Aktivity

Exkurzia do SNP


Dňa 18. apríla 2017 sa žiaci tried tretieho ročníka štvorročného gymnázia a septimy A zúčastnili dejepisnej exkurzie v Banskej Bystrici. V sprievode pani profesorky Mgr. Oľgy Kotorovej, Mgr. Hany Šuchovej, PhDr. Janky Svítkovej a pána profesora PaedDr. Petra Kollára, PhD. navštívili múzeum SNP.


Sprievodcovia múzea nám ponúkli zaujímavý výklad, ktorý upútal nejedného študenta a mali sme tak možnosť prehĺbiť si vedomosti o histórii nášho národa. Ďakujeme!

 

SNP

 

Exkurzia Devín

 

Dňa 26. októbra 2016 sme sa zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie na hrad Devín. Vydali sa po stopách hradnej histórie od čias Avarov, cez obdobie štúrovcov až k nedávnemu socializmu. Po zaujímavých prednáškach sprievodcov bolo možné potešiť sa výhľadom z hradu na majestátny sútok riek Dunaja a Moravy. Exkurzia bola zavŕšená pri pamätníku tých, ktorí boli zabití pri pokuse utiecť z republiky v období socializmu. S vďakou študenti druhých ročníkov a sexty A

 

Devin1m

 

 

Pamätná izba Ivana Krasku v Piešťanoch

 

Dňa 19. októbra 2016 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili literárnej exkurzie v Piešťanoch, kde  sa nachádza pamätná izba Ivana Krasku, v ktorej prežil posledných 15 rokov života. Upršaný deň bol obohatený nielen o nové informácie zo života slovenského poeta, ale aj o prednes z jeho tvorby.

PIIK2m PIIKm

 

Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko 2016

 

Dňa 18. februára 2016 sa v priestoroch našej školy konalo krajské kolo súťaže žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

 

alt

 

Exkurzia do Modry 2016

 

Žiaci tercie A navštívili múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. Prezreli si múzeum i pamätnú izbu a kytičkou kvetín si na cintoríne uctili pamiatku tochto významného človeka.

 

alt

 

alt

 

Legendy

 

Žiaci sexty A, septimy A a II. C sa koncom školského roku 2012/2013 podieľali na vzniku knihy vydanej pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda. Kniha legiend o sv. Svoradovi a Benediktovi vznikla v spolupráci s Ladislavom Spišiakom, ktorý námety žiakov upravil a vzniklo tak 21 krásnych príbehov o dvoch mučeníkoch, ktorí pôsobili aj v okolí Nitry. Dúfame, že knižka si nájde svojich čitateľov aj medzi študentmi nášho gymnázia.

 


 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200