to v ústnej i písomnej forme.  Študenti sa postupne zoznamujú s kľúčovými dielami literatúry a  pokúšajú sa o verbalizáciu vlastných čitateľských zážitkov.
 

Členovia komisie

 

vedúca:   Mgr. Oľga Kotorová
členovia:  Mgr. Alena Čiháková  Mgr. Vladimír Kopec
 Mgr. Dana Izakovičová  Mgr. Anna Skyvová
 PhDr. Janka Svítková
 
Užitočné stránky zo SJL

 

Encyklopédia súčasných autorov na Slovensku, ich krátke životopisy a predstavenie tvorby

Literárne informačné centrum

Zlatý fond slovenskej literatúry v elektronickej podobe

Slovenský jazyk do vrecka

 
Literárne exkurzie organizované PK SJL
Čítať celý článok...
 

Otvorená knižnica

 

V priestoroch našej školy sme vytvorili otvorenú knižnicu, ktorá je prístupná všetkým žiakom a nachádza sa na 2. poschodí na štvorcovej chodbe.

 

Knihy v knižnici sú k dispozícii všetkým tým, ktorí radi čítajú a chcú si spríjemniť voľné chvíle alebo sa dozvedieť niečo nové. Knihu, o ktorú máte záujem, si môžete vziať z poličky domov a keď knihu prečítate, alebo ju chcete vrátiť, prinesiete ju späť a uložíte do knižnice.

 

Ak máte doma nejakú knihu, ktorú už nepotrebujete, alebo sa o ňu chcete podeliť s ostatnými, jednoducho ju prineste a vložte do poličky alebo odovzdajte Mgr. O. Kotorovej.

 

Želáme Vám príjemné chvíle pri čítaní.

 

otvorena kniznica

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200