Aktivity

Exkurzia do SNP


Dňa 18. apríla 2017 sa žiaci tried tretieho ročníka štvorročného gymnázia a septimy A zúčastnili dejepisnej exkurzie v Banskej Bystrici. V sprievode pani profesorky Mgr. Oľgy Kotorovej, Mgr. Hany Šuchovej, PhDr. Janky Svítkovej a pána profesora PaedDr. Petra Kollára, PhD. navštívili múzeum SNP.


Sprievodcovia múzea nám ponúkli zaujímavý výklad, ktorý upútal nejedného študenta a mali sme tak možnosť prehĺbiť si vedomosti o histórii nášho národa. Ďakujeme!

 

SNP

 

Exkurzia do Modry 2016

 

Žiaci tercie A navštívili múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. Prezreli si múzeum i pamätnú izbu a kytičkou kvetín si na cintoríne uctili pamiatku tochto významného človeka.

 

alt

 

alt

 

Legendy

 

Žiaci sexty A, septimy A a II. C sa koncom školského roku 2012/2013 podieľali na vzniku knihy vydanej pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda. Kniha legiend o sv. Svoradovi a Benediktovi vznikla v spolupráci s Ladislavom Spišiakom, ktorý námety žiakov upravil a vzniklo tak 21 krásnych príbehov o dvoch mučeníkoch, ktorí pôsobili aj v okolí Nitry. Dúfame, že knižka si nájde svojich čitateľov aj medzi študentmi nášho gymnázia.

 


 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200