PK slovenský jazyk a literatúra
Cieľ vyučovania PK SJL
 
 
Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť u žiakov takú úroveň jazykových zručností, aby kultivovane zvládli každú komunikatívnu situáciu, z hľadiska štýlových vrstiev, funkčných jazykových štýlov, slohových postupov a jazykových funkcií, a to v ústnej i písomnej forme.  Študenti sa postupne zoznamujú s kľúčovými dielami literatúry a  pokúšajú sa o verbalizáciu vlastných čitateľských zážitkov.
 

Členovia komisie

 

vedúca:   Mgr. Oľga Kotorová
členovia:  Mgr. Alena Čiháková  Mgr. Vladimír Kopec
 Mgr. Dana Izakovičová  Mgr. Anna Skyvová
 PhDr. Janka Svítková
 
Užitočné stránky zo SJL

 

Encyklopédia súčasných autorov na Slovensku, ich krátke životopisy a predstavenie tvorby

Literárne informačné centrum

Zlatý fond slovenskej literatúry v elektronickej podobe

Slovenský jazyk do vrecka

 
Literárne exkurzie organizované PK SJL
Čítať celý článok...
 
PDF Tlačiť E-mail

Postup do celoslovenského kola HK

 

Adela Dukátová, žiačka oktávy A, si montážou od Karla Maya a Etgara Kereta získala priazeň poroty v prednese prózy v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubina a umiestnila sa tak na 1. mieste.

S textom, ktorý nazvala Nabitá, ale zaistená, bude reprezentovať našu školu v celoslovenskom kole. Držíme jej palce.

DukatovaAdela

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200